Mac 101: Safari 3

Safari on Mac OS X -käyttöjärjestelmän mukana toimitettava Internet-selain. Se sisältää toimintoja, jotka helpottavat verkon käyttämistä. Voit selkiyttää ikkunoiden käyttöä välilehtipohjaisen selaamisen avulla. Voit estää ponnahdusikkunat ja luoda verkkosivustoista widgettejä. Voit myös antaa Safarin täyttää automaattisesti henkilökohtaiset tietosi, kun teet verkko-ostoksia.

Tämä opas auttaa sinua tutustumaan Safarin ulkoasuun ja saamaan käyttötuntumaa sekä perehtymään muokkausominaisuuksiin, joilla voit mukauttaa selaamista.

Vaikka suurin osa tämän artikkelin tiedoista koskee myös muita Safari-versioita, osa niistä koskee vain Safari 3.x -versiota.

Tämä artikkeli on arkistoitu eikä Apple enää päivitä sitä.

Safari-selaimen ikkuna

Seuraavassa on lueteltu elementit, joista Safari-ikkuna muodostuu. Kuvassa on Applen mallisivusto. Joitakin näistä elementeistä voidaan muokata jäljempänä kuvatulla tavalla.

 1. Taaksepäin-/Eteenpäin-painike *
 2. Pysäytä- / Lataa uudelleen -painike *
 3. Avaa Dashboardissa -painike *
 4. Lisää kirjanmerkki -painike *
 5. Osoite (URL) -kenttä *
 6. RSS-syöte-painike tai SnapBack-painike (Safari 3.x:ssa) *
 7. Google-hakukenttä *
 8. Kirjanmerkkipalkki
 9. Verkkosivun sisältö
 10. Rullausjana
 11. Koon muuttaminen

Huomautus: Elementeistä 1–7 käytetään yhteisnimitystä työkalupalkki. Voit tarvittaessa muokata Safari-työkalupalkkia jäljempänä kuvatulla tavalla.
 

Kotisivun määrittäminen

Kotisivu on verkkosivu, jonka selain avaa, kun avaat uuden ikkunan. Määritä Safari-kotisivu seuraavasti:

 1. Siirry sille verkkosivulle, jonka haluat määrittää kotisivuksi. (Siirry esimerkiksi osoitteeseen www.apple.com.)
 2. Valitse Safari-valikosta Asetukset. Voit myös painaa näppäinyhdistelmää Komento-, (Komento- ja pilkkunäppäin).

 3. Osoita Yleiset-symbolia.
 4. Valitse Aseta nykyiselle sivulle.
 5. Sulje Asetukset-ikkuna.

 

Safari-ikkunan koon muuttaminen

Jos haluat muuttaa Safari-ikkunan kokoa, vedä näytön oikeassa alakulmassa olevaa koonmuutossymbolia (katso edellä oleva kuva), kunnes ikkuna on halutun kokoinen. Ikkunan koon pienentäminen voi tuoda näkyviin rullausjanat. Jos avaat lisää Safari-ikkunoita, niiden koko on sama.

Verkkosivun tekstin koon muuttaminen

Voit suurentaa tai pienentää verkkosivun tekstiä painamalla Komento-näppäintä yhtä aikaa plus (+)- tai miinus (-) -näppäimen kanssa tai valitsemalla Näytä-valikosta Suurenna tekstiä tai Pienennä tekstiä. Teksti, jonka kokoa voidaan muuttaa, suurenee tai pienenee. (Kuvaan upotetun tekstin koko ei ehkä muutu.) Joillakin verkkosivuilla tällä toimenpiteellä ei ole vaikutusta.

Voit palauttaa tekstin oletuskokoiseksi painamalla näppäinyhdistelmää Komento-0 (nolla) tai valitsemalla Näytä-valikosta Tee tekstistä normaalin kokoista.

Voit lisätä työkalupalkkiin myös Tekstin koko -painikkeen (lisätietoja jäljempänä).
 

Työkalupalkin mukauttaminen

Jos haluat muuttaa Safari-työkalupalkissa olevia kohteita, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Safarin Näytä-valikosta Muokkaa työkalupalkkia.

 2. Näyttöön tulee alla esitetty välilehti, jossa voit vetää yksittäisiä suosikkikohteita työkalupalkkiin tai järjestää työkalupalkin uudelleen. Voit myös vetää oletusjoukon työkalupalkkiin, jos haluat palauttaa oletusvalikoiman.
 3. Valitse Valmis, kun olet valmis.

 

Yksityinen selaus

Voit lisätä tietosuojaa valitsemalla Safari-valikosta Yksityinen selaus. Kun yksityinen selaus on käytössä, verkkosivuja ei lisätä historiatietoihin, selain poistaa kohteet automaattisesti Tiedostolataukset-ikkunasta, tietoja (kuten nimiä ja salasanoja) ei tallenneta Automaattinen täyttö -toimintoon, evästeitä tai välimuistitiedostoja ei säilytetä eikä hakuja lisätä Googlen hakukentän ponnahdusvalikkoon.

Historiatietojen tyhjentäminen

Safari pitää kirjaa viimeisimmistä avatuista verkkosivuista. Jos haluat tyhjentää selaushistorian käsin, valitse Historia-valikosta Tyhjennä historia.

Jos haluat, että Safari tyhjentää historiatiedot automaattisesti tietyn ajan kuluttua tai ei tyhjennä niitä ollenkaan, valitse Safari-valikosta Asetukset. Osoita Yleiset-symbolia. Valitse Poista historiakohteet: -ponnahdusvalikosta haluamasi asetus (päivän jälkeen, viikon jälkeen, kahden viikon jälkeen, kuukauden jälkeen, vuoden jälkeen tai käsin). Ennen kuin suljet ikkunan, voit palata avaamiisi verkkosivuihin osoittamalla Taaksepäin- ja Eteenpäin-painikkeita.

Ponnahdusikkunoiden esto

Joissakin verkkosivustoissa on automaattisesti avautuvia ponnahdusikkunoita. Ponnahdusikkunoissa voi olla mainoksia tai muuta materiaalia sen mukaan, minkätyyppinen sivusto on kyseessä. Joissakin sivustoissa on ponnahdusikkunoita, joista näkee lisätietoja jostakin kohteesta tai jotka ohjaavat sinut jollekin toiselle sivustoon kuuluvalle alueelle.

Oletusarvon mukaan ponnahdusikkunoiden esto on otettu käyttöön Safarin versiossa 3 ja uudemmissa versioissa. Voit poistaa ponnahdusikkunoiden eston tai ottaa eston uudelleen käyttöön myöhemmin valitsemalla Safari-valikosta Estä ponnahdusikkunat. Jos verkkosivusto ei toimi odotetusti, Estä ponnahdusikkunat -valinta on ehkä poistettava.

Kirjanmerkkien lisääminen

Voit merkitä verkkosivuja kirjanmerkeillä, jotta voit myöhemmin palata niihin helposti kirjoittamatta URL-osoitetta. Voit merkitä avattuna olevan sivuston kirjanmerkillä valitsemalla Kirjanmerkit-valikosta Lisää kirjanmerkki (tai osoittamalla työkalupalkissa olevaa +-painiketta). Järjestelmä pyytää antamaan kirjanmerkille nimen ja valitsemaan tallennuspaikan.

Sanojen etsiminen sivulta

Voit etsiä nopeasti verkkosivulla olevaa sanaa tai lausetta painamalla näppäinyhdistelmää Komento-F tai valitsemalla Muokkaa-valikosta Etsi ja kirjoittamalla etsittävän sanan tai lauseen. Voit siirtyä seuraavaan sivulla olevaan esiintymään painamalla näppäinyhdistelmää Komento-G tai osoittamalla Seuraava-painiketta.

Verkkoleikkeiden lisääminen Dashboardiin

Voit lisätä verkkosivun osan Dashboard-widgettiin Mac OS X 10.5 -käyttöjärjestelmässä tai uudemmissa versioissa. Osoita Verkkoleike-symbolia ja valitse sivusta se osa, josta haluat luoda widgetin. Osoita Lisää-vaihtoehtoa. Safari lisää uuden widgetin Dashboardiin. Sieltä voit muokata sitä erilaisten teemojen avulla. Uusi verkkoleike-widgetti päivittyy alkuperäisen sivuston mukaan, eli se toimii kuten verkkosivusto, josta se leikattiin.

Voit esimerkiksi haluta luoda verkkoleikkeen iTunesin Top 10 -listasta:


 

Välilehtipohjainen selailu

Välilehtien avulla voit selata useita avattuja verkkosivustoja samassa Safari-ikkunassa. Voit järjestää välilehdet uudelleen vetämällä ja pudottamalla, voit avata välilehden uudessa selainikkunassa tai voit yhdistää kaikki ikkunat yhdeksi välilehtiä sisältäväksi ikkunaksi. Safari muuttaa välilehtien kokoa sen mukaan, kuinka monta välilehteä on auki. Voit merkitä kirjanmerkillä joukon välilehtiä tai palauttaa näkyviin välilehdet, jotka olivat avoinna, kun viimeksi suljit Safarin.

Sen sijaan, että toinen verkkosivu avattaisiin uuteen ikkunaan, se voidaan avata samaan ikkunaan uuteen välilehteen painamalla Komento-näppäintä ja osoittamalla linkkiä. Voit siirtyä edelliseen ja seuraavaan välilehteen osoittamalla kyseistä välilehteä tai siirtymällä oikean- tai vasemmanpuoleiseen välilehteen painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto-Komento-] tai Vaihto-Komento-[.

Jos haluat luoda uuden, tyhjän välilehden, paina näppäinyhdistelmää Komento-T tai valitse Arkisto-valikosta Uusi välilehti.

RSS-syötteiden käyttäminen

Mac OS X 10.4 -käyttöjärjestelmän Safari-selainikkunassa voit katsella RSS (Really Simple Syndication) -artikkelisyötteitä. Monissa verkkosivustoissa on RSS-syötteitä. Safarissa voi katsella usean verkkosivuston syötteitä samassa selainikkunassa. Voit tehdä tämän valitsemalla Kirjanmerkit-valikosta Kirjanmerkkipalkki ja valitsemalla sitten Näytä kaikki RSS-artikkelit.

Kun käyt verkkosivustossa, joka sisältää RSS-kentän, sivuston osoitekenttään tulee näkyviin sininen RSS-merkki . Osoita sitä, jos haluat katsoa yhteenvetoa artikkelin sisällöstä, tai osoita artikkelin otsikkoa, jos haluat lukea koko artikkelin. Jos olet kiinnostunut vain tietyntyyppisistä artikkeleista, kirjoita ehdot Etsi artikkeleita -kenttään. Jos haluat merkitä RSS-syötteen kirjanmerkillä, valitse Kirjanmerkit-valikosta Lisää kirjanmerkki, kirjoita näyttöön tulevaan valintatauluun kirjanmerkin nimi (esimerkiksi "Applen uutisten RSS-syöte") ja osoita Lisää.

Verkkosivujen lähettäminen sähköpostilla


 

Oletko joskus löytänyt Internetistä artikkelin, jonka haluaisit mielelläsi lähettää edelleen jollekulle toiselle? Safarilla voit tehdä tämän helposti. Voit lähettää linkin kyseiselle sivulle tai voit lähettää koko sivun sisältöineen ja linkkeineen. Kun löydät verkkosivun, jonka haluat lähettää edelleen:

 1. Valitse Arkisto-valikosta joko Lähetä sivun sisältö sähköpostilla tai Lähetä linkki sivulle sähköpostilla.
 2. Sähköpostiohjelma avautuu, ja siinä näkyy Uusi viesti -ikkuna, joka sisältää verkkosivun tai linkin verkkosivuun.
 3. Kirjoita sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään, kirjoita haluamasi viesti ja lähetä sähköposti osoittamalla Lähetä.
   

Etsintä ja SnapBack-toiminto

Safari-selaimessa on sisäinen Google-haku. Kirjoita hakusana Google-kenttään ja paina rivinvaihtoa. Google näyttää haun tulokset selainikkunassa. Käydessäsi läpi hakutuloksia Safari näyttää SnapBack-painikkeen Google-kentässä (oranssi ympyrä, jossa on valkoinen nuoli). Sitä osoittamalla pääset nopeasti takaisin viimeisimpään Google-hakuun.

SnapBack-painike voi näkyä myös URL-osoitekentässä, jos olet siirtynyt pois alkuperäisestä verkkosivustosta. Osoittamalla SnapBack-painiketta pääset takaisin alun perin kirjoittamaasi URL-osoitteeseen tai valitsemaasi kirjanmerkkiin.
 

Automaattisen täytön käyttöönotto

Jos teet ostoksia verkkokaupoissa, Automaattinen täyttö -toiminto nopeuttaa henkilötietojen syöttämistä. Safari saa tarvittavat tiedot Osoitekirjakortista ja täyttää nämä tiedot verkkosivun kenttiin automaattisesti.

Ota AutoFill-toiminto käyttöön valitsemalla Safari-valikosta Asetukset, osoittamalla Automaattinen täyttö -painiketta ja valitsemalla Käyttäen osoitekirjakorttia -valintaneliön. Jos haluat varmistaa, että korttisi on ajan tasalla, osoita Muokkaa-painiketta. Tällöin Osoitekirja avautuu.

Vinkki: Haluatko lisätietoja Safarista? Tarkastele Mac-tietokoneen sisäisiä Safari-ohjeita (valitse Safarin Ohjeet-valikosta Safari-ohjeet).

 

Muokattu viimeksi:
Oliko tästä hyötyä?

Tuotetuen lisätiedot

Suomi (Suomi)