Referenssitilojen käyttäminen Apple Pro Display XDR -näytössä

Lue, miten voit käyttää Pro Display XDR:n referenssitiloja ja luoda mukautettuja referenssitiloja, jotka on räätälöity tietylle työnkulun tarpeelle.

Pro Display XDR sisältää useita referenssitiloja, jotka kattavat tyypilliset sisällöntuotannon prosessit useille mediatyypeille. Jos tarvitset työprosesseissasi mukautettuja värejä, voit luoda mukautettuja referenssitiloja, jotka vastaavat tarpeitasi.

Referenssitilan valitseminen

Voit vaihtaa referenssitiloja Macissa kahdella tavalla:

 • Valitse Omenavalikko  > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Näytöt. Valitse Esiasetukset-ponnahdusvalikko ja valitse sitten referenssitila.
 • Klikkaa valikkorivillä olevaa AirPlay-valikkoa  ja valitse sitten referenssitila.
  Jos et näe AirPlay-valikkoa , valitse Omenavalikko  > Järjestelmäasetukset, klikkaa Näytöt ja valitse sitten Näytä peilausvalinnat valikkorivillä, kun ne ovat käytettävissä.


Suosikkitilojen valitseminen

Voit valita, mitkä referenssitilat näkyvät Näytöt-asetuksissa ja AirPlay-valikossa:

 1. Valitse Omenavalikko  > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Näytöt. 
 2. Klikkaa Esiasetukset-ponnahdusikkunaa ja valitse sitten Muokkaa.
 3. Valitse referenssitilat, joita haluat käyttää, ja klikkaa sitten Valmis.


Tietoja referenssitiloista

Voit käyttää Pro Display XDR:n referenssitiloja, jotka vastaavat HDR-, HD-, SD-video- ja muiden mediatyyppien tuotantotarpeita. Kukin referenssitila määrittää näytön väriavaruuden, valkopisteen, gamman ja kirkkauden. Lue lisätietoja Pro Display XDR -näytön referenssitiloista.

Pro Display XDR (P3, 1 600 nitiä)

Tämä tila soveltuu yleisimpiin koti- ja toimistoympäristöihin. Tila perustuu laajaan P3-pääväriskaalaan, jota Apple-näytöissä käytetään, ja tilassa on Extreme Dynamic Range (XDR) -tuki jopa 1 600 nitiin (huippuarvo) asti.

Apple-näyttö (P3, 500 nitiä)

Tämä tila soveltuu yleisimpiin koti- ja toimistoympäristöihin. Tila perustuu laajaan P3-pääväriskaalaan ja se tukee jopa 500 nitin kirkkausaluetta, joka on tyypillinen Applen sisäänrakennetuissa näytöissä.

HDR-video (P3-ST 2084)

Tämä tila soveltuu 4K- tai UHD-videotuotannon työkulkuihin, joissa tarvitaan enintään 1 000 nitiä (jatkuva kirkkaus koko näytön tilassa). Tila käyttää laajaa P3-pääväriskaalaa ja HDR-aluetta SMPTE ST-2084 EOTF. Tämä tila on tarkoitettu kontrolloituihin näyttöympäristöihin, jotka on määritetty ITU-R BT.2100:n mukaisesti.

HDTV-video (BT.709-BT.1886)

Tämä tila on tarkoitettu HD-videotuotannon työnkulkuihin, joissa käytetään ITU-R BT.709- ja BT.1886-suosituksia. Tämä tila on tarkoitettu kontrolloituihin näyttöympäristöihin, jotka on määritetty ITU-R BT.2035:n mukaisesti.

NTSC-video (BT.601 SMPTE-C)

Tämä tila on tarkoitettu SD-videotuotannon tai arkistointituotannon työnkulkuihin, joissa käytetään ITU-R BT.601 -suositusta ja SMPTE-C-päävärejä. Tämä tila on tarkoitettu kontrolloituihin näyttöympäristöihin, jotka on määritetty ITU-R BT.2035:n mukaisesti.

PAL- ja SECAM-video (BT.601 EBU)

Tämä tila on tarkoitettu SD-videotuotannon tai arkistointituotannon työnkulkuihin, joissa käytetään ITU-R BT.601 -suositusta ja EBU Tech 3213 -päävärejä. Tämä tila on tarkoitettu kontrolloituihin näyttöympäristöihin, jotka on määritetty ITU-R BT.2035:n mukaisesti.

Digitaalinen elokuva (P3-DCI)

Tämä tila on tarkoitettu elokuvatuotannon ja jälkituotannon työnkulkuihin, joissa käytetään elokuvien P3-väriavaruutta ja digitaalisen elokuvan valkopistettä. Tämä tila on tarkoitettu kontrolloituihin näyttöympäristöihin, jotka on määritetty SMPTE RP 431-2:2011:n mukaisesti.

Digitaalinen elokuva (P3-D65)

Tämä tila on tarkoitettu elokuvatuotannon ja jälkituotannon työnkulkuihin, joissa käytetään elokuvien P3-väriavaruutta ja D65-valkopistettä. Tämä tila on tarkoitettu kontrolloituihin näyttöympäristöihin, jotka on määritetty SMPTE RP 431-2:2011:n mukaisesti. 

Design ja painotuotteet (P3-D50)

Tämä tila on tarkoitettu graafisen suunnittelun ja paino- ja kustannustoiminnan työnkulkuihin. Tässä tilassa käytetään laajaa P3-pääväriskaalaa, ja värintoistoalue on laajempi kuin tyypillisten sRGB-näyttöjen. D65:n sijaan tilassa käytetään D50-valkopistettä, jota käytetään tyypillisesti tulosteen värin arviointiin ISO 3664:2009- ja ISO 12646:2015 -standardien mukaisesti.

Valokuvaus (P3-D65)

Tämä tila on tarkoitettu tyypillisiin digitaalisen kuvauksen työnkulkuihin. Tässä tilassa käytetään laajaa P3-pääväriskaalaa ja D65-valkopistettä, jota käytetään tyypillisesti näyttötarkastelussa. Se on suunniteltu käytettäväksi asianmukaisesti määritetyissä ja kontrolloiduissa näyttöympäristöissä. 

Internet ja verkko (sRGB)

Tämä tila on tarkoitettu Internet-käyttöön tarvittavan sisällönluonnin työnkulkuihin. Tässä tilassa käytetään yleisesti tuettua sRGB (IEC 61966-2-1:1999) -väritilaa W3C CSS Color Module Level 3 -suosituksen mukaisesti. Tila on suunniteltu käytettäväksi asianmukaisesti määritetyissä ja kontrolloiduissa näyttöympäristöissä (suositus on 64 luksia).


Mukautetut referenssitilat

Kokeneet käyttäjät voivat luoda yksilöllisiin työnkulun tarpeisiin räätälöityjä referenssitiloja valitsemalla useista väriskaalan, valkopisteen, luminanssin ja siirtofunktion vaihtoehdoista. Tutustu lisäasetuksiin, jotka voit määrittää mukautetuille referenssitiloille.

Mukautetun referenssitilan luominen

 1. Valitse Omenavalikko  > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Näytöt.
 2. Klikkaa Esiasetukset-ponnahdusikkunaa ja valitse sitten Muokkaa.
 3. Klikkaa Lisää-painiketta ja mukauta sitten referenssitilan asetuksia.
 4. Kirjoita referenssitilalle nimi ja kuvaus ja klikkaa sitten Tallenna esiasetus.

Tutustu lisäasetuksiin, jotka voit määrittää mukautetuille referenssitiloille. 

Mukautettujen referenssitilojen tuominen ja vieminen

 1. Valitse Omenavalikko  > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Näytöt.
 2. Klikkaa Esiasetukset-ponnahdusvalikkoa, valitse Muokkaa ja tee sitten jompikumpi seuraavista:
  • Jos haluat tuoda referenssitilan, valitse Toiminto-valikko , valitse Tuo, valitse tiedosto, jonka haluat tuoda, ja klikkaa sitten Avaa.
  • Jos haluat viedä referenssitilan, valitse referenssitila, valitse Toiminto-valikko , valitse Vie ja klikkaa sitten Tallenna.

Referenssitiloihin liittyviä ohjeita

Jos  tulee näkyviin AirPlay-valikkoon, Pro Display XDR saattaa olla virransäästötilassa ja sen kirkkautta on voitu vähentää. Tällainen tilanne voi ilmetä, jos huonelämpötila on 25 °C tai enemmän ja näyttöä on käytetty pitkään vähintään 500 nitillä.

Irrota näyttö tietokoneesta, odota 5–10 minuuttia ja liitä näyttö sitten uudelleen ja yritä uudelleen. 

Jos ongelma jatkuu ja huonelämpötila on alle 25 °C, ota yhteyttä Appleen.


Lisätietoja

Julkaisupäivämäärä: