Apple Pro Display XDR:n mittaaminen ja kalibrointi

Lue, miten näytön kalibrointi mitataan. Työnkulkusi tarpeista riippuen voit myös hienosäätää kalibroinnin tai suorittaa näytön kentällä tehtävän uudelleenkalibroinnin.

Jokainen Pro Display XDR kalibroidaan äärimmäisen tarkasti tehtaalla. Näin varmistetaan laajan P3-väriskaalan ja yksittäisten LED-taustavalojen tarkkuus. Lisäksi tehdaskalibrointiprosessissa käytetään sisäisiä algoritmeja, jotka pystyvät toisintamaan useita erilaisia nykyaikaisia väritiloja, kuten sRGB, BT.601, BT.709 ja jopa P3-ST.2084 (HDR).

Tehtaalla suoritettavan näytön kalibrointiprosessin ansiosta Pro Display XDR -käyttäjät voivat nauttia ainutlaatuisesta katselukokemuksesta heti alusta alkaen. Jos työnkulkusi edellyttää muokattua kalibrointia, voit hienosäätää Pro Display XDR:n kalibroinnin tai kalibroida näytön uudelleen kolmannen osapuolen spektroradiometrille viritettyä työnkulkua varten.


Pro Display XDR:n mittaaminen

Voit käyttää Applen QuickTime-videoiden testausmalleja Pro Display XDR:n kalibroinnin arviointiin. Näiden asianmukaisesti väreillä merkittyjen SDR- ja HDR-referenssien avulla voit käyttää omaa spektroradiometriä ja mitata ja vahvistaa pää- ja välivärit ja luminanssin, EOTF (Electro-Optical Transfer Function) mukaan lukien. Varmista ennen näytön kalibroinnin mittaamista, että Macissa on käytössä macOS Catalina 10.15.6 tai uudempi ja näytössä on käytössä näytön laiteohjelmiston versio 4.2.37.

Testimallien lataaminen

 1. Siirry AVFoundation-kehittäjäsivulle.
 2. Voit ladata testitiedostot Related Resources -osion Color Test Patterns -linkistä. 
 3. Pura arkistotiedosto kaksoisklikkaamalla QuickTime-Test-Pattern.zip-tiedostoa.

Näytön mittaaminen

 1. Kohdista spektroradiometri näytön keskiosaan.
 2. Varmista, että huone on hämärä tai pimeä, jotta hajavalo tai heijastus ei vaikuta mittauksiin.
 3. Avaa QuickTimen Test Pattern Movies -kansio ja valitse haluamasi testimallit. Kussakin kansiossa on videotiedostoja, joilla voi mitata värejä tai luminanssia HDR-, BT.709- ja BT.601-muodossa.
 4. Avaa kukin tiedosto QuickTime Playerissä ja tee mittaukset kansiossa oleville testivideoille. Varmista, että käytössä oleva referenssitila vastaa valittua testimallia. Valitse esimerkiksi esiasetus HDR Video (P3–ST 2084), kun käytät HDR10-malleja.
 5. Vertaa mittaamiasi väriarvoja (kromaattisia arvoja) ja luminanssiarvoja testimallin kansiossa olevassa Reference Values.txt -tiedostossa oleviin arvoihin. Lukemissa saattaa ilmetä pieniä poikkeamia referenssiarvoista. Ne johtuvat spektroradiometrin toleranssista tai kalibroinnista.

Jos mittauksesi poikkeavat merkittävästi referenssiarvoista, perehdy näytön mittaamista koskeviin vinkkeihin.


Kalibroinnin hienosäätäminen

Jos työnkulkusi on viritetty tiettyä kohdetta varten, voit hienosäätää Apple Pro Display XDR:n kalibroinnin. Näin voit säätää näyttösi valkopistettä ja luminanssia vastaamaan omaa kalibrointimalliasi entistä täsmällisemmin. Lue lisätietoja eri arvoista, joita voit säätää.

 1. Valitse Omenavalikko  > Järjestelmäasetukset > Näytöt.
 2. Valitse Esiasetukset-valikosta referenssitila, jota haluat hienosäätää.
 3. Valitse Esiasetukset-valikosta Hienosäädön kalibrointi.
 4. Aseta Valkopiste- ja Luminanssi-arvot ja anna sitten kuvaus.
 5. Tallenna hienosäädön kalibrointi klikkaamalla OK.

Jos haluat poistaa hienosäädön kalibroinnin, klikkaa Hienosäädön kalibrointi -valikossa Palauta oletus.

Jos valitset toisen referenssitilan, hienosäädä kalibrointi tarvittaessa optimaalisten tulosten varmistamiseksi uudelleen.

Kentällä tehtävän uudelleenkalibroinnin suorittaminen

Jos Pro Display XDR on kalibroitava uudelleen kolmannen osapuolen spektroradiometrille viritettyä työnkulkua varten, toimi tässä osiossa annettujen ohjeiden mukaan.

Vaatimusten selvittäminen

Kentällä tehtävä uudelleenkalibrointi edellyttää macOS Catalina 10.15.6:ta tai uudempaa, näytön laiteohjelmiston versiota 4.2.37 ja jotakin seuraavista laitteista:

Photo Research

 • PR-740, PR-745 tai PR-788
 • Suositellut kaistanleveydet: 4 nm tai 5 nm
 • Tarvittavat aukot: 0,1, 0,125, 0,2 tai 0,25

Colorimetry Research

 • CR-300

Näytön kalibroiminen

Jos haluat määrittää näyttösi vertailutason, mittaa näyttösi ennen kalibrointia ja sen jälkeen. Käytä mittaukseen ja kalibrointiin samaa spektroradiometriä. 

 1. Aseta näyttösi useimmin käyttämääsi referenssitilaan.
 2. Lataa ja avaa Pro Display XDR Calibrator ja klikkaa sitten Jatka.
 3. Liitä tuettu spektroradiometri Maciin.
 4. Klikkaa Kalibroi, varmista, että työkalu on avattu kalibroitavassa Pro Display XDR:ssä, ja klikkaa sitten Seuraava.
 5. Suuntaa mittalaite vihreän pisteen keskelle ja klikkaa Jatka. 
 6. Noudata laitteesi edellyttämää mittausetäisyyttä. Esimerkiksi CR-300 pitää asettaa samaan tasoon näytön kanssa.
 7. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan, varmista, että laite on kohtisuorassa näyttöön nähden, ja klikkaa sitten Alku. Jos näyttö on liitetty Mac-kannettavaan, älä sulje kantta, kun kalibrointi on käynnissä.
  Kalibroinnin suorittaminen saattaa kestää jopa 2 tuntia, joka sisältää 30 minuutin lämpenemisajan.
 8. Kun kalibrointi on valmis, klikkaa Valmis.

Jos valitset toisen referenssitilan, hienosäädä kalibrointi tarvittaessa optimaalisten tulosten varmistamiseksi uudelleen.

Kalibroinnin nollaaminen

Voit palauttaa näytön kalibroinnin tehdasasetukset avaamalla Pro Display XDR Calibratorin, klikkaamalla Nollaa kalibrointi ja klikkaamalla sitten Nollaa.

Vinkkejä näytön mittaamiseen ja kalibrointiin

Lue, mitä tehdä, jos näytön mittaus- ja kalibrointitulokset eivät ole yhtenäisiä.

Ympäristön tarkistaminen

 • Hallitse vallitsevaa ympäristöä, jotta näytössä olevalle aukon kohdealueelle heijastuu mahdollisimman vähän hajavaloa.
 • Apple suosittelee mittaamista ja kalibrointia ympäristössä, jossa ympäristön lämpötila on enintään 25 ℃. Mahdollisimman hyvin toistettavissa olevien tulosten varmistamiseksi ympäristön lämpötilojen tulisi olla mahdollisimman samanlaisia kalibroinnin ja tyypillisen käytön aikana.

Spektroradiometrin asetusten tarkistaminen

 • Varmista, että näyttö on lämmennyt vähintään 30 minuuttia ja että se on termisesti vakaa.
 • Suuntaa spektroradiometri kohtisuoraan näyttöön ja vaakasuoraan x-akselille, jotta polarisaatio on mahdollisimman vähäinen.
 • Tarkista spektroradiometrin valotusasetus. Jos spektroradiometrissä on automaattinen valotus, ota se käyttöön. Sen avulla lukemat voidaan optimoida eri luminanssitasoilla. Jos mittarissasi ei ole automaattista valotustilaa, tarkista suositellut asetukset laitteen valmistajalta. Tarkista asettelun ja polttovälin, aukon, kaistanleveyden, valotuksen, mittausnopeuden ja näytön synkronoinnin määritysvaihtoehdot sekä laitteesi automaattiset ja dynaamiset toiminnot.
 • Tarkista, onko spektroradiometrissä integroinnin aika-asetus. Pidennä integrointiaikaa, jotta saat mahdollisimman tarkan tuloksen.
 • Jos mittarissasi on automaattinen harmaasuodinasetus (ND-suodinasetus), poista se käytöstä.

Spektroradiometrin kalibroinnin tarkistaminen

Tarkista spektroradiometrin toleranssi valmistajan teknisistä tiedoista. Havaittu varianssi saattaa aiheutua seuraavista syistä:

 • Erilaiset välinekalibroinnit saattavat käyttää A-valonlähdettä erilaisilla tulokulmilla.
 • Yksittäisissä A-valonlähteissä voi olla epävarmuustekijöitä.
 • Erilaiset välinemallit ja optiset väylät voivat aiheuttaa erilaisia niistä periytyviä virheitä.

Spektroradiometrin nollaaminen

Jos laitteesi ei vastaa, ota yhteyttä valmistajaan ja pyydä ohjeet spektroradiometrin nollaamiseen.

Lisätietoja

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Tätä asiakirjaa päivitetään sitä mukaa kuin lisätietoja tulee saataville.

Julkaisupäivämäärä: