Apple TV (2. ja 3. sukupolvi): Apple TV:n Apple Remote -kaukosäätimen käyttäminen

Seuraavissa taulukoissa on kaikki Apple TV:n (2. ja 3. sukupolvi) mukana toimitettavan Apple Remote -kaukosäätimen komentotoiminnot.

Perusnavigointi ja -käyttö

Paina Ylös, Alas, Vasen tai Oikea Selaa valikkoja
Paina Valitse Valitse valikkovaihtoehto
Paina Menu Takaisin edelliseen valikkoon
Paina Menu noin kolmen sekunnin ajan Takaisin Apple TV:n Koti-valikkoon
Paina Toista/keskeytä-painiketta viiden sekunnin ajan (tai valitse Asetukset > Laita nukkumaan) Aseta Apple TV valmiustilaan

Videon toisto

Paina Toista/keskeytä Toista tai keskeytä video, TV-ohjelma tai elokuva
Pidä Oikea-painiketta painettuna Kelaa eteenpäin (Lisää eteenpäin kelauksen nopeutta painamalla painiketta uudelleen. Nopeuksia on kolme.)
Keskeytä video painamalla Toista/keskeytä-painiketta ja paina sitten Oikea- tai Vasen-painiketta Siirry eteen- tai taaksepäin hidastettuna
Keskeytä video painamalla Toista/keskeytä-painiketta ja pidä sitten Oikea- tai Vasen-painiketta painettuna Siirry eteen- tai taaksepäin kymmenen sekunnin jaksoissa
Pidä Vasen-painiketta painettuna Kelaa taaksepäin (Lisää taaksepäin kelauksen nopeutta painamalla painiketta uudelleen. Nopeuksia on kolme.)
Paina Alas ja sitten Oikea tai Vasen siirtyäksesi luvusta toiseen Siirry seuraavaan tai edelliseen lukuun (Jos lukumerkitsijöitä ei ole, toiminto siirtyy 1/20 videon pituudesta tai 30 sekunnin jaksoissa sen mukaan, kumpi on pidempi.)
Pidä valintapainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan Siirry tekstitys-, ääni- ja kaiutinasetuksiin
Paina Oikea tai Vasen valitun TV-ohjelman valikossa ennen toistoa Siirry kaikkien kausien ja osien tai yhden kauden ja osan perusteella tarkastelun välillä

Äänen toisto

Paina Toista/keskeytä Toista tai keskeytä musiikkikappale, äänikirja tai podcast
Paina Oikea Siirry seuraavaan musiikkikappaleeseen, äänikirjaan tai podcastiin
Pidä Oikea-painiketta painettuna Kelaa eteenpäin musiikkikappaletta, äänikirjaa tai podcastia
Pidä Vasen-painiketta painettuna Kelaa taaksepäin musiikkikappaletta, äänikirjaa tai podcastia
Paina Vasen-painiketta Aloita musiikkikappale, äänikirja tai podcast alusta
Paina Vasen-painiketta kahdesti Toista edellinen musiikkikappale, äänikirja tai podcast
Pidä valintapainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan toiston aikana Siirry muihin toistosäätimiin: Genius, Seuraavaksi, artistin tai albumin selaaminen, kaiutinasetukset*
* Toistoasetukset vaihtelevat sisällöstä ja toistotilasta riippuen.

Muut

Pidä Menu- ja Alas-painikkeita painettuina kuuden sekunnin ajan Käynnistä Apple TV uudelleen
Pidä Menu- ja valintapainikkeita painettuina kuuden sekunnin ajan Lisää Apple Remote -kaukosäätimen UID:tä (Parinmuodostustila riippuu siitä, muodostettiinko kaukosäätimestä pari vai poistettiinko pari ennen komentoa.)
Pidä Menu- ja Oikea-painikkeita painettuina viiden sekunnin ajan Muodosta Apple Remotesta pari
Pidä Menu- ja Vasen-painikkeita painettuina kuuden sekunnin ajan Poista Apple Remoten pari
Paina Toista/keskeytä kirjoittaessasi tekstiä Vaihda näppäimistön tyyppiä
Pidä valintapainiketta painettuna kirjoittaessasi tekstiä Siirry aksentilla varustettuihin tai muihin kirjainvaihtoehtoihin
Pidä valintapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan Apple TV:n Koti-valikossa Järjestä kuvakkeita Apple TV:n Koti-valikossa
Pidä valintapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan Apple TV:n Koti-valikossa ja paina sitten Toista/keskeytä Kätke kuvake Apple TV:n Koti-valikossa
Julkaisupäivämäärä: