iMac: iMac-laiteohjelmistopäivityksen asentaminen

Kaikkien iMac-laiteohjelmistopäivitysten mukana toimitetaan seuraavat ohjeet Lue minut -tiedostoina.

Huomautus: Kun laiteohjelmistopäivitys on tehty, PRAM-muisti on nollattu. Myös joidenkin iMac-asetusten nollaus voi olla tarpeen. Esimerkiksi käynnistyslevy on ehkä valittava uudelleen käynnistyslevyn ohjauspaneelista. Lisätietoja on Mac OS -ohjeessa.

Kaikkien iMac-laiteohjelmistopäivitysten mukana toimitetaan seuraavat ohjeet Lue minut -tiedostona. Jotkin iMac-mallit edellyttävät suoraksi taivutetun paperiliittimen tai vastaavan käyttämistä keskeytyspainikkeen painamista varten. Keskeytyspainike on iMacin oikealla puolella liitinsyvennyksessä.

  1. Aloita päivitys kaksoisosoittamalla iMac Firmware Updater -symbolia.
  2. Lue näyttöön tulevat ohjeet ja noudata niitä tarkasti.
  3. /A-määrittelyssä näkyviin tulee viesti, jossa kerrotaan, että iMac-tietokoneen laiteohjelmisto on päivitettävä.


  4. Kaikissa muissa määrittelyissä näkyviin tulee viesti, jossa kerrotaan, että tietokoneen virta on katkaistava ja että suoraksi taivutetun paperiliittimen pää on työnnettävä ohjelmointipainikkeen reikään. Tämän jälkeen päivitys suoritetaan vaiheiden 5–9 mukaan.
  5. Katkaise tietokoneesta virta osoittamalla valintataulun Sammuta-painiketta.
  6. Avaa Mac-tietokoneen oikeassa reunassa oleva portin suojakansi ja työnnä suoraksi taivutetun paperiliittimen pää ohjelmointipainikkeen alimpaan reikään. (Painikereikiä on kaksi.)
  7. Pidä paperiliitintä reiässä ja käynnistä sitten iMac painamalla nopeasti iMacin tai Apple USB-näppäimistön virtapainiketta.
  8. Kun kuulet pitkän äänimerkin, ota paperiliitin pois reiästä. Näytön alareunassa näkyy päivityksen edistymisestä kertova edistymispalkki.
  9. Kun iMac käynnistyy ja jos päivitys onnistui, näkyviin tulee viesti, jossa kerrotaan, että laiteohjelmisto on ajan tasalla. Valitse OK.


Jos viesti kertoo, että päivitys ei onnistunut, siirry takaisin vaiheeseen 1 ja aloita päivitys uudelleen.

Virheentarkistus ennen asennusta

Useiden ehtojen on täytyttävä, ennen kuin laiteohjelmisto voidaan päivittää. Jos nämä ehdot eivät täyty, seurauksena on useita virhetiloja. Lisäksi näkyviin tulee virheistä ilmoittavia valintatauluja.

 • Jos päivitystiedosto on siirretty pois kansiosta, jossa on päivityksen asennusohjelma.
 • Jos päivitysohjelmaa käytetään muussa kuin iMac-tietokoneessa.
 • Jos ilmenee Mac OS -virhe #123
 • Jos taltio on lukittu
 • Jos laiteohjelmistoa ei tunnisteta
 • Jos kovalevytila on lopussa


Jos iMac Firmware 3.0 -päivitystiedostoa ei löydy, näkyviin tulee seuraava valintataulu. Käyttäjä voi valita, etsitäänkö päivitystiedostoa vai peruutetaanko asennusohjelman suorittaminen.
Jos iMacin laiteohjelmiston päivitysohjelmaa käytetään muussa kuin iMac-tietokoneessa, näkyviin tulee seuraava valintataulu.
Jos ilmenee Mac OS -virhe, näkyviin tulee seuraava valintataulu. Tämä on yleinen paikanvaraajavirheviesti, joka on varattu kaikkia Mac OS -virheviestejä varten.
Jos päivitettävä taltio on lukittu, näkyviin tulee seuraava valintataulu. (Lukittu taltio johtuu yleensä siitä, että tietokone on käynnistetty CD-levyltä. Varmista, että tietokone on käynnistetty kovalevyasemasta.)
Jos iMac-tietokoneen laiteohjelmistoa ei tunnisteta, päivitystä ei tehdä ja näkyviin tulee seuraava valintataulu.
Jos Macintosh-tietokoneen kovalevytila on lopussa, päivitystä ei tehdä ja näkyviin tulee seuraava valintataulu. Vapaata kiintolevytilaa on oltava noin 2,5 megatavua, jotta laiteohjelmistopäivitys onnistui.
Tilanteet, joissa iMac-laiteohjelmiston päivitysohjelma ei toimi

Tietyissä tilanteissa päivitysohjelma ei toimi.

 • Jos virta katkeaa päivityksen aikana, Boot ROM -muisti voi vioittua eikä se ole enää käytettävissä.
 • Jos /A-määrittely käynnistetään uudelleen vahingossa paperiliittimen avulla, päivitystä ei suoriteta loppuun. Virta on katkaistava 15 sekunniksi, minkä jälkeen päivitystä voi yrittää uudelleen.

Huomautus: Tässä laiteohjelmiston päivityksessä ei käytetä Open Firmware -komentoriviä. Jos iMac-laiteohjelmistoa yritetään päivittää komentorivitilassa, seurauksena voi olla BOOT ROM -muisti voi vioittua. iMacin avoimen laiteohjelmiston muokkausta komentorivitilassa ei tueta, eikä takuu kata prosessorikortin vioittumisesta aiheutuvia vahinkoja.

Järjestelmän päivitystarpeen määrittäminen

Laiteohjelmistopäivityksen asennusohjelma tarkistaa päivityksen tarpeellisuuden ennen asennuksen aloittamista. Jos päivitys ei ole tarpeen, näyttöön tulee siitä ilmoitus. Jos et tiedä, onko tietokone jo päivitetty, suorita päivityksen asennusohjelma. Asennusohjelma ilmoittaa, jos laiteohjelmisto on päivitetty.

Voit myös määrittää tietokoneeseen asennetun Boot ROM -muistin version käyttämällä Applen Järjestelmän kuvauksen versiota 2.1.2 tai uudempaa. Kun olet käynnistänyt Applen Järjestelmän kuvauksen, valitse Järjestelmän kuvaus -välilehti ja osoita Tuotetiedot-kohdan vieressä olevaa kolmiota.

Julkaisupäivämäärä: