Mac Pron (2019) tilaa ilmaisevien merkkivalojen toiminta

Lue tietoja Mac Pron erilaisista tilaa ilmaisevista merkkivalokuvioista.

Mac Pro (2019) -tietokoneen yläosassa virtapainikkeen vieressä on tilaa ilmaiseva merkkivalo. Myös Mac Pron takaosassa virtaliitännän lähellä on toinen tilaa ilmaiseva merkkivalo.

 

Sammutettu

Kun Mac Pro on sammutettuna, tilaa ilmaiseva merkkivalo ei pala.


Virta kytkettynä tai lepotilassa

Kun Mac Pro kytketään päälle tai asetetaan lepotilaan, tilaa ilmaiseva merkkivalo palaa tasaisesti valkoisena ja pysyy päällä, kunnes tietokone sammutetaan.


Muistivirhe

Jos tietokoneessa on muistintunnistus- tai datavirhe, tilaa ilmaiseva merkkivalo palaa keltaisena 0,2 sekunnin ajan sekunnin välein. Tarkista muisti ja asenna tai vaihda se tarvittaessa.


Kotelon lukitus avoinna tietokoneen virran ollessa kytkettynä

Jos kotelon lukitus on avoinna tietokoneen virran ollessa kytkettynä, tilaa ilmaiseva merkkivalo palaa keltaisena 0,3 sekunnin ajan toistuen niin kauan, kunnes kotelo lukitaan. Varmista, että yläsalpa on lukittu kunnolla:

Ylhäällä: Lukittu asento (pisteet kohdistettuina)
Alhaalla: Lukitsematon asento (pisteet eivät kohdistettuina)


PCIe-kortin virhe

Jos Mac Prossa ilmenee PCIe-kortin virhe, tilaa ilmaiseva merkkivalo vilkkuu keltaisena kaksi kertaa toistuen niin kauan, kunnes tietokone sammutetaan. Jos olet asentanut PCIe-kortin äskettäin, lue tietoja Mac Pron kanssa yhteensopivista PCIe-korteista.


Virtapainike painettuna ja kotelo irrotettuna

Jos koteloa ei ole lukittu ja virtapainiketta painetaan, tilaa ilmaiseva merkkivalo palaa keltaisena puoli sekuntia. Varmista, että kotelo on kunnolla paikallaan ja lukittuna, ja kokeile käynnistää Mac Pro sitten uudelleen.


Laiteohjelmiston palautustila

Jos Mac Pro on laiteohjelmiston palautustilassa, tilaa ilmaiseva merkkivalo vilkkuu nopeasti keltaisena kolme kertaa, sitten hitaammin keltaisena kolme kertaa ja sitten vielä nopeasti keltaisena kolme kertaa. Tämä toistuu niin kauan, kunnes tietokone sammutetaan. Mac Pron T2 Security -siru on ehkä palautettava. Jos tarvitset lisää apua, ota yhteyttä Applen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.


Julkaisupäivämäärä: