Mac 101: Automator

Automator on henkilökohtainen automaatioapurisi, jonka avulla saat aikaan enemmän vähemmällä vaivalla. Automatorin avulla voit pudottamalla ja vetämällä luoda automaattisia toimintoyhdistelmiä, jotka suorittavat yksinkertaisia tai monimutkaisia tehtäviä puolestasi.

Automatorilla voit automatisoida monet asiat, joita teet tietokoneellasi: Voit luoda ja tulostaa perheesi oman osoitekirjan Osoitekirjan yhteystiedoista. Voit etsiä kuvia verkkosivustoilta ja lisätä ne iPhotoon. Voit tulostaa dokumenttisi iPadiin. Voit nimetä kymmeniä tiedostoja hetkessä uudelleen Finderissa. Voit jopa ottaa ajastettuja varmuuskopioita tärkeistä tiedoista. Automatorin avulla voit tehdä lähes mitä tahansa, ja toiminto, joka käsin tehtynä veisi tunteja, valmistuu hetkessä.

Esimerkki Nopea valokuva -työnkulusta

Oletko halunnut napata itsestäsi kuvan, jonka voisit lisätä sähköpostiin, viestiin tai keskusteluun? Seuraavassa on esimerkki siitä, miten helposti Automatorin avulla voi luoda omia automaatiotyökaluja. Esimerkkityönkulku voidaan luoda ja asentaa järjestelmänlaajuiseksi palveluksi, joka ottaa kannettavan Macin tai iMacin sisäänrakennetulla kameralla valokuvan käyttäjästä ja lisää sen iPhoto-kirjastoon. (Järjestelmänlaajuisella palvelulla tarkoitetaan, että voit käyttää sitä ohjelman Palvelut-valikosta, kuten näiden ohjeiden lopussa on esitetty.)

Näin voit luoda saman palvelun tietokoneessasi:


Automator-symboli Launchpadissa

 1. Avaa Automator osoittamalla Launchpadista olevaa Automator-robotti Oton symbolia. Näyttöön tulee uusi Automator-työnkulkuikkuna.
 2. Voit valita työpohjan valitsinpaneelista, millaisen Automator-työnkulkudokumentin haluat luoda

 3. Valitse uuden ikkunan avattavasta työpohjapaneelista (ks. yllä) luotavan työnkulkudokumentin tyypiksi Palvelu ja osoita sitten Valitse-painiketta. Työpohjapaneeli vetäytyy pois, ja näkyviin tulee uusi työnkulkudokumentti, jota voi muokata:

  Automator-työnkulkuikkuna valmiina muokattavaksi

Automator-työnkulkuikkunan elementit

Automator-ikkunassa (ks. yllä oleva kuva) on

 • (1) vasemmalla ohjelman tai luokan mukaan lajiteltu kirjastosarake, jossa on kaikki tietokoneeseen asennetut Automator-toiminnot
 • (2) keskellä toimintosarake, jossa on käytettävissä olevat toiminnot valitun ohjelman tai luokan osalta
 • (3) hakukenttä, jonka avulla löydät työnkulkuun lisättävät toiminnot nopeasti
 • (4) tietolaatikko vasemmalla alhaalla, jossa on hyödyllisiä tietoja valitusta toiminnosta
 • (5) työnkulkupaneeli ikkunan oikealla puolella, johon voit vetää toimintoja, kun luot automaattista toimintoyhdistelmää
 • (6) Palvelu vastaanottaa -ponnahdusvalikko.


Jatketaanpa kuvanottamistyönkulun luomista:

 1. Palvelutyönkulut on usein suunniteltu toimimaan muissa ohjelmissa valittujen tiedostojen tai tekstin kanssa, esimerkiksi Finderissa valittujen kuvatiedostojen kanssa. Esimerkkityönkulussa palvelu luo uuden valokuvan puolestasi, joten mitään muita tiedostoja ei tarvitse ottaa mukaan työnkulkuun. Voit asettaa palvelutyönkulun ohittamaan nykyiset valitut kohteet valitsemalla ikkunan yläosasta Palvelu vastaanottaa -ponnahdusvalikosta (6) ei syötettä (ks. yllä oleva kuva).
 2. Kun palvelutyönkulun syöteasetukset on määritetty, työnkulku kootaan etsimällä toimintoja toimintokirjastosta ja lisäämällä niitä työnkulkualueelle. Aloitamme etsimällä Automator-toiminnon, joka ottaa kuvan kameralla. Kirjoita hakukenttään (1) videosta, jonka jälkeen kyseiseen hakutermiin liittyvät Automator-toiminnot näkyvät hakukentän alla olevassa toimintoluettelossa (ks. alla).

 3. Toiminnon vetäminen työnkulkualueelle

 4. Työnkulkuikkunan (ks. yllä) vasemmassa alalaidassa olevan toimintokuvauksen mukaan Kaappaa kuva videosta -toiminto sopii täydellisesti valokuvan ottamiseen automaattisesti tietokoneen sisäänrakennetulla kameralla. Vedä toiminto toimintoluettelosta (2) työnkulkualueelle (3).
 5. Päästä irti hiiren tai ohjauslevyn painikkeesta, niin toiminto lisätään työnkulkuun:

 6. Automator-toiminnon käyttämien arvojen säätimet ovat toiminnon näkymässä

 7. Kun toiminto lisätään työnkulkualueelle (ks. yllä), siinä näkyy suorakulmainen näkymä, jossa on säätimet toiminnon käyttämien arvojen asettamiseen. Kaappaa kuva videosta -toimintonäkymässä on Ota kuva automaattisesti -valintaneliö, jolla määritetään, täytyykö käyttäjän osoittaa painiketta valokuvan ottamiseksi. Valitse valintaneliö (1), niin työnkulku ottaa kuvan automaattisesti. Riittää, että hymyilet.
 8. Etsi hakutermillä tuo ja etsi Tuo tiedostoja iPhotoon -toiminto ja lisää se työnkulun loppuun. Toimi kuten edellä, kun Kaappaa kuva videosta -toiminto lisättiin työnkulkuun.

 9. Toinen toiminto on lisätty työnkulkuun

  Huomaa, että työnkulun (ks. yllä) kaksi toimintoa liittyvät toisiinsa (1). Näin ollen ensimmäisen toiminnon tulos eli tietokoneen kameran ottama uusi valokuvatiedosto on seuraavan toiminnon syötteenä. Automator-työnkulut toimivat yleensä tällä tavalla, eli ne välittävät tietoja ja kohteita työnkulun vaiheiden (toimintojen) välillä.

 10. Jotta tiedostot pysyvät järjestyksessä, määritämme lopuksi, että alkuperäinen kameran ottama kuvatiedosto poistetaan, kun se on tuotu iPhotoon. Tämä voidaan tehdä valitsemalla toimintonäkymässä (ks. yllä) Poista lähdekuvat… -valintaneliö (2).

  Nyt olemme luoneet helposti työnkulun, joka ottaa valokuvan kameralla ja lisää sen iPhotoon. Voit tallentaa ja asentaa työnkulun.
   
 11. Jos haluat tallentaa ja asentaa palvelutyönkulun, valitse Arkisto-valikosta Tallenna.... Kirjoita avattavaan nimeämispaneeliin palvelun nimeksi Nopea valokuva ja valitse Tallenna. Uusi palvelutyönkulku asennetaan automaattisesti osaksi järjestelmänlaajuista palveluarkkitehtuuria, ja se on kaikkien ohjelmien Palvelut-valikossa. Nyt voit sulkea työnsulkuikkunan.

Palvelun käyttäminen

Voit käyttää uutta palvelua asettumalla tietokoneen eteen keskelle ja valitsemalla minkä tahansa ohjelman Palvelut-valikosta Nopea valokuva:


Palvelu käytössä

Mac piippaa kolmesti ja ottaa kuvan, joka lisätään automaattisesti iPhoto-kirjastoosi:


iPhotoon on lisätty uusi kuva

Nyt olet luonut Automatorin avulla hyödyllisen työkalun, jolla on helppo ottaa valokuva ja lisätä se iPhoto-kirjastoon.

 

Vinkki: Haluatko lisätietoja Automatorista? Lisätietoja on Macin sisäänrakennetussa Automator-ohjeessa (valitse Automatorin Ohje-valikosta Automator-ohje).
Julkaisupäivämäärä: