EKG:n ottaminen Apple Watch Series 4:n EKG-apilla

EKG-apilla voit ottaa sydänsähkökäyrän (EKG).

Tietoja EKG:stä

Sydänsähkökäyrä (EKG) on tutkimus, joka mittaa sydämensykkeen aiheuttavien sähköimpulssien ajoitusta ja voimakkuutta. EKG:n avulla lääkäri voi saada tietoja sydämen rytmistä ja havaita poikkeavuuksia.

EKG-apin käyttäminen

EKG-appi voi mitata sykkeesi ja sydämesi rytmin käyttämällä Apple Watch Series 4:n sähköistä sydänanturia ja verrata näitä tietoja eteisvärinään, joka on sydämen rytmihäiriö.

EKG-appi tallentaa sydänsähkökäyrän, joka kuvaa sydämensykkeen aiheuttavia sähköimpulsseja. EKG-appi tarkistaa nämä impulssit, jotta se voi mitata sykkeesi ja nähdä, sykkivätkö sydämesi ylä- ja alakammiot samassa tahdissa. Jos ne sykkivät eri tahdissa, kyseessä voi olla eteisvärinä.

EKG-appi on tällä hetkellä saatavilla vain tietyissä maissa ja tietyillä alueilla. Katso, missä EKG-appi on saatavilla.

Tarvittavat asiat

EKG-apin ottaminen käyttöön

 1. Avaa Terveys-appi iPhonessa. 
 2. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Jos sinua ei pyydetä tekemään määrityksiä, napauta Terveystiedot > Sydän > Sydänsähkökäyrä (EKG). 
 3. Kun olet viimeistellyt määritykset, avaa EKG-sovellus  sydänsähkökäyrän ottamiseksi.


EKG:n ottaminen

Voit ottaa EKG:n milloin tahansa, jos sinulla on oireita, kuten nopea syke, jos sydämesi jättää lyöntejä väliin, jos sinulla on muita yleisiä terveyteen liittyviä huolenaiheita tai jos olet saanut epäsäännöllisen rytmin ilmoituksen.

 1. Varmista, että Apple Watchisi ranneke on napakasti kiinni ja on siinä ranteessa, jonka olet valinnut Apple Watch -apissa. Tarkista tämä avaamalla Apple Watch -appi, napauttamalla Oma Apple Watch -välilehteä ja siirtymällä sitten kohtaan Yleiset > Kellon suunta.
 2. Avaa Apple Watchisi EKG-appi.
 3. Lepuuta käsivarsiasi pöydällä tai sylissäsi. 
 4. Pidä Apple Watchin vastakkaisen käden sormea Digital Crownin päällä. Sinun ei tarvitse painaa Digital Crownia suorituksen aikana. 
 5. Odota. Mittaus kestää 30 sekuntia. Mittauksen lopussa saat luokituksen, jonka jälkeen voit napauttaa kohtaa Lisää oireita ja valita oireesi.
 6. Merkitse oireet muistiin napauttamalla Tallenna ja napauta sitten Valmis.

Tulosten tulkitseminen

Onnistuneen mittauksen jälkeen EKG-appi antaa sinulle jonkin seuraavista tuloksista. Jos et voi hyvin tai jos sinulla on jonkinlaisia oireita, ota yhteyttä lääkäriisi tuloksesta riippumatta.  

Sinusrytmi

Sinusrytmi tarkoittaa, että sydän sykkii tasaisesti 50–100 lyöntiä minuutissa. Tällöin sydämen ylä- ja alakammiot sykkivät samassa tahdissa. Jos tuloksena on sinusrytmi, se kertoo vain kyseisen tallennuksen aikaisesta sykkeestäsi. Se ei tarkoita, että sydämesi sykkii aina tasaisesti. Se ei myöskään tarkoita, että olet terve. Jos et voi hyvin tai jos sinulla on jonkinlaisia oireita, ota yhteyttä lääkäriisi.  

Eteisvärinä

Eteisvärinä tarkoittaa, että sydämesi sykkii epätasaisesti 50–120 lyöntiä minuutissa. Eteisvärinä on yleisin vakavan rytmihäiriön tai epäsäännöllisen rytmin muoto. Jos luokituksesi on eteisvärinä, mutta sinulla ei ole diagnosoitu sitä, ota yhteyttä lääkäriisi.

Matala tai korkea syke

Jos syke on alle 50 tai yli 120 lyöntiä minuutissa, EKG-appi ei välttämättä pysty havaitsemaan eteisvärinää, jolloin mittauksen tulos on epämääräinen.  

Epämääräinen

Epämääräinen tulos tarkoittaa, ettei mittausta voida luokitella. Tällainen tulos voi johtua monesta syystä, kuten siitä, ettei käsiä lepuuteta pöydällä mittauksen aikana tai siitä, että Apple Watch ei ole tarpeeksi tiukalla ranteessa. Lue, miten saat parhaan tuloksen.

Jos tulos on jatkuvasti epämääräinen

Jos tulos on jatkuvasti epämääräinen, vaikka noudatat yllä annettuja ohjeita, se voi johtua seuraavista syistä:

 • Sykkeesi on 100–120 lyöntiä minuutissa.
 • Sinulla on sydämentahdistin tai implantoitu rytmihäiriötahdistin.
 • Mittaus voi näyttää merkkejä muista rytmihäiriöistä tai sydänsairauksista, joita appi ei kykene tunnistamaan.
 • Joidenkin fysiologisten sairauksien seurauksena pienellä osalla käyttäjistä ei välttämättä ole riittävän vahvaa sydänsignaalia, jotta mittaus onnistuisi hyvin. 

Jos tarvitset apua, ota yhteyttä Apple-tukeen.

Terveystietojen tarkasteleminen ja jakaminen

EKG-käyrä, siihen liittyvät luokitukset ja kaikki havaitut oireet tallennetaan iPhonesi Terveys-appiin. Voit myös jakaa tulokset PDF-muodossa lääkärillesi.

 1. Avaa Terveys-appi.
 2. Napauta Terveystiedot-välilehteä ja sitten kohtaa Sydän > Sydänsähkökäyrä (EKG).
 3. Napauta EKG-tulosta ja sitten kohtaa PDF-vienti lääkäriä varten. 

Parhaan tuloksen saavuttaminen

 1. Lepuuta käsivarsiasi pöydällä tai sylissäsi mittauksen aikana. Yritä rentoutua ja pysyä liikkumatta.
 2. Varmista, että Apple Watchisi on tiukalla ranteessasi. Rannekkeen on oltava on napakasti kiinni ja Apple Watchin taustaosan täytyy olla kosketuksissa ranteesi kanssa. 
 3. Varmista, että ranteesi ja Apple Watchisi ovat puhtaat ja kuivat
 4. Varmista, että Apple Watchisi on siinä ranteessa, jonka olet valinnut Apple Watch -apissa. Tarkista tämä avaamalla Apple Watch -appi, napauttamalla Oma Apple Watch -välilehteä ja siirtymällä sitten kohtaan Yleiset > Kellon suunta.
 5. Vältä sähköisiä häiriöitä siirtymällä pois verkkovirtaan kytkettyjen sähkölaitteiden läheisyydestä.

Joidenkin fysiologisten sairauksien seurauksena pienellä osalla käyttäjistä ei välttämättä ole riittävän vahvaa sydänsignaalia, jotta mittaus onnistuisi hyvin. Esimerkiksi sydämen sijainti rinnassa voi vaikuttaa sähkösignaalien tasoihin, mikä voi puolestaan vaikuttaa EKG-apin mittauskykyyn.

Apple Watchin ja ihon on oltava kuivia, jotta EKG-appi toimii oikein. Jos Apple Watch ja/tai iho eivät ole täysin kuivia, se voi vaikuttaa EKG-apin käyttöön. Varmista, että ranteesi ja kätesi ovat täysin kuivat ennen mittausta. Puhdista ja kuivaa Apple Watchisi uimisen, suihkun, voimakkaan hikoilun tai käsienpesun jälkeen, jotta mittaus onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Apple Watchin kuivumiseen täysin saattaa kulua jopa tunti.

Tärkeitä tietoja

 • EKG-appi ei voi havaita sydänkohtausta. Jos tunnet rinnassasi kipuja, kireyttä tai , puristavaa tunnetta usta, painetta tai hengenahdistusta tai jos uskot, että olet saanut sydänkohtauksen, soita heti hätänumeroon.  
 • EKG-appi ei voi havaita veritulppia tai aivohalvausta.
 • EKG-appi ei voi havaita muita sydämeen liittyviä sairauksia. Näihin kuuluvat korkea verenpaine, sydämen vajaatoiminta, korkea kolesteroli ja muunlaiset rytmihäiriöt.  
 • Jos et voi hyvin tai jos sinulla on minkäänlaisia oireita, ota yhteyttä lääkäriisi tai hakeudu heti lääkäriin hoitoon.  

EKG-apin toiminta

Apple Watch Series 4:n EKG-appi luo EKG:nsydänsähkökäyrän, joka on samanlainen kaltainen kuin yksiI-kytkennän täinen EKG. Sairaalassa otetaan yleensä tavallinen 12-kytkentäinen EKG. 12-kytkentäinen EKG tallentaa sähkösignaaleja sydämen eri suunnista, jolloin tuloksena on 12 erilaista aaltokäyrää. Apple Watchin EKG-apin mittaama aaltokäyrä vastaa yhtä näistä 12 aaltokäyrästä. YksikytkentäinenI-kytkennän EKG tarjoaa tietoja sydämensykkeestä ja rytmistä sekä mahdollistaa eteisvärinäluokituksen. YksikytkentäisenI-kytkennän EKG:n avulla ei kuitenkaan voida tunnistaa joitakin muita vaivoja, kuten sydänkohtauksia. Lääkärin määräyksestä ihmisiltä otetaan usein yksikytkentäinenI-kytkennän EKG kotona tai sairaalassa, jotta lääkäri saisi paremman käsityksen henkilön sydämensykkeestä ja rytmistä. Apple Watch Series 4:n EKG-apin avulla voit kuitenkin luoda yksiI-kytkennän täistä EKG:tä vastaavan EKG:nsydänsähkökäyrän ilman lääkärisi määräystä.

Tutkimuksissa, joissa vertailtiin Apple Watchin EKG-apin ja tavallisen 12-kytkentäisen EKG:n yhtäaikaisesti ottamia tuloksia, huomattiin, että EKG-apin antamat luokitukset sinusrytmistä tai eteisvärinästä vastasivat tavallisen 12-kytkentäisen EKG:n luokituksia.

EKG-apin kyky tehdä tarkkoja luokituksia eteisvärinästä ja sinusrytmistä testattiin kliinisessä kokeessa, johon osallistui noin 600 henkilöä. Kokeessa EKG-appi teki oikean luokituksen sinusrytmistä 99,6 %:n ja eteisvärinästä 98,3 %:n tarkkuudella tuloksista, jotka pystyttiin luokittelemaan.

Kliinisesti vahvistetut tulokset kuvastavat apin käyttöä valvotussa ympäristössä. EKG-apin käyttö reaalimaailmassa voi johtaa suurempaan määrään epämääräisiä tuloksia ja tuloksia, joita ei pystytä luokittelemaan.

Julkaisupäivämäärä: