Jos näet The requested target could not be found (Pyydettyä kohdetta ei löytynyt) -varoituksen

Ota selvää, miksi saatat nähdä tämän varoituksen, kun käynnistät Mac-asiakaskoneen NetInstall-levytiedostosta, ja lue ohjeet ongelman korjaamiseksi.

Saatat nähdä tämän varoituksen seuraavissa tapauksissa:

  • NetInstall-levytiedoston Automatic Erase Install (Automaattinen poistoasennus) -asetus on käytössä.
  • Nämä kaksi taltion nimeä eivät täsmää:
    • System Image Utilityssa levytiedostoa luotaessa annettu taltion nimi
    • Mac-asiakaskoneessa oleva taltion nimi

Voit korjata ongelman päivittämällä taltion nimen asiakaskoneessa niin, että se vastaa System Image Utilityssa olevaa taltion nimeä.

 

Julkaisupäivämäärä: