Solid State -asemainen MacBook Air (loppuvuosi 2008 ja vuoden 2009 puoliväli): Ilmoitus tiedoston sijainnista Microsoft Windows XP:n asennuksessa

MacBook Air (loppuvuosi 2008 tai vuoden 2009 puoliväli) -tietokoneen näyttöön tulee ilmoitus, kun Boot Camp -osio on alustettu ja Microsoft Windows XP -tiedostot kopioitu DVD:ltä Solid State -asemalle. Ilmoituksen mukaan asms-tiedosto puuttuu.

Jompikumpi seuraavista ilmoituksista saattaa keskeyttää asennuksen:

  • "Tiedostoa 'asms' ei löydy, ei pystytä jatkamaan."
  • "Levyn 'Windows XP Professional Service Pack 2 CD-levy' tiedosto 'asms' tarvitaan."

Ongelman korjaaminen:

  1. ÄLÄ poista Windows-DVD:tä ulkoisesta USB-asemasta.
  2. Katkaise virta MacBook Air -koneesta pitämällä virtanäppäintä pohjassa.
  3. Käynnistä tietokone. Pidä sitten pohjassa Optio-näppäintä.
    Tietokone käynnistyy, ja näyttöön tulee kolme kuvaketta: kovalevykuvakkeet "Macintosh HD" ja "Windows" sekä DVD-kuvake"Windows".
  4. Osoita hiirellä Windows-kovalevykuvaketta siten, että se korostuu. Osoita sitten sen alapuolella olevaa nuolta.

Windowsin pitäisi käynnistyä uudelleen, ja asennuksen pitäisi jatkua oikein.

Julkaisupäivämäärä: