Mac OS X 10.6: PDF-dokumenttien yhdistäminen Esikatselussa

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten useiden PDF-dokumenttien sivuja voidaan kopioida yhdeksi dokumentiksi käyttämällä Esikatselua Mac OS X 10.6:ssa tai uudemmassa.

 1. Avaa Esikatselussa ne PDF-dokumentit, jotka haluat yhdistää.
 2. Näytä sivupalkki jokaisessa Esikatselu-ikkunassa. Jos sivupalkkia ei näy, osoita Sivupalkki-painiketta esikatseluikkunan työkalupalkissa. Vaihtoehtoisesti voit valita Näytä > Sivupalkki > Näytä sivupalkki.
 3. Varmista, että sivupalkki on määritetty näyttämään miniatyyrit (tämä on oletusnäkymä). Jos sivupalkki ei näytä miniatyyrejä, valitse Näytä > Sivupalkki > Miniatyyrit.
 4. Vedä yhden PDF-dokumentin (lähde) miniatyyri toisen PDF-dokumentin (kohde) päälle ja vapauta hiiren tai ohjauslevyn painike, kun osoittimessa näkyy vihreä ympyrä, jossa on plus-symboli. Tämä kopioi kaikki PDF-lähdedokumentin sivut ja lisää ne PDF-kohdedokumentin loppuun.
  Yksisivuisen PDF-dokumentin yhdistäminen esikatselun sivupalkissa
  Huomautus: Jos yhdistettävät PDF-dokumentit sisältävät ennestään useampia sivuja, voit kopioida tietyt sivut PDF-lähdedokumentista. Voit myös lisätä kopioitavat sivut PDF-kohdedokumentin sivujen väliin. Useampisivuisen PDF-dokumentin miniatyyrin päälle ilmestyy harmaa ympyrä, jossa on nuoli. Jos nuoli osoittaa vasemmalle, osoittamalla sitä näet PDF-dokumentin kaikkien sivujen miniatyyrit. Valitse ainoastaan kopioitavat sivut ja vedä ne sitten PDF-kohdedokumentin miniatyyrin päälle. Jos PDF-kohdedokumentin sivupalkissa näkyy useita miniatyyrejä, vedä kopioidut sivut siihen kohtaan, johon ne halutaan lisätä. Sininen palkki ilmestyy niiden sivujen väliin, jonne kopioituja sivuja ollaan lisäämässä.
  Useampisivuisten PDF-dokumenttien yhdistäminen Esikatselun sivupalkissa
 5. Jos PDF-kohdedokumentin sivut näytetään väärässä järjestyksessä, osoita nuolen sisältävää harmaata ympyrää PDF-dokumentin miniatyyrin yläpuolella niin, että nuoli osoittaa oikealle. Vedä sitten yksittäisten sivujen miniatyyrit haluttuun järjestykseen.
 6. Kun PDF-kohdedokumentti sisältää kaikki halutut sivut ja ne ovat oikeassa järjestyksessä, voit valita Arkisto > Tallenna nimellä tallentaaksesi uuden PDF-dokumentin, joka sisältää kaikki yhdistetyt sivut. Tai voit valita Arkisto > Tallenna korvataksesi PDF-kohdedokumentin alkuperäisen version sillä versiolla, joka sisältää yhdistetyt sivut.

  Huomautus: Tallenna- tai Tallenna nimellä -komennot tallentavat ainoastaan ikkunassa kulloinkin näkyvän dokumentin, eivätkä kaikkia sivupalkissa näytettäviä dokumentteja. Esikatseluikkunan otsikkopalkki näyttää katseltavan PDF-dokumentin nimen, sen sivujen lukumäärän, ikkunan sisältämien erillisten (ei yhdistettyjen) PDF-dokumenttien lukumäärän ja kaikkien kyseisessä ikkunassa avoinna olevien dokumenttien sivujen kokonaismäärän. Esimerkiksi toisesta yllä olevasta kuvankaappauksesta käy ilmi, että About Stacks.pdf -dokumentti on yksisivuinen PDF-dokumentti, jota tarkastellaan parhaillaan, mutta Esikatselu-ikkunassa on myös toinen dokumentti, joka on monisivuinen. Jos valitset Tallenna, kun tarkastelet About Stacks.pdf -dokumenttia, tämä yksisivuinen dokumentti tallennetaan, mutta samassa ikkunassa avoinna oleva monisivuinen About Downloads.pdf ei tallennu.
Julkaisupäivämäärä: