15-tuumaisen Studio Display DVI -näytön vianmääritys

15-tuumaisen Studio Display DVI -näytön vianmääritysohjeet

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten valtuutetut huoltokumppanit korjaavat tiettyjä Applen tuotteita, mutta olemme julkaisseet ne tietämyskannassa myös muita varten. Tällä hetkellä asiakkaat voivat suorittaa vain tiettyjä korjaustöitä, jotka on käsitelty asiakkaan asennettavissa olevien osien ohjelmassa http://www.info.apple.com/installparts. Jos sinulla ei ole oikeutta suorittaa näitä toimenpiteitä, ota yhteyttä Appleen (888-APL-CARE Yhdysvalloissa) tai paikalliseen valtuutettuun huoltokumppaniin ja sovi huoltoajankohta.

Yleistä
Ongelmataulukko helpottaa tuotteeseen liittyvien oireiden vianmääritystä. Oireet on lueteltu taulukoissa ratkaisujen todennäköisyyden mukaan, joten kokeile ensin ensimmäistä ehdotusta. Tarkista, ilmeneekö ongelma tuotteessa edelleen. Jos ongelma ei ratkea, kokeile seuraavaa ehdotusta. Lisäapua saat ottamalla yhteyttä Applen tekniseen tukeen. Yleiset vianmääritysohjeet löydät siirtymällä kappaleeseen Säädöt ja avaamalla siihen linkitetyn käyttöoppaan.

 

Ensimmäinen tarkistuslista

Tärkeää: Monet huollettavaksi lähetetyt näytöt todetaan täysin toimiviksi. Lue tämä tarkistuslista, jotta moduuleja ei vaihdeta turhaan eikä ilmene turhia viiveitä. Studio Display DVI -näyttö ei ole yhteensopiva kaikkien tietokoneiden kanssa. Tämä näyttö toimii tiettyjen AGP-pohjaisten Power Mac G4 -tietokoneiden kanssa.

 

Tarkista liitännät.

Kaapeleiden tai tietokoneessa olevan DVI-näytönohjaimen irtoaminen voivat aiheuttaa näytön vioittumista muistuttavia oireita. Tarkista kaapeliliitännät ja varmista, että liittimien piikit eivät ole vääntyneet.

Varmista, että DVI-näytönohjain on liitetty kunnolla tietokoneeseen.

Suojaa näyttöä staattisilta sähköpurkauksilta.

Kytke tietokone aina maadoitettuun pistorasiaan ennen Studio Display DVI -näytön liittämistä tietokoneeseen, jotta sähköstaattiset purkaukset eivät pääse vahingoittamaan näyttöä.

Sammuta näyttö tai siirrä se lepotilaan, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.

Nestekidenäyttöön pitkäksi aikaa (noin 24 tunniksi) jätetty pysyvä ja muuttumaton kuva voi aiheuttaa haamukuvan. Voit poistaa kuvan sammuttamalla näytön tai siirtämällä sen lepotilaan Energiansäästäjä-ohjauspaneelista. Palautumiseen vaadittava aika vaihtelee sen mukaan, kuinka pitkäksi aikaa alkuperäinen kuva oli jäänyt näyttöön. Haamukuvan poistamiseen vaaditaan yleensä yhtä paljon tai kaksi kertaa niin paljon aikaa kuin sen luomiseen.

Kun näyttö on siirretty lepotilaan Energiansäästäjä-toiminnolla, virran merkkivalo palaa kullanruskeana ja taustavalot on sammutettu. Vaikka näytönsäästäjän käyttö on mahdollista, jotkin näytönsäästäjät käyttävät taustavaloja, mikä lyhentää taustavalojen käyttöikää.

 

Ongelmataulukot-Ei kuvaa (näyttö on musta)

Säädä etupaneelin kirkkautta (se on ehkä asetettu liian tummaksi).

Sammuta tietokone ja näyttö. Irrota näytön kaapelit. Tarkista, että liittimien piikit eivät ole vääntyneet. Liitä näytön kaapelit ja käynnistä tietokone ja näyttö uudelleen.

Jos näytön kirkkaus on heikentynyt ajan myötä, heikentymisen todennäköisimpänä syynä on taustavalojen vioittuminen. Jos epäilet taustavalojen vioittuneen, ota yhteyttä Applen tekniseen tukeen.

Vaihda tietokoneen DVI-näytönohjain.

Jos asut Yhdysvalloissa, soita Applen tekniseen tukeen numeroon 800-919-2775. Jos asut Kanadassa, soita numeroon 800-217-9517.

 

Näytön tarkkuudet-Epäterävä tai värisevä näyttö eri tarkkuuksilla

Käytä jotakin näytön ohjauspaneelissa suositelluista tarkkuuksista. Huomaa: Joidenkin Näytä kaikki -luettelon tarkkuuksien tulos ei ole optimaalinen (epäterävyyttä, mustat palkit näyttöalueen sivuilla tai ylä- ja alareunassa).

Saat parhaan tuloksen asettamalla näytön tarkkuudeksi 1024 x 768 ohjausliuskasta tai näytön ohjauspaneelista. Studio Display DVI -näytön alkuperäinen tarkkuus on 1024 x 768.

 

Näytön värit-Näytön värit eivät ole oikein

Anna näytön lämmetä 30 minuuttia.

Tarkista väritarkkuus tutun työpöytäkuvion tai väriltään yhtenäisen testikuvion avulla. Avaa näytön ohjauspaneeli, valitse Väri ja tarkista, että oikea ColorSync-profiili on valittuna. Muuta värien kalibrointia valitsemalla Väri-valikosta Kalibroi.

Avaa näytön ohjauspaneeli ja tarkista, että Värisyvyys-asetuksena ei ole Harmaat.

 

Värien intensiteetti vaihtelee; suuri värialue ei ole yhtenäinen

Värien laatu on parhaimmillaan, kun näytön annetaan lämmetä 30 minuuttia. Kun näytössä on suuri värillinen alue, väri ei välttämättä näytä yhtenäiseltä koko alueella. Näin voi käydä, jos näyttö ei ole vielä lämmennyt.

 

Näytön kirkkaus-Näyttökuva on himmeä

Säädä etupaneelin kirkkautta (se on ehkä asetettu liian tummaksi).

Avaa näytön ohjauspaneeli ja muuta värien kalibrointia valitsemalla Väri-valikosta Kalibroi.

Valitse näytön ohjauspaneelin Väri-valikosta Kalibroi ja yritä muuttaa värien kalibrointiasetuksia.

Jos näytön kirkkaus on heikentynyt ajan myötä, heikentymisen todennäköisimpänä syynä on taustavalojen vioittuminen. Jos epäilet taustavalojen vioittuneen, ota yhteyttä Applen tekniseen tukeen.

 

Tarkennus-Näyttökuva on epätarkka

Aseta näytön ohjauspaneelista tai ohjausliuskasta näytön tarkkuudeksi 1024 x 768.

Huomaa:Studio Display DVI -näytön alkuperäinen tarkkuus on 1024 x 768. Vaikka voit "suurentaa" näyttökuvaa valitsemalla muita näyttötarkkuuksia, kun haluat suurentaa kirjasimia ja kuvia, nestekidelattanäyttöjen pyyhkäisytaajuutta ei voi muuttaa CRT-näyttöjen tapaan. Siksi muita kuin alkuperäisiä tarkkuuksia käytettäessä esiintyy jonkin verran epätarkkuutta.

Avaa Ulkoasu-ohjauspaneeli ja valitse Kirjasimet. Poista Pehmennä kaikki kirjasimet -valintaneliön valinta.

 

Virheviestit-Näyttöön tulee virheviesti, jossa ilmoitetaan, että Apple Displays Software -ohjelmiston tämä versio ei tue näyttöä.

Varmista, että tietokone on yhteensopiva. Varmista, että DVI-näytönohjain on liitetty oikein. (Katso tämän luvun alussa olevaa ensimmäistä tarkistuslistaa.)

Asenna Studio Display DVI -näytön mukana toimitettu Apple Displays Software -ohjelmisto. Asennusohjeet löydät linkitetyn käyttöoppaan Säädöt-luvusta.

Näyttöön tulee virheviesti, jossa ilmoitetaan, että Apple Displays Software -ohjelmiston tämä versio ei tue näyttöä.

Jos viesti esiintyy Apple Displays Software -ohjelmiston asennusohjelmassa, tarkista, että olet valinnut käynnistyskovalevyn Asennus-valintaruudusta.

Virheen merkkivalot-Virran merkkivalo vilkkuu kullanruskeana kolmen lyhyen välähdyksen toistuvissa sarjoissa.

Varmista, että tietokoneeseen on asennettu oikea näytönohjain.

Asenna Studio Display DVI -näytön mukana toimitettu Apple Displays Software -ohjelmisto. Asennusohjeet löydät linkitetyn käyttöoppaan Säädöt-luvusta.

Virran merkkivalo vilkkuu kullanruskeana kahden lyhyen ja yhden pitkän välähdyksen toistuvissa sarjoissa.

Tämä oire viittaa taustavaloihin liittyvään ongelmaan. Jos asut Yhdysvalloissa, soita Applen tekniseen tukeen numeroon 800-919-2775. Jos asut Kanadassa, soita numeroon 800-217-9517.

 

Muuta

 

Näyttö jumiutuu

Tämä ongelma esiintyy, kun Energiansäästäjä on yhteensopimaton näytönsäästäjän kanssa. Poista näytönsäästäjä tai Energiansäästäjä käytöstä ja käynnistä tietokone uudelleen.

 

Tietokone sammuu tai siirtyy lepotilaan näytön virtapainiketta painettaessa

Näytön virtapainike on esiasetettu siten, että sekä näyttö että tietokone sammuvat tai siirtyvät lepotilaan. Jos haluat muuttaa virtapainikkeen asetusta siten, että se vaikuttaa vain näyttöön, avaa näytön ohjauspaneeli ja siirry Asetukset-valikossa olevan virtapainikkeen asetuksen kohdalle. Osoita Näytön virta -painiketta.

 

Näytön ohjauspaneelissa tehdyt muutokset eivät vaikuta näyttökuvaan

Jos tietokoneeseen on liitetty useampi kuin yksi näyttö, varmista, että ohjauspaneelin näyttörivillä näkyy oikean näytön nimi.

Irrota kaikki USB-oheislaitteet tietokoneesta näyttöä, Apple-näppäimistöä ja hiirtä lukuun ottamatta.

Asenna Studio Display DVI -näytön mukana toimitettu Apple Displays Software -ohjelmisto. Asennusohjeet löydät linkitetyn käyttöoppaan Säädöt-luvusta.

 

Näyttökuvaa ei ole, kun kirkkauspainiketta painetaan, tai näytön ohjauspaneelissa ei ole virtatilan asetuksia

Varmista, että näytön USB-kaapelin liitin on liitetty tietokoneen USB-porttiin.

Asenna Studio Display DVI -näytön mukana toimitettu Apple Displays Software -ohjelmisto. Asennusohjeet löydät linkitetyn käyttöoppaan Säädöt-luvusta.

Käynnistä tietokone uudelleen.

Asetukset-painike puuttuu näytön ohjauspaneelista

Varmista, että näytön USB-kaapelin liitin on liitetty tietokoneen USB-porttiin.

Asenna järjestelmän ohjelmisto uudelleen.

 

Näyttöön jää jäännöskuva näyttökuvan muututtua

Jos pysyvä ja muuttumaton kuva jätetään näyttöön pitkäksi aikaa, näyttöön voi jäädä himmeä jäännöskuva, kun näyttökuva vihdoin muuttuu.

Tämä on väliaikainen oire, joka ei vaikuta näytön toimintaan. Voit poistaa kuvan sammuttamalla näytön tai siirtämällä sen lepotilaan Energiansäästäjä-ohjauspaneelista. Palautumiseen vaadittava aika vaihtelee sen mukaan, kuinka pitkäksi aikaa alkuperäinen kuva oli jäänyt näyttöön. Haamukuvan poistamiseen vaaditaan yleensä yhtä paljon tai kaksi kertaa niin paljon aikaa kuin sen luomiseen.

Asiakas voi ehkäistä ongelman siirtämällä näytön Energiansäästäjä-ohjauspaneelista lepotilaan (tummentamalla näytön), kun se ei ole käytössä. Kun näyttö on siirretty lepotilaan Energiansäästäjä-toiminnolla, virran merkkivalo palaa kullanruskeana ja taustavalot on sammutettu. Vaikka näytönsäästäjän käyttö on mahdollista, jotkin näytönsäästäjät käyttävät taustavaloja, mikä lyhentää taustavalojen käyttöikää.

Julkaisupäivämäärä: