Älykategorioiden käyttö Numbersissa

Järjestä tietosi uudella tavalla älykategorioilla. Jos esimerkiksi seuraat liiketoiminnan myyntiä taulukossa, luo kategoria, joka järjestää myynnit osaston mukaan. Voit myös lisätä alakategorioita, tehdä kategorioiden tiedoista yhteenvetoja, luoda taulukkosi kategorioista kaavioita ja paljon muuta.

Päivitä Numbers uusimpaan versioonsa iPhonessasi, iPadissasi tai Macissasi käyttääksesi älykategorioita. Voit myös käyttää Numbersin älykategorioita verkossa iCloud.comissa.

Kategorian luominen

Taulukossa voi olla yksi pääkategoria ja korkeintaan neljä alakategoriaa. Voit luoda kategorioita taulukon tietojen perusteella tai valitsemalla rivejä.

Kategoria luominen olemassa olevista tiedoista

Jos taulukossasi on tiedot, joita haluat käyttää taulukkosi järjestämiseen, voit luoda kategorian tiedot sisältävän sarakkeen perusteella.

 1. Napauta tai klikkaa taulukkoa, jonka haluat järjestää, napauta tai klikkaa  ja sitten Kategoriat.
 2. Napauta tai klikkaa Lisää kategoria -ponnahdusvalikkoa.
 3. Valitse sarake luettelosta. Jos taulukossasi on esimerkiksi kaupan myyntitietoja, haluat ehkä valita Osasto-sarakkeen järjestääksesi myyntitiedot osaston mukaan. Numbers luo automaattisesti riviryhmiä valitun sarakkeen jaettujen arvojen mukaisesti.
 4. Klikkaa tai napauta Piilota-kolmiota ryhmän nimen vieressä laajentaaksesi tai pienentääksesi kyseisen ryhmän rivit.

Taulukko, jossa näkyy kategorioissa olevia tietoja

 

Kategorian luominen valituista riveistä

Jos taulukkosi ei sisällä tietoja, jotka haluat järjestää, voit luoda kategorian manuaalisesti. Käytä tätä tapaa, jos sinulla on yksinkertainen nimiluettelo, jonka haluat erottaa ryhmiin.

 1. Valitse rivit, jotka haluat yhdistää samaan ryhmään.
 2. Napauta iPadilla ja iPhonella ponnahdusvalikossa Rivitoiminnot ja sitten Luo ryhmä. Valitse Macilla Järjestä > Luo ryhmä valituille riveille. Numbers siirtää valitut rivit uuteen ryhmään ja jäljellä olevat taulukon rivit siirretään uuteen ryhmään. 
 3. Voit nimetä uuden ryhmän uudelleen valitsemalla solun, jossa nimi on. Kaksoisnapauta iPhonella tai iPadilla solua avataksesi näppäimistön, kirjoita uusi nimi ja napauta sitten rivinvaihtoa. Kirjoita Macilla ja iCloudissa uusi nimi. 

Alakategorian lisääminen

Voit lisätä taulukkoon korkeintaan neljä alakategoriaa. Jos esimerkiksi myyntitaulukkosi on järjestetty osaston mukaan, voit lisätä alakategorian, joka järjestää tiedot myyntipäivämäärän mukaan.

 1. Valitse taulukko, klikkaa tai napauta Järjestä-painiketta ja sitten Kategoriat.
 2. Klikkaa tai napauta Lisää kategoria ja valitse sarake, jonka mukaan haluat luoda uuden alakategorian. Voit järjestää taulukon kategorioita ja alakategorioita uudelleen, kun olet lisännyt ne.

Taulukko, jossa näkyy kategoria ja alakategoria


Kategorioiden muokkaaminen

Voit muuttaa kategorioiden järjestystä milloin tahansa, mikä saattaa antaa sinulla uusia näkemyksiä tiedoistasi. Jos esimerkiksi taulukkosi näyttää osastokohtaisen myynnin kuukausittain, voit järjestää kategoriat uudelleen nähdäksesi jokaisen kuukauden myynnin jokaisella osastolla.

 1. Valitse taulukko, klikkaa tai napauta Järjestä-painiketta ja sitten Kategoriat.
 2. Napauta iPadilla tai iPhonella Muokkaa. Jos sinulla on Mac, siirry seuraavaan vaiheeseen.
 3. Vedä  kategorian viereen ylös tai alas. Taulukon rivit siirtyvät kuvastamaan uutta hierarkiaa.

Voit myös muuttaa sitä, miten Numbers ryhmittelee rivit päivämäärän mukaan. Esimerkiksi taulukossa, jossa on Päivämäärä-kategoria, rivit voidaan ryhmitellä kuukauden mukaan. Jos haluat sen sijaan nähdä vuosittaiset tai neljännesvuosittaiset suuntaukset, voit ryhmitellä tiedot vuoden, neljänneksen, viikon tai muiden mukaan.

 1. Valitse taulukko.
 2. Klikkaa tai napauta .
 3. Klikkaa tai napauta Mukaan-ponnahdusvalikkoa sen kategorian kohdalla, jota haluat muuttaa, ja valitse vaihtoehto.


Tietojen yhteenvedot

Voit tehdä yhteenvetoja taulukkosi kategorioiden tiedoista. Jos esimerkiksi taulukkosi myyntitiedot ovat kategorioissa osaston mukaan, voit laskea jokaisen osaston myynnin välisummat. 

 1. Klikkaa tai napauta tyhjää solua sillä rivillä, jolla ryhmän nimi on, ja sillä sarakkeella, jolla on ne tiedot, joista haluat yhteenvedot.
 2. Napauta iPadilla tai iPhonella  Yhteenveto. Klikkaa Macilla tai iCloud.comissa .
 3. Valitse laskelma. Sama laskelma lisätään automaattisesti kaikkiin kyseisen kategorian ryhmiin. Voit näyttää eri yhteenvetoja jokaiselle kategorialle jokaisessa sarakkeessa.

iPad, jossa on Numbers-taulukko, jossa näkyy laskufunktio lisättynä yhteenvetoriville kategoriataulukossa.


Kategorian tarkastelu kaaviona

Voit luoda kaavion taulukollesi luoman kategorian perusteella. Jos esimerkiksi taulukkosi sisältää myyntitietoja, jotka on järjestetty osaston mukaan, ja lisäät siihen yhteenvedon, joka laskee jokaisen osaston myyntien välisummat, voit luoda nopeasti kaavion yhteenvetotiedoista. Valitse solu, jonka yhteenvetotiedot haluat kaavioon, klikkaa tai napauta Kaavio ja valitse kaavio.*

Taulukko, jossa näkyy kategorian yhteenveto donitsikaaviona

* Kun luot kaavion, varmista, että yhteenvedon tiedot ovat leipätekstisarakkeessa, eivät otsikkosarakkeessa.

Julkaisupäivämäärä: