Muistin asentaminen ja vaihtaminen Mac Prossa (2019)

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Mac Pron muistia voi poistaa ja asentaa.

Mac Prossa (2019) on 12 DIMM-muistipaikkaa, jotka tukevat enintään 1,5 Tt 2 933 MHz:n muistia, kun kaikissa 12 paikassa käytetään DDR4 ECC DIMM -muistimoduuleita. 

8-, 12- ja 16-ytimiset Mac Pro -mallit tukevat enintään 768 Gt muistia.

Ennen kuin aloitat

Voit käyttää Mac Prossa joko LR-DIMM- tai R-DIMM-moduuleita, mutta et voi yhdistellä näitä muistityyppejä keskenään. Jos haluat tarkistaa, onko sinulla asennettuna R-DIMM- vai LR-DIMM-moduuleita, ja tarkastella muistin tilaa, valitse Omenavalikko  > Tietoja tästä Macista ja valitse sitten Muisti-välilehti.

Varmista, että käytät samaa muistityyppiä, kun asennat lisää DIMM-muistimoduuleita tai vaihdat niitä. Lue lisätietoja Mac Pron (2019) muistimäärityksistä

Apple suosittelee käyttämään Applen hyväksymiä DIMM-moduuleja. Voit ostaa muistin päivityspaketteja Apple Storesta tai Applen valtuutetulta jälleenmyyjältä. Jos sinun pitää tilata korvaavaa muistia, ota yhteyttä Appleen.


Tarkista tuetut kokoonpanot

Mac Pro tukee enintään 12 DIMM-muistimoduulia, jotka on asennettu 4, 6, 8 tai 12 DIMM-moduulin kokoonpanoihin seuraavien kuvien mukaisesti. Nämä kuvat ovat myös DIMM-moduulien suojien sisäpuolella. Asenna DIMM-moduulit 6 tai 12 DIMM-moduulin kokoonpanona parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Jos DIMM-muistimoduulien kapasiteetit poikkeavat toisistaan, lue miten eri kapasiteeteilla varustetut DIMM-moduulit asennetaan.

5, 7, 9, 10 ja 11 DIMM-moduulin kokoonpanoja ei tueta. Muut kokoonpanot (1, 2 ja 3 DIMM-moduulia) ovat vain vianmääritystä varten.

4 DIMM-moduulia

6 DIMM-moduulia

8 DIMM-moduulia

12 DIMM-moduulia

Jokainen numero edustaa DIMM-muistipaikkaa. Aseta jokaisen DIMM-kokoonpanon DIMM-muistimoduulit vain tummanharmaisiin paikkoihin ja jätä vaaleanharmaat paikat tyhjiksi.

Eri kapasiteeteilla varustettujen DIMM-moduulien asentaminen

Jos DIMM-moduulien kapasiteetit poikkeavat toisistaan (käytössäsi on esimerkiksi neljä 16 Gt:n DIMM-moduulia ja neljä 32 Gt:n DIMM-moduulia), ne pitää asentaa seuraavien vaatimusten mukaisesti:

 • Asenna DIMM-moduulit kanavien mukaisessa järjestyksessä.
 • Asenna kuhunkin kanavaan kaksi samanlaista DIMM-moduulia.
 • Asenna DIMM-moduulit järjestyksessä pienimmästä kapasiteetista suurimpaan.
 • Käytä vain R-DIMM-moduuleita tai vain LR-DIMM-moduuleita.
 • Käytä tuettua kokoonpanoa

Eri kapasiteeteilla varustettujen DIMM-moduulien asennusohjeet

 1. Selvitä, mitä muistipaikkoja DIMM-moduuliesi kokoonpanossa on käytettävä.
 2. Aloita pienimmän kapasiteetin DIMM-moduuliparista ja asenna identtiset DIMM-parit pienimmästä suurimpaan kapasiteettiin muistikanavien mukaisessa järjestyksessä:
  • Kanava 1: paikat 5 ja 8
  • Kanava 2: paikat 3 ja 10
  • Kanava 3: paikat 1 ja 12
  • Kanava 4: paikat 6 ja 7
  • Kanava 5: paikat 4 ja 9
  • Kanava 6: paikat 2 ja 11

Kaikkia muistikanavia ei käytetä kaikissa DIMM-kokoonpanoissa. Esimerkiksi 8 DIMM-moduulin kokoonpanossa käytetään kanavia 1, 2, 4 ja 5.

DIMM-kanavat

Oikealla olevat 12 DIMM-muistipaikkaa muodostavat yhteensä 6 kanavaparia edellä kuvatun mukaisesti.


Muistin poistaminen ja asentaminen

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Mac Pron kotelo irrotetaan ja miten DIMM-muistimoduuleita poistetaan ja asennetaan.

Kotelon irrottaminen

 1. Sammuta Mac Pro valitsemalla Omenavalikko  > Sammuta.
 2. Jos tietokone tuntuu lämpimältä, odota noin 5–10 minuuttia, kunnes se jäähtyy.
 3. Kosketa Mac Pron ulkopuolista metallikoteloa, jotta staattinen sähkö purkautuu.
  Pura aina staattinen sähkö, ennen kuin kosket Mac Pron sisällä oleviin osiin tai asennat osia sen sisälle. Älä liiku huoneessa, ennen kuin olet asentanut muistin ja asettanut kotelon takaisin tietokoneeseen, jotta staattista sähköä ei synny.
 4. Irrota kaikki kaapelit ja virtajohto Mac Prosta. Älä yritä asentaa muistia, kun tietokone on liitettynä virtalähteeseen.
 5. Käännä yläsalpa ylös ja avaa kotelon lukitus kääntämällä sitä vasemmalle.
 6. Nosta koteloa suoraan ylöspäin ja pois tietokoneesta. Aseta se huolellisesti syrjään.

DIMM-muistimoduulien poistaminen

Sinulle toimitetussa Mac Prossa on valmiiksi asennettuna DIMM-muistimoduuleita joihinkin tai kaikkiin DIMM-paikkoihin. Ennen kuin voit asentaa muistia, sinun pitää ehkä poistaa joitakin DIMM-moduuleita, jotta kokoonpano on tuettu tai se täyttää eri kapasiteeteilla varustettujen muistimoduulien asennusvaatimukset.

 1. Avaa DIMM-suojusten lukitus ja itse suojukset liu'uttamalla kutakin lukkoa vasemmalle. 

 2. Poista DIMM-suojukset.
 3. Etsi poistettavat DIMM-moduulit. Kukin muistipaikka on merkitty numerolla. Paina DIMM-moduulin kummassakin päässä olevia kiinnityssalpoja alaspäin. Tämä nostaa DIMM-moduulia hieman ylöspäin muistipaikasta.
 4. Ota DIMM-moduulin kummastakin päästä varovasti kiinni kummankin käden peukalolla ja etusormella. Irrota sitten DIMM-moduuli vetämällä se varovasti suoraan ulos DIMM-paikasta. Älä väännä DIMM-moduulia tai irrota sitä väkisin, sillä siitä voi aiheutua vaurioita. 
 5. Laita poistetut DIMM-moduulit sähköstaattisilta purkauksilta suojaavaan pussiin.

DIMM-muistimoduulien asentaminen

 1. Valitse tyhjä DIMM-muistipaikka.
 2. Jos mahdollista, puhdista DIMM-paikka pölystä paineilmalla. Pidä paineilmatölkkiä pystyasennossa.
 3. Pidä varovasti kiinni DIMM-moduulin päistä ja aseta se muistipaikkaan. Varmista, että DIMM-moduuli on kohdistettu paikan kanssa, ennen kuin käytät voimaa sen painamiseksi paikalleen. Noudata näitä ohjeita, kun asetat DIMM-moduulia paikalleen:
  • Älä pakota DIMM-moduulia paikalleen. Jos DIMM-moduuli ei mene paikalleen, varmista, että lovi ja liittimet on kohdistettu DIMM-muistipaikan loven kanssa.
  • Älä keinuta DIMM-moduulia paikalleen.
  • Älä taivuta tai väännä DIMM-moduulia asettamisen aikana.

 4. Aseta DIMM-moduuli varovasti muistipaikkaan, kunnes DIMM-moduulin alareuna koskettaa kultaisia liittimiä. Paina sitten DIMM-moduuli täysin paikalleen käyttämällä hieman enemmän voimaa. DIMM-moduulin kiinnityssalvat napsahtavat paikalleen, kun DIMM-moduuli on täysin asetettu.
 5. Asenna DIMM-suojukset takaisin. Paina suojusten vasenta puolta, kunnes ne napsahtavat paikalleen.


Jos et asenna DIMM-suojuksia takaisin, järjestelmän suorituskyky saattaa kärsiä.

Kotelon asentaminen takaisin

 1. Laske kotelo Mac Pron päälle.
 2. Kun kotelo on täysin paikallaan, käännä yläsalpaa oikealle ja lukitse kääntämällä se alas.


  Ylhäällä: Lukittu asento (pisteet kohdistettuina)
  Alhaalla: Lukitsematon asento (pisteet eivät kohdistettuina)
 3. Liitä virtajohto, näyttö ja muut mahdolliset oheislaitteet. 


Muistin tarkistaminen

Jos haluat tarkistaa muistin tilan, valitse Omenavalikko  > Tietoja tästä Macista. Valitse sitten Muisti-välilehti.

Jos DIMM-muistimoduulit pitää asentaa eri muistipaikkoihin suorituskyvyn optimoimiseksi, macOS antaa suosituksia sillä hetkellä asennettuna olevien DIMM-moduulien paikkoja varten.


Muut kokoonpanot

Näitä DIMM-muistimoduulien kokoonpanoja tulee käyttää vain muistiin liittyvien ongelmien vianmäärityksessä:

3 DIMM-moduulia

2 DIMM-moduulia

1 DIMM-moduuli


Lisätietoja

Julkaisupäivämäärä: