Pages-, Numbers- tai Keynote-dokumentin taustan vaihtaminen

Voit lisätä värin, väriliu’un tai kuvan dokumentin, laskentataulukon tai esityksen taustaksi.

Pages-, Numbers- tai Keynote-dokumentin taustan vaihtaminen iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa

Voit vaihtaa dokumenttien taustan iPhonen, iPadin tai iPod touchin Pagesissa, Numbersissa tai Keynotessa.

iPad Pro Pages -dokumentti, jossa on avoinna taustan muotoiluun käytettävä valikko

Pages

Tekstinkäsittelydokumentissa sivun taustaa vaihdettaessa vaihdetaan myös kaikkien samassa osiossa olevien sivujen tausta. Sivuasetteludokumentissa voit vaihtaa minkä tahansa yksittäisen sivun taustan.

 1. Kun dokumentti on auki muutettavan osion tai sivun kohdalla, napauta sivulla tyhjää kohtaa, jotta mitään ei valita.
 2. Tee jokin seuraavista toimenpiteistä:
  • Napauta tekstinkäsittelydokumentissa Lisää-painiketta , napauta Dokumentin asetukset ja napauta sitten Osio-välilehteä.
  • Napauta sivuasetteludokumentissa Muoto-painiketta .
 3. Napauta Tausta ja napauta sitten taustavaihtoehtoa.

Jos haluat vaihtaa vain yhden sivun taustan, tee kyseisestä sivusta oma osionsa ja vaihda sen tausta sen jälkeen:

Numbers

Voit lisätä värin laskentataulukon yksittäisten taulukkovälilehtien taustaksi.

 1. Kun laskentataulukko on auki, valitse välilehti, jonka taulukkovälilehteen haluat lisätä taustan.
 2. Napauta taulukkovälilehden tyhjää kohtaa, jotta mitään ei valita.
 3. Napauta Muoto-painiketta , napauta Tausta ja valitse sitten väri.

Keynote

Voit vaihtaa esityksen yksittäisten diojen taustavärin tai kuvan.

 1. Kun esitys on auki, valitse dia, johon haluat lisätä taustan.
 2. Napauta dian tyhjää kohtaa, jotta mitään ei valita.
 3. Napauta Muoto-painiketta , napauta Tausta ja napauta sitten taustavaihtoehtoa.

iPhonen, iPadin ja iPod touchin Pagesin ja Keynoten taustavaihtoehdot

 • Voit valita esiasetetun taustan nopeasti napauttamalla Tausta-kohdan vieressä olevaa värivalitsinta ja valitsemalla sitten esiasetetun värin, väriliu’un tai kuvan. 
 • Jos haluat valita tarkemman värin, napauta Väri ja valitse sitten väri palettivalitsimesta.
 • Jos haluat luoda kaksivärisen väriliukutaustan, napauta Väriliuku ja valitse sitten väripaletit värivalitsimien avulla. Napauta Käännä värit, jos haluat muuttaa väriliu’un suuntaa.
 • Jos haluat lisätä kuvan taustaksi, napauta Kuva, napauta Vaihda kuvaa ja siirry sitten haluamaasi kuvaan. Voit muun muassa skaalata ja venyttää kuvaa sekä asettaa kuvat vierekkäin. 


Pages-, Numbers- tai Keynote-dokumentin taustan vaihtaminen Macissa

Voit lisätä värin, väriliu’un tai kuvan Macin Pagesin, Numbersin ja Keynoten taustaksi.

Pages-dokumentti, jonka taustan inspektoriin on avattu taustavalinnat

Pages

Tekstinkäsittelydokumentissa sivun taustaa vaihdettaessa vaihdetaan myös kaikkien samassa osiossa olevien sivujen tausta. Jos haluat muuttaa vain yhtä sivua, tee kyseisestä sivusta oma osionsa ja vaihda sen tausta sen jälkeen. Sivuasetteludokumentissa voit vaihtaa minkä tahansa yksittäisen sivun taustan.

 1. Kun dokumentti on auki, klikkaa työkalupalkin Näytä-painiketta ja valitse sitten Sivujen miniatyyrit.
 2. Valitse muutettavan sivun miniatyyri. Tekstinkäsittelydokumentissa osion muut sivut on kehystetty sivupalkissa sinisellä.
 3. Valitse työkalupalkista Dokumentti. Klikkaa tarvittaessa Osio-painiketta.
 4. Voit lisätä taustan nopeasti klikkaamalla Tausta-kohdan vieressä olevaa ruutua ja valitsemalla sitten esiasetetun värin, väriliu’un tai kuvan. 
 5. Voit räätälöidä taustan klikkaamalla Tausta-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota ja valitsemalla vaihtoehdon ponnahdusvalikosta.

Numbers

Voit lisätä värin laskentataulukon kunkin taulukkovälilehden taustaksi.

 1. Kun laskentataulukko on auki, valitse sen taulukon välilehti, johon haluat lisätä taustan.
 2. Klikkaa taulukkovälilehden tyhjää kohtaa, jotta mitään ei valita.
 3. Klikkaa Muoto-painiketta , klikkaa Tausta-kohdan vieressä olevaa ruutua ja valitse sitten väri. Voit myös klikata väriympyrää ja valita värin.

Keynote

Voit vaihtaa esityksen kunkin dian taustavärin tai kuvan.

 1. Kun esitys auki, klikkaa työkalupalkin Näytä-painiketta ja valitse sitten Rakennenäkymä.
 2. Valitse diojen rakennenäkymässä klikkaamalla yksi tai useampi dia.
 3. Klikkaa Muoto-painiketta .
 4. Voit lisätä taustan nopeasti klikkaamalla Tausta-kohdan vieressä olevaa värivalitsinta ja valitsemalla sitten esiasetetun värin, väriliu’un tai kuvan. 
 5. Voit räätälöidä taustan klikkaamalla Tausta-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota ja valitsemalla vaihtoehdon ponnahdusvalikosta.

Macin Pagesin ja Keynoten räätälöidyt taustavaihtoehdot

 • Jos haluat valita tarkemman värin, valitse Väritäyttö ja valitse sitten väri palettivalitsimesta tai väriympyrästä.
 • Jos haluat luoda kaksivärisen väriliukutaustan, valitse Liukutäyttö ja valitse sitten värivalitsimien tai väriympyröiden avulla väriliu’uista kaksi väriä. Valitse esimerkiksi väriliu’un alkuun violetti ja loppuun sininen. Vaihda väriliu’un kulmaa ja suuntaa muilla säätimillä.
 • Jos haluat lisätä liukutäyttöön enemmän kuin kaksi väriä, valitse Liukutäytön lisävalinnat. Lisää liukusäätimellä värikohtia, jos haluat lisätä väriliukuun useampia värejä. Vaihda värikohdan väriä klikkaamalla värikohtaa. Muuta väriliu'un sekoitusta, kulmaa ja suuntaa vetämällä värikohtia sekä käyttämällä muita säätimiä.
 • Jos haluat lisätä kuvan taustaksi, valitse Kuvatäyttö, klikkaa Valitse ja siirry sitten haluamaasi kuvaan. Voit muun muassa skaalata ja venyttää kuvaa sekä asettaa kuvat vierekkäin. 
 • Jos haluat lisätä kuvaan väripeiton, valitse Kuvatäytön lisävalinnat, klikkaa värivalitsinta tai väriympyrää ja tee haluamasi säädöt.


Julkaisupäivämäärä: