Äänten tallentaminen Pagesissa, Numbersissa ja Keynotessa

Tallenna ääntä suoraan Pages-, Numbers- tai Keynote-dokumenttiin iPhonella, iPadilla, iPod touchilla tai Macilla.

Äänen tallentaminen iPhonella tai iPadilla

Tallenna ääniä Pages-, Numbers- tai Keynote-dokumenttiin iPhonella tai iPadilla ja toista sitten tallenne. Voit muokata tallennetta milloin tahansa.

Äänen tallentaminen

Voit tallentaa ääniä iPhonen tai iPadin omalla mikrofonilla, langallisella kuulokemikrofonilla, Bluetooth-kuulokemikrofonilla tai muulla yhteensopivalla mikrofonilla. Tallennuksen aikana voit vierittää, zoomata ja tarkastella eri sivuja, dioja ja välilehtiä. 

 1. Napauta avoimessa dokumentissa Lisää-painiketta , napauta Mediapainiketta ja napauta sitten Tallenna ääntä.
 2. Aloita tallennus napauttamalla valitsemalla Tallennuspainike .
 3. Lopeta tallennus napauttamalla Pysäytä-painiketta . Uusi tallenne näkyy näytön alareunassa olevassa äänieditorissa.
 4. Jos haluat esikatsella tallenteen, napauta Esikatselu-painiketta Esikatselu-painike. Jos haluat esikuunnella tallenteen tietystä kohdasta, sijoita etenemispalkki haluamaasi kohtaan pyyhkäisemällä tallenteessa vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten Esikatselu-painiketta Esikatselu-painike.

Tallenteen muokkaaminen ja korvaaminen

Tallennuksen jälkeen voit korvata tallenteen kokonaan tai osittain, trimmata tallenteen osia sekä poistaa tallenteen osia tai koko tallenteen.

Jos haluat aloittaa tallentamisen uudelleen tietystä kohdasta, sijoita etenemispalkki haluamaasi kohtaan pyyhkäisemällä tallenteessa vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten tallennuspainiketta .

Jos haluat tallentaa uudelleen tietyn kohdan, napauta Muokkauspainiketta , valitse kohta vetämällä kahvat tallenteessa haluamiisi kohtiin ja tallenna sitten kyseinen kohta uudelleen napauttamalla tallennuspainiketta .

Näin trimmaat tallennetta niin, että vain haluamasi osa jää jäljelle:

 1. Valitse osa, jonka haluat säilyttää, vetämällä kahvat tallenteessa haluamiisi kohtiin.
 2. Poista kahvojen ulkopuolelle jäävät kohdat napauttamalla Trimmaa-painiketta .

Jos haluat poistaa tallenteen kokonaan tai osittain, valitse haluamasi kohta kahvoista vetämällä ja napauta sitten Poista-painiketta .

Tallenteen lisääminen dokumenttiin ja sen toistaminen

Kun tallenne on valmis, valitse oikeasta yläkulmasta Lisää. Tämä kuvake , joka edustaa tallentamaasi äänitiedostoa, näytetään sivulla, diassa tai laskentataulukossa.

Jos haluat toistaa tallenteen, valitse se napauttamalla äänikuvaketta  ja napauta sitten äänikuvaketta uudelleen.

Jos haluat muokata tallennetta tai poistaa sen sivulle lisäämisen jälkeen, valitse se napauttamalla äänikuvaketta  ja napauta sitten Muokkaa tai Poista. Jos haluat siirtää tallennetta, valitse se napauttamalla äänikuvaketta  ja vedä se sitten sivulla haluamaasi kohtaan.

Voit myös jakaa tallenteesi äänitiedostona. Valitse tallenne napauttamalla äänikuvaketta  ja napauta sitten Jaa.


Äänen tallentaminen Macilla

Tallenna ääntä Pages-, Numbers- tai Keynote-dokumenttiin Macilla ja toista sitten tallenne. Voit muokata tallennetta milloin tahansa. 

Äänen tallentaminen

Voit tallentaa ääntä Macisi sisäänrakennetulla mikrofonilla, langallisella kuulokemikrofonilla, Bluetooth-kuulokemikrofonilla tai muulla yhteensopivalla mikrofonilla. Tallennuksen aikana voit vierittää, zoomata ja tarkastella eri sivuja, dioja ja välilehtiä. 

 1. Klikkaa avoimessa dokumentiss, diassa tai välilehdessä työkalupalkin Media-painiketta ja valitse sitten Tallenna ääntä.
 2. Aloita tallentaminen klikkaamalla tallennuspainiketta . Uusi tallenne ilmestyy Tallenna ääni -ikkunaan.
 3. Lopeta tallennus klikkaamalla Pysäytä-painiketta .
 4. Jos haluat lisätä olemassa olevaan tallenteeseen, klikkaa tallennuspainiketta  uudelleen.
 5. Esikuuntele tallenne klikkaamalla Näyte.

Tallenteen muokkaaminen ja korvaaminen

Tallennuksen jälkeen voit korvata tallenteen kokonaan tai osittain, trimmata tallenteen osia sekä poistaa tallenteen osia tai koko tallenteen.

Jos haluat tallentaa uudelleen tietyn kohdan, klikkaa Muokkaa, valitse haluamasi kohta vetämällä kahvat tallenteessa haluamiisi kohtiin ja tallenna sitten kyseinen kohta uudelleen napauttamalla tallennuspainiketta .

Voit trimmata tallennetta niin, että vain haluamasi osa jää jäljelle:

 1. Klikkaa Muokkaa ja valitse sitten osa, jonka haluat säilyttää, vetämällä kahvat tallenteessa haluamiisi kohtiin.
 2. Poista kahvojen ulkopuolelle jäävät kohdat klikkaamalla Trimmaa-painiketta .

Jos haluat poistaa tallenteen kokonaan tai osittain, valitse haluamasi kohta kahvoista vetämällä ja klikkaa sitten Poista-painiketta .

Tallenteen lisääminen dokumenttiin ja sen toistaminen

Kun tallenne on valmis, klikkaa Lisää. Tämä kuvake , joka edustaa tallentamaasi äänitiedostoa, näytetään sivulla, diassa tai laskentataulukossa.

Jos haluat toistaa tallenteen, valitse se klikkaamalla äänikuvaketta  ja klikkaa sitten äänikuvaketta uudelleen.

Jos haluat siirtää tallenteen dokumentissa toiseen kohtaan, vedä äänikuvaketta 

Jos haluat poistaa tallenteen, klikkaa äänikuvaketta ja paina sitten Delete-näppäintä.

Voit myös jakaa tallenteesi äänitiedostona. Valitse tallenne ctrl-klikkaamalla äänikuvaketta , valitse Jaa äänite ja valitse sitten, miten haluat jakaa tallenteen.

Julkaisupäivämäärä: