Apple Pro Display XDR:n mittaaminen ja kalibrointi

Lue, miten näytön kalibrointi mitataan.

Jokainen Pro Display XDR kalibroidaan äärimmäisen tarkasti tehtaalla. Näin varmistetaan värillisen P3-laajakuvapaneelin ja yksittäisten LED-taustavalojen tarkkuus.

Pro Display XDR kalibroidaan laboratoriotason välineillä NIST (National Institute of Standards and Technology) -standardien mukaisesti. Näyttö lämmitetään suljetussa kotelossa ja mittaukset kohdistetaan näytön keskiosaan normaalia esiintymistiheyttä käyttäen. Lisäksi tehdaskalibrointiprosessissa käytetään sisäisiä algoritmeja, jotka pystyvät toisintamaan useita erilaisia nykyaikaisia väritiloja, kuten sRGB, BT.601, BT.709 ja jopa P3-ST.2084 (HDR).

Pro Display XDR:n mittaaminen

Voit käyttää Applen QuickTime-videoiden testausmalleja Pro Display XDR:n kalibroinnin arviointiin. Näiden asianmukaisesti väreillä merkittyjen SDR- ja HDR-referenssien avulla voit käyttää omaa spektroradiometriä ja mitata ja vahvistaa pää- ja välivärit ja luminanssin, EOTF (Electro-Optical Transfer Function), mukaan lukien. Ennen kuin mittaat näytön kalibroinnin, varmista, että Macissa on käytössä macOS Catalina 10.15.3 tai uudempi.

Testimallien lataaminen

 1. Siirry AVFoundation-kehittäjäsivulle.
 2. Voit ladata testitiedostot Related Resources -osion Color Test Patterns -linkistä. 
 3. Pura arkistotiedosto kaksoisnapsauttamalla QuickTime-Test-Pattern.zip-tiedostoa.

Näytön mittaaminen

 1. Kohdista spektroradiometri näytön keskiosaan. Saat parhaan tuloksen, kun teet kohdistuksen pimeässä huoneessa, johon ei pääse mittauksiin vaikuttavia valonsäteitä tai heijastuksia.
 2. Avaa QuickTimen Test Pattern Movies -kansio ja valitse haluamasi testimallit. Kussakin kansiossa on videotiedostoja, joilla voi mitata värejä tai luminanssia HDR-, BT.709- ja BT.601-muodossa.
 3. Avaa kukin tiedosto QuickTime Playerissä ja tee mittaukset kansiossa oleville testivideoille. Varmista, että käytössä oleva referenssitila vastaa valittua testimallia. Valitse esimerkiksi esiasetus HDR Video (P3–ST 2084), kun käytät HDR10-malleja.
 4. Vertaa mittaamiasi (kromaattisia) väri- ja luminanssiarvoja testimallin kansiossa olevassa Reference Values.txt -tiedostossa oleviin arvoihin. Lukemissa saattaa ilmetä pieniä poikkeamia referenssiarvoista. Ne johtuvat spektroradiometrin toleranssista tai kalibroinnista.

Jos mittausarvot poikkeavat referenssiarvoista

Jos mittausarvot poikkeavat referenssiarvoista, seuraavista toimenpiteistä saattaa olla apua.

Spektroradiometrin asetusten tarkistaminen

 • Pidä mittausympäristö mahdollisimman pimeänä.
 • Varmista, että näyttö on lämmennyt vähintään 30 minuuttia ja että se on termisesti vakaa.
 • Suuntaa spektroradiometri kohtisuoraan näyttöön ja vaakasuoraan x-akselille, jotta polarisaatio on mahdollisimman vähäinen.
 • Tarkista spektroradiometrin valotusasetus. Jos spektroradiometrissa on automaattinen valotus, ota se käyttöön. Sen avulla lukemat voidaan optimoida eri luminanssitasoilla. Jos spektroradiometrissa ei ole automaattista valotusta, varmista, että valotus on asetettu asianmukaisesti niin, ettei sensori ylikuormitu.
 • Tarkista, onko spektroradiometrissa integroinnin aika-asetus. Pidennä integrointiaikaa, jotta saat mahdollisimman tarkan tuloksen.

Spektroradiometrin kalibroinnin tarkistaminen

Tarkista spektroradiometrin toleranssi valmistajan teknisistä tiedoista. Havaittu varianssi saattaa aiheutua seuraavista syistä:

 • Erilaiset välinekalibroinnit saattavat käyttää A-valonlähdettä erilaisilla esiintymistiheyksillä.
 • Yksittäisissä A-valonlähteissä voi olla epävarmuustekijöitä.
 • Erilaiset välinemallit ja optiset väylät voivat aiheuttaa erilaisia niistä periytyviä virheitä.

Uudelleenkalibrointi kenttäolosuhteissa

Kenttäolosuhteissa tehtävän Pro Display XDR:n uudelleenkalibroinnin tuki ja mukautettujen referenssitilojen luominen (sisältäen päävärien, valkopisteen, luminanssin ja gamman säädön) on saatavilla tulevassa macOS Catalina -versiossa.

Lisätietoja

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: