Työpohjien ja teemojen luominen ja käyttäminen Pagesissa, Numbersissa ja Keynotessa

Jos luot dokumentin, laskentataulukon tai esityksen, jota haluat käyttää uudelleen uusien tiedostojen mallina, voit tallentaa sen työpohjana tai teemana. Voit käyttää sitä sitten helposti työpohjan valitsimen tai teemavalitsimen avulla kaikissa laitteissasi sekä jakaa sen muiden kanssa.

Aloittaminen

Työpohjien ja teemojen käyttäminen iPhonessa ja iPadissa

Luo Pages- tai Numbers-työpohja tai Keynote-teema. Kun lisäät sen työpohjan valitsimeen tai teemavalitsimeen, se näkyy kaikissa laitteissasi, joilla on kirjauduttu iCloudiin samalla Apple ID:llä ja joissa iCloud Drive on Pagesin, Numbersin ja Keynoten käytössä.*

Työpohjan tai teeman luominen

 1. Avaa olemassa oleva dokumentti ja käytä sitä työpohjan tai teeman pohjana tai luo uusi dokumentti.
 2. Muokkaa työpohjaa tai teemaa. Voit lisätä ja muotoilla tekstiä, kuvia ja objekteja. Voit myös asettaa median paikanvaraajia, joiden avulla voit helposti korvata kuvia ilman, että se vaikuttaa dokumenttisi muotoiluun.
 3. Tallenna työpohja tai teema napauttamalla Lisää-painiketta . Napauta sitten Vie, [Apin nimi] -työpohja tai -teema ja sitten Lisää työpohjan valitsimeen tai Lisää teemavalitsimeen.

Kun olet tallentanut työpohjan tai teeman, se näkyy Pagesin tai Numbersin Työpohjan valitsin -kohdan Omat työpohjat -osiossa tai Keynoten Teemavalitsin-kohdan Omat teemat -osiossa.

Työpohjan tai teeman jakaminen

 1. Avaa työpohjan valitsin tai teemavalitsin ja napauta Omat työpohjat tai Omat teemat.
 2. Pidä työpohjaa tai teemaa painettuna, nosta sormesi ja napauta sitten esiin tulevassa valikossa Jaa.
 3. Valitse työpohjan tai teeman jakamisvaihtoehto.

Median paikanvaraajan asettaminen

Paikanvaraajien avulla voit määrittää työpohjassa tai teemassa kohtia, joihin voit nopeasti lisätä kuvan tai elokuvan.

 1. Lisää kuva dokumenttiisi.
 2. Napauta kuvaa.
 3. Napauta Muoto-painiketta , napauta Kuva ja sitten Aseta paikanvaraajaksi.

Työpohjan tai teeman nimeäminen uudelleen

 1. Avaa työpohjavalitsin tai teemavalitsin ja napauta Omat työpohjat tai Omat teemat.
 2. Pidä työpohjaa tai teemaa painettuna, nosta sormesi ja napauta sitten esiin tulevassa valikossa Nimeä uudelleen.
 3. Kirjoita nimi ja napauta sitten Valmis.

Työpohjan tai teeman poistaminen

Kun poistat työpohjan tai teeman, se poistetaan muistakin laitteistasi, joissa iCloud Drive on Pagesin, Numbersin ja Keynoten käytössä.

 1. Avaa työpohjan valitsin tai teemavalitsin ja napauta Omat työpohjat tai Omat teemat.
 2. Pidä työpohjaa tai teemaa painettuna, nosta sormesi ja napauta sitten esiin tulevassa valikossa Poista.
 3. Vahvista napauttamalla Poista.

Työpohjien tai teemojen käyttäminen Macissa

Luo Pages- tai Numbers-työpohja tai Keynote-teema. Kun lisäät sen työpohjan valitsimeen tai teemavalitsimeen, se näkyy kaikissa laitteissasi, joilla on kirjauduttu iCloudiin samalla Apple ID:llä ja joissa iCloud Drive on Pagesin, Numbersin ja Keynoten käytössä.*

Työpohjan tai teeman luominen

 1. Avaa olemassa oleva dokumentti ja käytä sitä työpohjan tai teeman pohjana tai luo uusi dokumentti.
 2. Muokkaa työpohjaa tai teemaa. Voit lisätä ja muotoilla tekstiä, kuvia ja objekteja. Voit myös asettaa tekstin ja median paikanvaraajia, joiden avulla voit helposti korvata tekstiä ja kuvia ilman, että se vaikuttaa dokumenttisi muotoiluun.
 3. Kun olet muokannut työpohjan tai teeman valmiiksi, valitse Tiedosto > Tallenna työpohja tai Tallenna teema ja valitse sitten Lisää työpohjan valitsimeen tai Lisää teemavalitsimeen.

Kun olet tallentanut työpohjan tai teeman, se näkyy Pagesin tai Numbersin Työpohjan valitsin -kohdan Omat työpohjat -osiossa tai Keynoten Teemavalitsin-kohdan Omat teemat -osiossa.

Työpohjan tai teeman jakaminen

 1. Avaa työpohjan valitsin tai teemavalitsin, klikkaa Omat työpohjat tai Omat teemat ja avaa sitten työpohja tai teema, jonka haluat jakaa.
 2. Valitse Tiedosto > Tallenna työpohja tai Tallenna teema ja klikkaa sitten Tallenna.
 3. Valitse työpohjan tai teeman tallennussijainti ja klikkaa sitten Tallenna.
 4. Siirry Finderin avulla työpohjan tai teeman tallennussijaintiin.
 5. Ctrl-klikkaa työpohjaa tai teemaa, valitse Jaa ja valitse sitten Mail tai jokin toinen vaihtoehto, jolla voit jakaa työpohjan tai teeman.

Median ja tekstin paikanvaraajien asettaminen

Paikanvaraajien avulla voit määrittää työpohjassa tai teemassa kohtia, joihin voit nopeasti kirjoittaa tekstiä tai lisätä kuvan tai elokuvan.

 1. Kirjoita teksti tai lisää kuva tai elokuva.
 2. Valitse teksti, kuva tai elokuva.
 3. Valitse Muoto > Lisävalinnat ja valitse sitten Määritä paikanvaraajatekstiksi, Määritä tekstin paikanvaraajaksi tai Määritä median paikanvaraajaksi. Voit määrittää Keynotessa tekstin paikanvaraajia vain, kun muokkaat kantadioja.

Työpohjan tai teeman nimeäminen uudelleen

 1. Avaa työpohjan valitsin tai teemavalitsin ja klikkaa Omat työpohjat tai Omat teemat. 
 2. Ctrl-klikkaa työpohjaa tai teemaa, klikkaa Nimeä uudelleen ja kirjoita sitten uusi nimi.
 3. Tallenna uusi nimi painamalla rivinvaihtonäppäintä.

Työpohjan tai teeman poistaminen

Kun poistat työpohjan tai teeman, se poistetaan muistakin laitteistasi, joissa iCloud Drive on Pagesin, Numbersin ja Keynoten käytössä.

 1. Avaa työpohja valitsin tai teemavalitsin ja klikkaa Omat työpohjat tai Omat teemat.
 2. Ctrl-klikkaa työpohjaa tai teemaa ja klikkaa sitten Poista.
 3. Vahvista klikkaamalla Poista.

* Luomasi työpohjat ja teemat näkyvät laitteidesi Pages-, Numbers- ja Keynote-apeissa, mutta eivät iCloud.comissa.

Julkaisupäivämäärä: