macOS High Sierra

Käyttöapunäppäimistö-asetukset

Käyttöapu-järjestelmäasetusten Näppäimistö-asetusten Käyttöapunäppäimistö-osiossa voit asettaa valinnat, joiden avulla voit ottaa käyttöön käyttöapunäppäimistön, tehdä siihen liittyviä valintoja sekä määrittää valintoja viipymiselle.

Avaa tämä osio valitsemalla Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaamalla Käyttöapu, klikkaamalla Näppäimistö ja klikkaamalla Käyttöapunäppäimistö.

Avaa Käyttöapunäppäimistö-osio

Käyttöapunäppäimistön valinnat

Aseta valinnat, joilla voit käyttää käyttöapunäppäimistöä, joka on näytöllä näkyvä näppäimistö, jonka avulla voit kirjoittaa ja olla vuorovaikutuksessa ilman fyysistä näppäimistöä.

Ota käyttöapunäppäimistö käyttöön

Näytä ja käytä käyttöapunäppäimistöä.

Jos haluat käyttää paneelieditoria, jolla voit luoda käyttöapunäppäimistön avulla käytettäviä muokattuja paneeleja, klikkaa Paneelieditori.

Häivytä paneeli, kun toimettomana

Häivytä näppäimistö tietyn toimettomuusajan jälkeen tietyllä prosenttiosuudella. Pienemmällä prosenttiosuudella näppäimistö on enemmän näkyvissä, kun taas suuremmalla se on vähemmän näkyvissä. Kun valittuna on 100 %, näppäimistö on kätketty. Jos haluat tuoda näppäimistön takaisin kokonaan näkyviin, siirrä osoitin häivytetyn näppäimistön päälle tai, jos se on kätketty, liikuta osoitinta.

Tämä valinta on kätevä, kun et tarvitse näppäimistöä vähään aikaan, kuten katsellessasi elokuvaa tai kun haluat katsoa sitä osaa työpöydästä, joka on näppäimistön alla.

Toista näppäinäänet

Määritä kuulumaan ääni, kun näppäimiä (paitsi caps lock -näppäintä) painetaan.

Näppäin syötetään, kun

Näppäin syötetään tai toiminto suoritetaan, kun hiiri vapautetaan tai hiirtä painetaan.

Aktivointikulmat

Määritä, mikä toiminto suoritetaan, kun pidät osoitinta näytön kulmassa. Klikkaa ponnahdusvalikosta kulma ja valitse toiminto, kuten Vasen klikkaus.

Kun käytät aktivointikulmaa käyttöapunäppäimistön tai muokatun paneelin näyttämiseen, voit päättää, siirtyykö se aktivointikulmaan vai pysyykö se nykyisellä paikallaan. Jos et halua käyttöapunäppäimistön siirtyvän aktivointikulmaan, poista valinta ”Salli paneelin seurata laukaistua aktivointikulmaa”.

Kun olet asettanut aktivointikulmat, klikkaa OK.

Viivevalinnat

Määritä asetukset viipymiselle (kun pidät osoitinta kohteen päällä määritetyn ajan liikuttamatta sitä). Viipyminen on hyödyllistä, kun käytät päänliikkeiden tai silmien liikkeiden seurantaa.

Viivevalinnat

Määritä viipymisen valinnat, joilla voit päättää muun muassa, milloin Viivetoiminto-valikot näytetään, mikä toiminto suoritetaan, kun viivyt kohteen päällä, ja kuinka pitkään viivyt kohteiden päällä.

Näytä viipymistoiminnot paneeleissa

Näytä viipymistoimintojen painikkeet käyttöapunäppäimistön ja muokattujen paneelien yläosassa.

Näytä viipymistoiminnot valikkopalkissa

Näytä viipymistoimintojen tilavalikko valikkopalkissa.

Viivy aina paneeleissa

Käytä aina viipymistä kohteiden valitsemiseen käyttöapunäppäimistössä ja muokatuissa paneeleissa silloinkin, kun valikkoriviltä tai Valinnat-valikosta on valittu Keskeytä.

Oletustoiminto paneelien päällä viipymiseen on vasen klikkaus.

Zoomaa, kun on kulunut

Näytä zoomausikkuna, kun osoitin on ollut tietyn ajan toimettomana. Ikkuna suurentaa alueen, jolla viivyt, sekä osoittimen.

Zoomausikkunan koko riippuu kuva kuvassa -zoomaukselle asetetusta koosta. Jos haluat tarkistaa tämän asetuksen, valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset, klikkaa Käyttöapu ja klikkaa Zoomaus.

Avaa Zoomaus-osio

Klikkaa tässä osiossa Zoomaustyyli-ponnahdusvalikkoa, valitse ”Kuva kuvassa”, klikkaa Valinnat ja muuta kokoa.

Huomaa: Vältä muuttamasta muita Zoomaus-paneelin asetuksia, sillä ne voivat häiritä viiveen zoomausikkunaa.

Kätke viiveajan osoittimet

Kätke viipymisen osoitin  ja aikalaskuri viipyessäsi.

Viivetoiminto

Valitse oletustoiminto, joka suoritetaan, kun viivyt kohteen päällä, esimerkiksi klikkaaminen oikealla, vieritysvalikon näyttäminen tai kohteen vetäminen ja pudottaminen. Voit myös valita, että Valinnat-valikko näytetään, jolla voit vaihtaa toimintojen välillä kertaluontoisesti.

Voit myös valita toiminnon viipymisen tilavalikosta, jos se näkyy valikkorivillä.

Automaattinen palaaminen vasempaan klikkaukseen

Kun olet valinnut suoritettavan toiminnon, tee aina vasemmasta klikkauksesta seuraava suoritettava toiminto.

Tämä valinta on hyödyllinen, jos klikkaat vasemmalla kohteita useammin kuin teet muita toimintoja.

Oletusviipymisaika

Oletusaika, joka viivytään näytöllä kohteen päällä, jotta viivetoiminto suoritetaan.

Paneelin viiveaika

Oletusaika, joka viivytään paneelissa kohteen päällä, ennen kuin vasemman klikkauksen toiminto suoritetaan.

Viiveliikkeen toleranssi

Etäisyys (pikseleinä), jonka voit liikkua viipyessäsi kohteen päällä. Jos liikut kauemmaksi, toimintoa ei suoriteta.