OS X Mavericks: Järjestelmän valvonta

Järjestelmän valvonnasta näkyy, miten prosessit (ohjelmat ja taustaprosessit) käyttävät Macin resursseja, kuten prosessoria, levyä ja verkkoa. Siitä näkee myös energiankäytön yleisesti.

Järjestelmän valvonta

Järjestelmän valvonnasta saat tietoja Macissa käytössä olevista prosesseista ja resursseista. Järjestelmän valvonta -ikkunan eri välilehdillä on tietoja eri aiheista.

Prosessori, levy ja verkko

Valitse ikkunan yläosasta Prosessori-, Levy- tai Verkko-välilehti, niin näet käynnissä olevien prosessien prosessorin, levyn tai verkon käytön. Näissä välilehdissä on samanlaisia tietoja kuin Järjestelmän valvonnan aiemmissa versioissa, paitsi nyt levyn ja verkon käyttöä voi tarkastella yksittäisten prosessien osalta. Jos tiedonsiirron määrää on rajoitettu Internet-yhteydessäsi, ja haluat selvittää eniten lataavat prosessit, valitse Verkko-välilehti. Osoita sitten Vast.ot. tavut -sarakkeen otsikkoa, niin voit lajitella tiedot sen perusteella.

Prosessien näkymisen hallinta

Voit hallita, mitkä prosessit näkyvät Järjestelmän valvonnassa, valitsemalla Näytä-valikosta jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Kaikki prosessit
 • Kaikki prosessit hierarkkisesti
 • Omat prosessit, järjestelmäprosessit
 • Muiden käyttäjien prosessit, aktiiviset prosessit
 • Epäaktiiviset prosessit, ikkunalliset prosessit
 • Valitut prosessit
 • Ohjelmat viimeisen 8 tunnin aikana.

Järjestelmän valvonnan kuhunkin välilehteen (Prosessori, Muisti, Energia, Levy ja Verkko) voi määrittää näkymään eri prosessit. Valitun näkymän nimi näkyy otsikossa, joka on Järjestelmän valvonta -ikkunan ylälaidassa.

Muisti

Valitse Järjestelmän valvonta -ikkunan yläosasta Muisti-välilehti, niin näet järjestelmämuistin käytön. Näet myös, kuinka paljon muistia aktiiviset prosessit käyttävät. Muisti-välilehti korvaa Järjestelmän valvonnan aiemmissa versioissa olleen Järjestelmän muisti -välilehden. 

Järjestelmän valvonnan aiempien versioiden Vapaa-, Lukittuna-, Aktiivinen-, Inaktiivinen- ja Käytössä-muistitilastot on korvattu Mavericksissa helppolukuisella Muistin käyttö -käyrällä.

Muistin käyttöä voi tulkita värien avulla:

 • Vihreä – RAM-muistia on käytettävissä.
 • Keltainen – RAM-muistia käytetään.
 • Punainen – RAM-muisti on loppu, ja OS X käyttää asemaa muistina.

Vinkki: jos väri on punainen, voit vapauttaa RAM-muistia lopettamalla ohjelmia. Tietokoneeseen voi ehkä myös asentaa lisää RAM-muistia, jotta se ei lopu kesken.

Käyrä liikkuu oikealta vasemmalle. Viimeisin muistinäyte on käyrän oikeassa laidassa. Aiemmat näytteet siirtyvät vasemmalle sitä mukaa kun käyrä päivittyy. Yllä olevassa esimerkissä Macin RAM-muisti oli aiemmin runsaassa käytössä (keltainen) ja se loppui (punainen). Nyt RAM-muistia on kuitenkin käytettävissä (vihreä). 

Muisti-osiossa on myös seuraavat tiedot:

 • Fyysinen muisti: tietokoneeseen asennetun RAM-muistin määrä.
 • Käytetty muisti: käytössä oleva RAM-muisti, joka ei ole välittömästi muiden ohjelmien käytettävissä.
 • Virtuaalimuisti: ohjelmien pyytämän muistivarauksen määrä. Tämä ei tarkoita RAM-muistin todellista kulutusta, ja koon määrittää ohjelman kehittäjä.
 • Sivutettu muisti: käyttämättömien tiedostojen RAM-muistiin ja sieltä pois siirtämiseen käytettävä levytila. On tavallista nähdä jonkin verran toimintaa, eikä se kerro RAM-muistin loppumisesta. Jos muistin käyttö on punaisessa tilassa, RAM-muisti on lopussa.
 • Ohjelmamuisti: ohjelmien käyttämän muistin määrä.
 • Lukittu muisti: muisti, jota ei voi tallentaa levyvälimuistiin, jonka vuoksi se täytyy pitää RAM-muistissa. Muut ohjelmat eivät voi käyttää tätä muistia.
 • Pakattu: pakatun RAM-muistin määrä (näin muiden ohjelmien käyttöön jää enemmän RAM-muistia).
 • Tiedostovälimuisti: RAM-muistitila, johon ohjelmat voivat tallentaa äskettäin käytettyjä tiedostoja.

Esimerkiksi jos olet käyttänyt Mailia ja suljet sen, Mailin käyttämä RAM-muisti merkitään tiedostovälimuistiksi. Tämä RAM-muisti on nyt vapaana toisen ohjelman käytettäväksi. Jos avaat Mailin uudelleen ennen kuin toinen ohjelma käyttää sen tiedostovälimuistia (ja se ylikirjoitetaan), Mail avautuu nopeammin. Näin käy, koska sen tiedostovälimuisti muutetaan takaisin ohjelmamuistiksi sen sijaan, että sisältö ladattaisiin kokonaan levyltä.

Energia

Valitse Järjestelmän valvonta -ikkunan yläosasta Energia-välilehti, niin näet, kuinka paljon energiaa avoimet ohjelmat ja taustaprosessit käyttävät. Käytetyn energian määrä vaikuttaa siihen, kuinka paljon energiaa Mac käyttää. Se myös määrää, kuinka pitkään kannettavaa Macia voi käyttää ilman että virtalähde on kytketty pistorasiaan.

järjestelmän valvonta energia

Energiavaikutus

Ikkunan alaosassa olevasta Energiavaikutus-kohdasta näkyy, kuinka paljon energiaa kaikki prosessit yhteensä käyttävät tietyllä ajanjaksolla. Yksittäisen prosessin energiankäytön näkee tarkastelemalla sen nimen vieressä Energiavaikutus-sarakkeessa olevaa lukua. Mitä alempi Energiavaikutus-luku on, sitä vähemmän virtaa prosessi sillä hetkellä käyttää. Jos ohjelman nimen vieressä on kolmio, ohjelmalla on useampi prosessi. Osoittamalla kolmiota voit tarkastella ohjelman eri prosessien tietoja.

Keskim. energiavaikutus

Keskim. energiavaikutus -sarakkeesta näkyy kunkin prosessin keskimääräinen energiavaikutus viimeisten kahdeksan tunnin aikana tai Macin viimeisen käynnistyksen jälkeen (riippuen siitä, kumpi aika on lyhyempi). Harmaat prosessit eivät ole sillä hetkellä avoinna, mutta niiden siihenastista keskimääräistä energiavaikutusta voi silti tarkastella. Jos kannettavan Macin akun kesto tuntuu tavallista lyhyemmältä, lajittele tiedot Keskim. energiavaikutus -sarakkeen perusteella osoittamalla sen otsikkoa. Prosessit, joilla on suurin keskimääräinen energiavaikutus, ovat kuluttaneet eniten energiaa viime aikoina. Mikäli et tarvitse niitä, lopeta ne. Jos prosessin energiavaikutus pysyy korkeana, vaikka ohjelma ei näytä tekevän mitään, ota yhteys sen kehittäjään.

App Nap

OS X Mavericksissa on App Nap -tekniikka. App Napia tukevat ohjelmat kuluttavat hyvin vähän energiaa, kun ne ovat avoinna, mutta eivät käytössä. App Napia saatetaan käyttää esimerkiksi kun ohjelma on auki työpöydällä, jota et sillä hetkellä tarkastele, tai jos ohjelma on muiden ikkunoiden alla. Näet, onko ohjelma App Nap -tilassa, tarkastelemalla ohjelman nimen vieressä Järjestelmän valvonta -ikkunassa olevaa App Nap -saraketta.

Näytönohjaimen vaihtaminen

Automaattista näytönohjaimen vaihtamista tukevat Macit säästävät virtaa käyttämällä integroitua näytönohjainta. Ne vaihtavat tehokkaampaan näytönohjaimeen vain kun ohjelma tarvitsee sitä. Kun integroitu näytönohjain on käytössä, Järjestelmän valvonnassa lukee Näytönohjain: Integroitu. Käytettäessä tehokkaampaa näytönohjainta tekstinä on Näytönohjain: Suuri suor. kyky. Ohjelma käyttää tehokkaampaa näytönohjainta, jos prosessin kohdalla Vaatii suuren suor.kyvyn GPU:n -sarakkeessa lukee Kyllä.

Akkukäyrä

Jos käytät kannettavaa Macia, ikkunan alalaidassa on akkukäyrä, josta näkyy akun lataustaso viimeisten 12 tunnin ajalta. Käyrässä vihreällä taustalla olevat osiot kertovat, milloin Mac otti virtaa virtalähteestä. 

Lisätietoja

Saat lisätietoja Järjestelmän valvonnan käytöstä valitsemalla Ohje-valikosta Järjestelmän valvonta -ohje. Voit myös tarkastella lisätietoja sarakkeiden otsikoista tai Järjestelmän valvonta -ikkunan alalaidassa olevista tilastoista viemällä osoittimen haluamasi kohteen päälle. Kun viet osoittimen kohteen päälle, lisätiedot näkyvät työkaluvinkissä.

Lisätietoja OS X:n muistinhallinnasta on Applen kehittäjäsivustolla

Tärkeää: Muita kuin Applen valmistamia tuotteita koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue kyseisiä tuotteita. Lisätietoja tuotteista saa ottamalla yhteyttä niiden toimittajaan.

Julkaisupäivämäärä: