Älykkäiden kategorioiden käyttö Numbersissa

Järjestä tietosi uudella tavalla älykkäillä kategorioilla. Jos esimerkiksi seuraat liiketoiminnan myyntiä laskentataulukossa, luo kategoria, joka järjestää myynnit osaston mukaan. Voit myös lisätä alakategorioita, tehdä kategorioiden tiedoista yhteenvetoja, luoda taulukkosi kategorioista kaavioita ja paljon muuta.

Hanki iPadiisi, iPhoneesi, iPod touchiisi tai Maciisi uusin versio, jotta voit käyttää älykkäitä kategorioita. Voit myös käyttää Numbersin älykkäitä kategorioita verkossa iCloud.comissa.


Kategorian luominen

Taulukossa voi olla yksi pääkategoria ja korkeintaan neljä alakategoriaa. Voit luoda kategorioita taulukon tietojen perusteella tai valitsemalla rivejä.

Kategorian luominen olemassa olevista tiedoista

Jos taulukossasi on jo tiedot, joita haluat käyttää taulukkosi järjestämiseen, voit luoda kategorian tiedot sisältävän sarakkeen perusteella.

 1. Napauta tai klikkaa taulukkoa, jonka haluat järjestää, napauta tai klikkaa Järjestä-painiketta  ja sitten Kategoriat.
 2. Napauta tai klikkaa Lisää kategoria.
 3. Valitse sarake luettelosta. Jos taulukossasi on esimerkiksi kaupan myyntitietoja, haluat ehkä valita Osasto-sarakkeen järjestääksesi myyntitiedot osaston mukaan. Numbers luo automaattisesti riviryhmiä valitun sarakkeen jaettujen arvojen mukaisesti.
 4. Klikkaa tai napauta lisätietokolmiota  ryhmän nimen vieressä, jos haluat laajentaa tai pienentää kyseisen ryhmän rivit.

iPad Pro, jossa on avoinna Numbers-laskentataulukon Järjestele-valikko, joka näyttää Osasto-kategorian ryhmät.

Kategorian luominen valituista riveistä

Jos taulukkosi ei sisällä tietoja, jotka haluat järjestää, voit luoda kategorian manuaalisesti iPadissa, iPhonessa ja Macissa. Käytä tätä tapaa, jos sinulla on yksinkertainen nimiluettelo, jonka haluat erottaa ryhmiin.

 1. Valitse rivit, jotka haluat yhdistää samaan ryhmään.
 2. Napauta iPadilla tai iPhonella ponnahdusvalikossa Rivin toiminnot ja sitten Luo ryhmä. Valitse Macilla Järjestä > Luo ryhmä valituista riveistä. Numbers siirtää valitut rivit uuteen ryhmään ja jäljellä olevat taulukon rivit siirretään uuteen ryhmään. 
 3. Voit nimetä uuden ryhmän uudelleen valitsemalla solun, jossa nimi on. 
  • Kaksoisnapauta iPadilla tai iPhonella solua avataksesi näppäimistön, kirjoita uusi nimi ja napauta sitten rivinvaihtoa. 
  • Kirjoita Macilla uusi nimi. 

Alakategorian lisääminen

Voit lisätä taulukkoon korkeintaan neljä alakategoriaa. Jos esimerkiksi myyntitaulukkosi on järjestetty osaston mukaan, voit lisätä alakategorian, joka järjestää tiedot myyntipäivämäärän mukaan.

 1. Valitse taulukko, klikkaa tai napauta Järjestä-painiketta  ja sitten Kategoriat.
 2. Klikkaa tai napauta Lisää kategoria ja valitse sarake, jonka mukaan haluat luoda uuden alakategorian. Voit järjestää taulukon kategorioita ja alakategorioita uudelleen, kun olet lisännyt ne.

iPad Pro, jossa on avoinna Numbers-laskentataulukon Järjestele-valikko, joka näyttää Osasto-kategorian sekä Päivämäärä-alakategorian ryhmät.


Kategorioiden muokkaaminen

Kun olet luonut kategoriat, voit muun muassa muuttaa kategoriahierarkioita ja tapaa, jolla Numbers ryhmittää rivit päivämäärän mukaan.

Kategoriahierarkioiden muuttaminen

Voit muuttaa kategorioiden hierarkiaa milloin tahansa, mikä saattaa antaa sinulle uusia näkemyksiä tiedoistasi. Jos esimerkiksi taulukkosi näyttää osastokohtaisen myynnin kuukausittain, voit muuttaa kategorioiden hierarkiaa nähdäksesi jokaisen kuukauden myynnin jokaisella osastolla.

iPadilla, iPhonella tai Macilla voit muuttaa hierarkiaa Järjestä-inspektorilla:

 1. Valitse taulukko, klikkaa tai napauta Järjestä-painiketta  ja sitten Kategoriat.
 2. Napauta iPadilla tai iPhonella Muokkaa. Siirry Macilla seuraavaan vaiheeseen.
 3. Vedä kategorian vieressä olevaa Ylennä- tai Alenna-painiketta  ylös- tai alaspäin. Taulukon rivit siirtyvät kuvastamaan uutta hierarkiaa.

iPadilla, iPhonella, Macilla tai iCloud.comissa voit muuttaa hierarkiaa taulukossa:

 1. Valitse rivi, jolla olevan ryhmän nimi sisältyy hierarkiassa ylös- tai alaspäin siirrettävään kategoriaan.
 2. Napauta iPadilla tai iPhonella Rivin toiminnot.
  Siirrä Macilla tai verkossa iCloud.comissa osoitin rivin reunan yli (rivin ensimmäisen sarakkeen vasemmalle puolelle) ja klikkaa sitten näyttöön tulevaa nuolta.
 3. Jos haluat siirtää kategoriaa hierarkiassa ylös, valitse Ylennä. Jos haluat siirtää sitä hierarkiassa alas, valitse Alenna.

Numbersin päivämäärään perustuvan rivien ryhmitystavan muuttaminen

Voit muuttaa sitä, miten Numbers ryhmittelee rivit päivämäärän mukaan. Esimerkiksi taulukossa, jossa on päivämääräkategoria, rivit voidaan ryhmitellä kuukauden mukaan. Jos haluat sen sijaan nähdä vuosittaiset tai neljännesvuosittaiset suuntaukset, voit ryhmitellä tiedot esimerkiksi vuoden, neljänneksen ja viikon mukaan.

 1. Valitse taulukko.
 2. Klikkaa tai napauta Järjestä-painiketta .
 3. Klikkaa tai napauta säädettävän kategorian ponnahdusvalikkoa Peruste-kohdan vieressä ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.


Tietojen yhteenvedot

Voit tehdä yhteenvetoja taulukkosi kategorioiden tiedoista. Jos esimerkiksi taulukkosi myyntitiedot ovat kategorioissa osaston mukaan, voit laskea jokaisen osaston myynnin välisummat. 

 1. Klikkaa tai napauta ryhmän nimen sisältävällä rivillä olevaa solua.
 2. Napauta iPadilla tai iPhonella  Yhteenveto-painiketta. Klikkaa Macilla tai iCloudin Numbersissa Yhteenvetotoiminnot-painiketta .
 3. Valitse laskelma. Sama laskelma lisätään automaattisesti kaikkiin kyseisen kategorian ryhmiin. Voit näyttää eri yhteenvetoja jokaiselle kategorialle jokaisessa sarakkeessa.

iPad Pro, jossa on avoinna Numbers-laskentataulukko, jossa on Välisumma-solu valittuna ja Yhteenveto-valikko avoinna.


Kategorian tarkastelu kaaviona

Voit luoda kaavion taulukollesi luoman kategorian perusteella. Jos esimerkiksi taulukkosi sisältää myyntitietoja, jotka on järjestetty osaston mukaan, ja lisäät siihen yhteenvedon, joka laskee jokaisen osaston myyntien välisummat, voit luoda nopeasti kaavion yhteenvetotiedoista. Valitse solu, jonka yhteenvetotiedot haluat kaavioon, klikkaa tai napauta Kaavio ja valitse kaavio.*

iPad Pron Numbers-laskentataulukko, jossa näkyy Välisumma-sarakkeen kategoriatiedoista luotu kehäkaavio.

* Kun luot kaavion, varmista, että yhteenvedon tiedot ovat leipätekstisarakkeessa, eivät otsakesarakkeessa.


Julkaisupäivämäärä: