Objektien animoiminen iPhonen, iPadin, iPod touchin ja Macin Keynotessa

Korosta sanoja ja objekteja animaatioilla, kuten pyörittäminen ja väläytys. Voit jopa liikuttaa kohteita diassa ja siten luoda ainutlaatuisen visuaalisen vaikutelman.

Objektien animoiminen iPhonen ja iPadin Keynotessa

Voit korostaa objektia tai tekstiä animaatiolla tai luoda liikeradan, joka saa objektin tai tekstin kulkemaan dian läpi.

Objektin animoiminen

 1. Napauta objektia, jonka haluat animoida. Napauta esiin tulevassa valikossa Animoi.
 2. Napauta Lisää toiminto ja valitse sitten animaatio.
 3. Napauta oikeassa yläkulmassa Valmis. Voit muokata animaatiota milloin tahansa.

Liikeradan luominen

Piirrä liikerata tuetuissa laitteissa Apple Pencilillä tai sormellasi.

 1. Napauta objektia, jonka haluat animoida. Napauta esiin tulevassa valikossa Animoi.
 2. Napauta Lisää toiminto ja sitten Luo polku.
 3. Luo liikerata vetämällä objekti dian läpi. Oletuksena on, että liikerata kaartuu . Voit luoda suoraviivaisen liikeradan napauttamalla Suora linja -painiketta . Jos haluat piirtää liikeradan uudelleen, napauta Tyhjennä ja piirrä sitten liikerata uudelleen.
 4. Kun olet piirtänyt liikeradan, napauta alareunassa Valmis. Napauta sitten oikeassa yläkulmassa Valmis. Voit muokata liikerataa milloin tahansa. 

Liikeradan muokkaaminen

 1. Napauta objektia ja sitten esiin tulevassa valikossa Animoi.
 2. Napauta Liikepolku ja suorita sitten jokin seuraavista toimista:
  • Muuta alku- tai loppupistettä vetämällä läpinäkymätön objekti haluamasi liikeradan alkuun tai vetämällä läpinäkyvä objekti haluamasi liikeradan loppuun.
  • Siirrä liikeradalla olevia pisteitä napauttamalla liikerataa ja sitten vetämällä punaisia tai valkoisia pisteitä.
  • Piirrä liikerata uudelleen napauttamalla objektia ja napauttamalla sitten esiin tulevassa valikossa Piirrä polku uudelleen. Luo sitten liikerata vetämällä objekti dian poikki.
  • Poista piste liikeradalta napauttamalla liikerataa ja sitten pistettä. Napauta sitten esiin tulevassa valikossa Poista piste.
  • Tee liikeradan pisteestä kaareva tai suora napauttamalla liikerataa ja sitten punaista tai valkoista pistettä. Napauta sitten Tee terävä piste tai Tee sileä piste.
  • Jaa liikerata erillisiin koonnoksiin napauttamalla liikerataa ja sitten pistettä, jossa haluat liikeradan jakautuvan. Napauta sitten Jaettu polku.
  • Jos haluat objektin heilahduksen vastaavan liikeradan kaarta objektin liikkuessa, ota Tasaa polkuun -asetus käyttöön. Kun Tasaa polkuun -asetus on käytössä, voit säätää objektin alkukohdistuksen vastaamaan liikerataa myös Pyöritys-liukusäätimellä.
 3. Kun liikeradan muokkaus on tehty, napauta oikeassa yläkulmassa Valmis. 

Animaation mukauttaminen

Voit muuttaa animaation kestoa ja muita asetuksia seuraavasti:

 1. Napauta objektia ja sitten esiin tulevassa valikossa Animoi.
 2. Napauta Toiminto, napauta muokattavaa animaatiota ja tee sitten muutoksesi. Voit esikatsella animaatiota napauttamalla Toista-painiketta 
 3. Kun animaation muokkaus on tehty, napauta oikeassa yläkulmassa Valmis.

Koonnosten järjestäminen ja poistaminen

Jos haluat muuttaa animaation aloitusaikaa, muuta koonnosjärjestystä.

 1. Napauta Lisää-painiketta  ja napauta sitten Animoi.
 2. Napauta oikeassa yläkulmassa Koonnoksen järjestys -painiketta  ja tee sitten muutoksesi:

  • Vaihda animaatioiden järjestystä pitämällä koonnosta painettuna ja vetämällä se sitten uuteen sijaintiin.
  • Vaihda animaation aloitusaikaa napauttamalla koonnosta ja käyttämällä sitten Aloita- ja Viive-valintoja.
  • Poista koonnos pyyhkäisemällä sen päällä vasemmalle ja napauttamalla Poista.
 3. Napauta oikeassa yläkulmassa Valmis.


Objektien animoiminen Macin Keynotessa

Voit korostaa objektia tai tekstiä animaatiolla tai luoda liikeradan, joka saa objektin tai tekstin kulkemaan dian läpi.

Objektin animoiminen

 1. Valitse objekti, jonka haluat animoida. 
 2. Klikkaa oikeassa yläkulmassa Animoi-painiketta  ja sitten Toiminto-välilehteä. 
 3. Klikkaa Lisää tehoste ja valitse sitten tehoste. Voit muokata animaatiota milloin tahansa.
  Keynote-dokumentti-ikkuna, jossa animoinnin inspektorista on avattu Toiminto-välilehti ja jossa on avoinna Lisää tehoste -valikko

Liikeradan luominen

 1. Valitse objekti, jonka haluat animoida. 
 2. Klikkaa oikeassa yläkulmassa Animoi-painiketta  ja sitten Toiminto-välilehteä.
 3. Klikkaa Lisää tehoste ja valitse sitten Siirrä.
  Keynote-dokumentti-ikkuna, jossa animoinnin inspektorista on avattu Toiminto-välilehden Siirrä-vaihtoehdot
 4. Vedä läpinäkymätön objekti kohtaan, josta haluat liikkeen alkavan. Vedä sitten läpinäkyvä objekti kohtaan, jossa haluat liikkeen loppuvan. Voit lisätä liikerataan kaaria vetämällä viivalla olevia valkoisia pisteitä. Voit muokata liikerataa milloin tahansa.

Liikeradan muokkaaminen

 1. Valitse objekti.
 2. Klikkaa objektin alla olevaa punaista timanttia  ja suorita sitten jokin seuraavista toimista:
  • Muuta animaation liikerataa vetämällä läpinäkymätön tai läpinäkyvä objekti muuhun kohtaan diaa tai vetämällä mitä tahansa punaista tai valkoista pistettä.
  • Muuta liikeradan kaarta tai kulmia Ctrl-klikkaamalla mitä tahansa pistettä liikeradalla. Valitse sitten Tee terävä piste, Tee sileä piste tai Tee bézier-piste. 
  • Poista piste liikeradalta Ctrl-klikkaamalla pistettä ja klikkaamalla sitten Poista.
  • Muuta muita asetuksia, kuten ajoitus ja kiihdytys, Toiminto-välilehden valintojen avulla.
  • Jos haluat objektin heilahduksen vastaavan liikeradan kaarta objektin liikkuessa, klikkaa Toiminto-välilehdessä Tasaa polkuun.

Animaation mukauttaminen

Voit muuttaa animaation kestoa ja muita asetuksia seuraavasti:

 1. Valitse objekti. 
 2. Klikkaa oikeassa yläkulmassa Animoi-painiketta  ja sitten Toiminto-välilehteä. 
 3. Voit muuttaa kestoa ja muita asetuksia Toiminto-välilehden valintojen avulla.

Koonnosten järjestäminen ja poistaminen

Jos haluat muuttaa animaation aloitusaikaa, lue, miten koonnosten järjestystä muutetaan.

 1. Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa Animoi-painiketta .
 2. Avaa Koonnosjärjestys-ikkuna klikkaamalla oikeassa alakulmassa Koonnoksen järjestys -painiketta ja tee sitten muutoksesi:
  • Vaihda animaatioiden järjestystä vetämällä koonnos uuteen sijaintiin.
  • Vaihda koonnoksen aloitusaikaa valitsemalla koonnos ja käyttämällä sitten Aloita- ja Viive-valintoja.
  • Jos haluat poistaa koonnoksen, valitse koonnos ja paina sitten poistonäppäintä.
 3. Klikkaa Sulje-painiketta .

Jos haluat muuttaa animaation aloitusaikaa, lue, miten koonnosten järjestystä muutetaan.

 1. Klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa Animoi-painiketta .
 2. Avaa Koonnosjärjestys-ikkuna klikkaamalla oikeassa alakulmassa Koonnoksen järjestys -painiketta ja tee sitten muutoksesi:
  Keynoten Koonnosjärjestys-ikkuna
  • Vaihda animaatioiden järjestystä vetämällä koonnos uuteen sijaintiin.
  • Vaihda koonnoksen aloitusaikaa valitsemalla koonnos ja käyttämällä sitten Aloita- ja Viive-valintoja.
  • Jos haluat poistaa koonnoksen, valitse koonnos ja paina sitten poistonäppäintä.
 3. Klikkaa Sulje-painiketta .
Julkaisupäivämäärä: