Dokumentissa siirtyminen Pagesissa

iPhonen, iPadin, iPod touchin, Macin ja iCloud.comin Pagesin sisällysluettelonäkymässä voit siirtyä dokumentissa helposti sekä lisätä sisällysluettelon sivulle.

Voit selata dokumenttia sisällysluettelonäkymän avulla, kunhan käytät siinä kappaletyylejä. Silloin voit myös muokata sisällysluettelonäkymää valitsemalla tyylejä, jotka haluat liittää mukaan. Lisäksi voit lisätä sisällysluettelon jollekin dokumenttisi sivulle. Kun viet dokumentin EPUB- tai PDF-muotoon, sisällysluettelo on myös käytettävissä kirjassa tai PDF-tiedostossa.

Kappaletyylien käyttäminen

Sisällysluettelonäkymän kohdat perustuvat Pages-dokumentissa käyttämiisi kappaletyyleihin. Käytä kappaletyylejä tekstissä, jonka haluat näkyvän sisällysluettelonäkymässä. Jos esimerkiksi haluat lisätä lukujen otsikot, käytä samaa kappaletyyliä dokumentin jokaisen luvun otsikossa.

 1. Valitse teksti, jonka haluat näkyvän sisällysluettelonäkymässä.
 2. Napauta tai klikkaa työkalupalkin Muoto-painiketta . Jos olet sivuasetteludokumentissa, napauta tai klikkaa Muoto-sivupalkin ylälaidassa olevaa Teksti-välilehteä.
 3. Valitse kappaletyylin nimi Muoto-sivupalkin ylälaidan lähellä.
 4. Valitse Kappaletyylit-valikosta tyyli (muu kuin Leipäteksti).
 5. Käytä kappaletyylejä kaikissa teksteissä, joiden haluat näkyvän sisällysluettelonäkymässä.

Jokaisessa Pages-työpohjassa on esiasetetut kappaletyylit. Jos haluat muokata esimääritetyn kappaletyylin ulkoasua, voit luoda omia kappaletyylejä tai päivittää olemassa olevia kappaletyylejä.


Sisällysluettelonäkymän avaaminen

Napauta iPadissa tai klikkaa verkossa osoitteessa iCloud.com sisällysluettelonäkymän painiketta  työkalupalkissa.

Klikkaa Macissa työkalupalkin Näytä-painiketta  ja sitten Sisällysluettelo.

Ota iPhonessa käyttöön Rakennenäkymä:

 1. Napauta Lisää-painiketta , ota Rakennenäkymä käyttöön ja napauta sitten Valmis. Jos näppäimistö on avoinna, sulje se napauttamalla Valmis.
 2. Napauta näytön alalaidassa sivunumeroa ja napauta sitten esiin tulevassa ikkunassa Sisällysluettelo.


Sisällysluettelonäkymän kohtien muokkaaminen

Kun olet käyttänyt kappaletyylejä, voit muokata sisällysluettelonäkymän kohtia:

 1. Avaa sisällysluettelonäkymä.
 2. Napauta tai klikkaa Muokkaa ja valitse sitten kappaletyylit, joiden haluat näkyvän sisällysluettelossa. Jos esimerkiksi käytit kirjan jokaisen luvun otsikossa tyyliä Otsikko, näytä lukujen otsikot sisällysluettelossa valitsemalla Otsikko-tyyli.
 3. Voit säätää kappaletyylin sisennyksen syvyyttä sisällysluettelossa napauttamalla tai klikkaamalla valitsemasi kappaletyylin viereistä Sisennys-painiketta .
 4. Napauta tai klikkaa Valmis. 

Kun käytät valittuja kappaletyylejä uuteen tekstiin dokumentissasi, sisällysluettelo päivitetään automaattisesti näyttämään uudet kohdat.


Sisällysluettelonäkymän avulla selaaminen

Kun napautat tai klikkaat jotakin sisällysluettelonäkymän kohtaa, siirryt siihen kohtaan dokumentissasi. Voit myös luoda linkin dokumentin tekstistä dokumentin muihin osiin.


Sisällysluettelon lisääminen dokumentin sivulle

Voit lisätä sisällysluettelon näkymään dokumentin sivulla seuraavasti:*

 1. Avaa sisällysluettelonäkymä.
 2. Napauta tai klikkaa dokumentin leipätekstin kohtaa, jossa haluat sisällysluettelon näkyvän. Napauta tai klikkaa sitten Lisää sisällysluettelo.

* Sinun ei tarvitse lisätä sisällysluetteloa dokumenttisi leipätekstiin, jotta se näkyisi EPUB- ja PDF-tiedostoissa.


Sisällysluettelon sisältävän EPUB-kirjan julkaiseminen tai vieminen

Kun julkaiset kirjasi Apple Booksissa tai luot EPUB-kirjan Pagesin avulla, sisällysluettelo näkyy useimmissa EPUB-lukuapeissa. Esimerkiksi iPhonen, iPadin ja Macin Kirjat-ohjelmassa voit klikata tai napauttaa työkalupalkin Sisällysluettelo-painiketta  nähdäksesi sisällysluettelon, joka näkyy samanlaisena kuin Pages-dokumenttisi sisällysluettelonäkymässä. Siirry haluamaasi kohtaan kirjassa valitsemalla kyseinen kohta luettelossa.


Sisällysluettelon sisältävän PDF-tiedoston luominen

Kun muunnat Pages-dokumentin PDF-tiedostoksi, sisällysluettelo näkyy automaattisesti PDF:n navigointipaneelissa. Esimerkiksi Macin esikatselussa voit nähdä sisällysluettelon sivupalkissa valitsemalla Näytä > Sisällysluettelo. Siirry haluamaasi kohtaan PDF:ssä klikkaamalla kyseistä kohtaa luettelossa.

Julkaisupäivämäärä: