macOS High Sierra

Tietoja vaadituista suojauspäivityksistä

Mac etsii päivittäin vaadittuja turvallisuuspäivityksiä ja ilmoittaa, kun sellainen on saatavilla App Storessa. Jos päivitys ei edellytä Macin uudelleenkäynnistystä, se asennetaan automaattisesti määrätyn ajan kuluttua. Muussa tapauksessa päivitys asennetaan, kun seuraavan kerran käynnistät Macin uudelleen.

Voit halutessasi aina asentaa käsin vaaditut turvallisuuspäivitykset.

  • Valitse App Store > Asetukset ja poista ”Asenna järjestelmädatatiedostot ja suojauspäivitykset” -kohdan valinta.

    Avaa App Store -asetukset