Mac OS X 10.6: Yhteensopivuus 64-bittisen kernelin kanssa

Tässä artikkelissa kerrotaan yhteensopivuudesta Mac OS X 10.6:een sisältyvän 64-bittisen kernelin kanssa.

Tämä artikkeli on arkistoitu eikä Apple enää päivitä sitä.

Muun valmistajan ohjelmisto (esimerkiksi virtualisointimoduuli) tai laite (esimerkiksi PCIe-kortti), joka käyttää Mac OS X Server 10.5:n kanssa yhteensopivaa kernel-laajennusta, ei välttämättä toimi Maceissa, jotka käyttävät 64-bittistä kerneliä Mac OS X 10.6:ssa. Tiedustele ohjelmiston tai laitteen valmistajalta päivitettyä kernel-laajennusta, joka toimii 64-bittisen kernelin kanssa Mac OS X Server 10.6:ssa.

Ongelman voi kiertää käynnistämällä tietokoneen 32-bittisellä kernelillä väliaikaisesti, jotta muun valmistajan ohjelmiston tai laitteen kanssa voidaan käyttää vanhaa kernel-laajennusta.

Lue, mitkä tietokoneet käyttävät 64-bittistä kerneliä Mac OS X Server 10.6:ssa.

Julkaisupäivämäärä: