VoiceOver-komentojen erot Mac OS X 10.6- ja Mac OS X 10.5 -käyttöjärjestelmien välillä

Lue tietoja VoiceOver-näppäimistökomentojen eroista Mac OS X 10.5- ja Mac OS X 10.6 Snow Leopard -käyttöjärjestelmien välillä. 

Mac OS X 10.6 sisältää uusia VoiceOver-näppäimistökomentoja sekä tuen vakioeleille Mac-tietokoneissa, joissa on Multi-Touch-ohjauslevy.

Lisäksi kaksi Mac OS X 10.5 -käyttöjärjestelmässä käytettyä VoiceOver-komentoa ovat erilaiset Mac OS X 10.6 -käyttöjärjestelmässä.

VoiceOver-näppäimistökomennot, jotka ovat erilaiset Mac OS X 10.6 -käyttöjärjestelmässä

VoiceOver-verkko-ohjeen avaaminen

Paina seuraavaa kolmea näppäintä: Control-Option-?


Komentojen Ohje-valikon avaaminen

Paina seuraavaa neljää näppäintä: Control-Option-H-H

(Pidä Control- ja Option-näppäimiä alaspainettuna ja paina sitten H-näppäintä kahdesti.)

Kohteen ohjeen avaaminen

Paina seuraavaa neljää näppäintä: Control-Option-Shift-H

 

Mac OS X 10.6 -käyttöjärjestelmän uudet VoiceOver-komennot

Seuraavat näppäimistökomennot toimivat vain Mac OS X 10.6 -käyttöjärjestelmässä tai uudemmassa.

Huomautus: Jos näppäimistössä on Fn-näppäin, paina sitä, kun haluat käyttää funktionäppäimiä käyttäviä VoiceOver-komentoja.


Näppäimistöohjauksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Paina seuraavia näppäimiä: Control-Option-Shift-K
 

Ilmaise kohdistimen sijainti puhumalla

Paina seuraavia näppäimiä: Control-Option-F4-F4
 

Ota taulukon kohteiden ryhmittely käyttöön tai poista se käytöstä Internetissä

Paina seuraavia näppäimiä: Control-Option-=
 

Siirrä VoiceOver-kohdistin seuraavaan sarakkeeseen taulukossa Internetissä

Tämä komento toimii vain, kun taulukon sisällä olevia kohteita ei ryhmitellä.

Paina seuraavia näppäimiä: Control-Option-Command-Y
 

Siirrä VoiceOver-kohdistin edelliseen sarakkeeseen taulukossa Internetissä

Tämä komento toimii vain, kun taulukon sisällä olevia kohteita ei ryhmitellä.

Paina seuraavia näppäimiä: Control-Option-Command-Shift-Y
 

Seuraava automaattinen verkkopiste

Control-Option-Command-N
 

Edellinen automaattinen verkkopiste

Control-Option-Command-Shift-N
 

Seuraava verkkopiste

Control-Option-Command-]
 

Edellinen verkkopiste

Control-Option-Command-[
 

Poista verkkopiste

Control-Option-Command-Shift-{
 

Aseta verkkopiste

Control-Option-Command-Shift-}
 

Aseta paras kohta

Control-Option-Command-Shift-}-}
 

Seuraava väärin kirjoitettu sana

Control-Option-Command-E
 

Edellinen väärin kirjoitettu sana

Control-Option-Command-Shift-E


Seuraava virke (asiakirjoissa ja verkkosivuilla)

Control-Option-Command-Page Down


Edellinen virke (asiakirjoissa ja verkkosivuilla)

Control-Option-Command-Page Up


Seuraava sivu (vain asiakirjoissa)

Control-Option-Page Down


Edellinen sivu (vain asiakirjoissa)

Control-Option-Page Up


VoiceOver-kohdistimen kohteen koko

Control-Option-Command-F3


VoiceOver-kohdistimen kohteen sijainti

Control-Option-Command-F3-F3


Lue verkkosivun tilastotiedot

Control-Option-Shift-I


Lue elementin ohjetunniste

Control-Option-Shift-H


Lue elementin VoiceOver-vihje

Control-Option-Shift-N


Avaa verkkokohteen roottori

Control-Option-U


Avaa verkkopisteen valitsija

Control-Option-[numeronäppäin]-[numeronäppäin]


Siirrä käyttöliittymäelementtiä

Control-Option-Command-`
 

Avaa käyttöliittymäelementin koon muuttamisen valikko

Control-Option-Command-~

VoiceOver Multi-Touch -ohjauslevyn eleet

Jos käytät Mac-tietokonetta, jossa on Multi-Touch-ohjauslevy, voit käyttää VoiceOver-eleitä Snow Leopardin kanssa. VoiceOver tarjoaa joukon vakioeleitä, joiden avulla kohteissa voi siirtyä ja kohteita voi käyttää. Huomaa, että et pysty muuttamaan näitä eleitä, ja eleet, joissa ei mainita tiettyä sormien määrää, ovat yhdellä sormella tehtäviä eleitä. Lisätietoja saat VoiceOver-verkko-oppaasta.

Voit käyttää seuraavia eleitä Snow Leopardin kanssa:
 

Ohjauslevyohjauksen ja VoiceOver-eleiden ottaminen käyttöön

Option-Control-kahden sormen pyöritys myötäpäivään


Ohjauslevyohjauksen ja VoiceOver-eleiden poistaminen käytöstä

Option-Control-kahden sormen pyöritys vastapäivään


Näyttöverhon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Kolmen sormen kolmoisnapautus


VoiceOverin mykistys tai mykistyksen poistaminen

Kolmen sormen kaksoisnapautus
 

Pakota VoiceOver-kohdistin vaaka- tai pystysuuntaiselle viivalle, kun sormea vedetään ohjauslevyn poikki

Pidä Shift-näppäintä painettuna ja vedä yhtä sormea vaaka- tai pystysuuntaan


Siirrä VoiceOver-kohdistin seuraavaan kohteeseen

Pyyhkäisy alas


Siirrä VoiceOver-kohdistin seuraavaan kohteeseen

Pyyhkäisy ylös


Siirrä sisältöä tai rullausjanaa (ohjauslevyohjauksen asetuksen mukaan)

Kolmen sormen pyyhkäisy mihin tahansa suuntaan


Siirry Dockiin

Huomautus: Tämä ele siirtää VoiceOver-kohdistimen Dockiin mistä tahansa sijainnista näytöllä

Kahden sormen kaksoisnapautus ohjauslevyn alareunan lähellä


Siirry valikkoriville

Kahden sormen kaksoisnapautus ohjauslevyn yläreunan lähellä


Avaa ohjelmavalitsin

Kahden sormen kaksoisnapautus ohjauslevyn vasemmassa reunassa


Avaa ikkunavalitsin

Kahden sormen kaksoisnapautus ohjauslevyn oikeassa reunassa


Siirry nykyisen kohteen linkitettyyn kohteeseen

Paina Control-näppäintä koskettaessasi ohjauslevyä sormella


Ilmaise VoiceOver-kohdistimessa oleva kohde puhumalla tai, jos kohdetta ei ole, ilmaise tyhjä alue toistamalla äänitehoste

Kosketus (mukaan lukien napautus tai veto)


Valitse kohde

Kaksoisnapauta mitä tahansa ohjauslevyn kohtaa

Voit myös koskettaa ohjauslevyä yhdellä sormella ja napauttaa sitten toisella sormella


Aloita toimien tekeminen VoiceOver-kohdistimessa olevan kohteen kanssa

Kahden sormen pyyhkäisy oikealle


Lopeta toimien tekeminen VoiceOver-kohdistimessa olevan kohteen kanssa

Kahden sormen pyyhkäisy vasemmalle


Vieritä yksi sivu ylös tai alas

Kahden sormen pyyhkäisy ylös tai alas


Poistu (sulje valikko tekemättä mitään valintaa)

Kahden sormen kuljetus edestakaisin


Pienennä tai suurenna liukusäätimen, jakajan, askeltimen tai muun ohjauksen arvoa

Pyyhkäise ylös (suurenna) tai pyyhkäise alas (pienennä)


Lue nykyinen sivu ylälaidasta alkaen

Kahden sormen pyyhkäisy ylös
 

Lue VoiceOver-kohdistimesta alkaen nykyisen sivun loppuun

Kahden sormen pyyhkäisy alas


Keskeytä puhuminen tai jatka sitä

Kahden sormen napautus


Kuvaile VoiceOVer-kohdistimessa olevaa kohdetta

Kolmen sormen napautus


Muuta tapaa, jolla VoiceOver lukee tekstiä (sana, rivi, virke tai kappale kerrallaan)

Paina Command-näppäintä koskettaessasi sormella ohjauslevyä


Muuta roottorin asetuksia

Kahden sormen pyöritys

Siirry edelliseen kohteeseen roottorin asetuksen mukaan

Pyyhkäisy ylös
 

Siirry seuraavaan kohteeseen roottorin asetuksen mukaan

Pyyhkäisy alas

Julkaisupäivämäärä: