Äänen tallentaminen Pagesissa, Numbersissa ja Keynotessa

Tallenna ääntä suoraan dokumenttiin, laskentataulukkoon tai esitykseen iPhonella, iPadilla, iPod touchilla tai Macilla.

Äänen tallentaminen iPhonella tai iPadilla

Tallenna ääntä Pages-, Numbers- tai Keynote-dokumenttiin iPhonella tai iPadilla ja toista sitten tallenne. Voit muokata tallennetta milloin tahansa.

Äänen tallentaminen

Voit tallentaa ääniä iPhonen tai iPadin omalla mikrofonilla, langallisella kuulokemikrofonilla, Bluetooth-kuulokemikrofonilla tai muulla yhteensopivalla mikrofonilla. Tallennuksen aikana voit vierittää, zoomata ja tarkastella eri sivuja, dioja ja välilehtiä. 

 1. Napauta avoimessa dokumentissa Lisää-painiketta , napauta Media-painiketta ja napauta sitten Tallenna ääntä.
 2. Aloita tallennus napauttamalla Tallenna-painiketta .
 3. Lopeta tallennus napauttamalla Lopeta-painiketta . Uusi tallenne näkyy näytön alareunassa olevassa äänieditorissa.
 4. Jos haluat esikuunnella tallenteen, napauta Näyte-painiketta Näyte-painike. Jos haluat esikuunnella tallenteen tietystä kohdasta, sijoita etenemispalkki haluamaasi kohtaan pyyhkäisemällä tallenteessa vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten Näyte-painiketta Näyte-painike.

Tallenteen muokkaaminen ja korvaaminen

Tallennuksen jälkeen voit korvata tallenteen kokonaan tai osittain, trimmata tallenteen osia sekä poistaa tallenteen osia tai koko tallenteen.

Jos haluat aloittaa tallentamisen uudelleen tietystä kohdasta, sijoita etenemispalkki haluamaasi kohtaan pyyhkäisemällä tallenteessa vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten Tallenna-painiketta .

Jos haluat tallentaa uudelleen tietyn kohdan, napauta Muokkaa-painiketta , valitse kohta vetämällä kahvat tallenteessa haluamiisi kohtiin ja tallenna sitten kyseinen kohta uudelleen napauttamalla Tallenna-painiketta .

Näin trimmaat tallennetta niin, että vain haluamasi osa jää jäljelle:

 1. Valitse osa, jonka haluat säilyttää, vetämällä kahvat tallenteessa haluamiisi kohtiin.
 2. Poista kahvojen ulkopuolelle jäävät kohdat napauttamalla Trimmaa-painiketta .

Jos haluat poistaa tallenteen kokonaan tai osittain, valitse haluamasi kohta kahvoista vetämällä ja napauta sitten Poista-painiketta .

Tallenteen lisääminen dokumenttiin ja sen toistaminen

Kun tallenne on valmis, napauta oikeassa yläkulmassa Lisää. Tämä kuvake , joka edustaa äänitallennetta, näkyy sivulla, diassa tai laskentataulukossa. Napauttamalla äänitallennetta  voit toistaa tallenteen ja suorittaa muita toimintoja:

 • Jos haluat toistaa tallenteen, valitse äänitallenne napauttamalla sitä ja napauta sitten äänitallennetta uudelleen.
 • Jos haluat muokata tallennetta tai poistaa sen sivulle lisäämisen jälkeen, valitse äänitallenne napauttamalla sitä ja napauta sitten Muokkaa tai Poista. 
 • Jos haluat siirtää tallenteen, valitse äänitallenne napauttamalla sitä ja vedä sitä sitten sivulla.
 • Jos haluat jakaa tallenteen äänitiedostona, valitse äänitallenne napauttamalla sitä ja napauta sitten Jaa.
 • Keynotessa voit toistaa tallenteen useissa dioissa ja säätää tallenteen äänenvoimakkuutta kussakin diassa erikseen.


Äänen tallentaminen Macilla

Tallenna ääntä Pages-, Numbers- tai Keynote-dokumenttiin Macilla ja toista sitten tallenne. Voit muokata tallennetta milloin tahansa. 

Äänen tallentaminen

Voit tallentaa ääntä Macisi sisäänrakennetulla mikrofonilla, langallisella kuulokemikrofonilla, Bluetooth-kuulokemikrofonilla tai muulla yhteensopivalla mikrofonilla. Tallennuksen aikana voit vierittää, zoomata ja tarkastella eri sivuja, dioja ja välilehtiä. 

 1. Klikkaa avoimessa dokumentissa, diassa tai välilehdessä työkalupalkin Media-painiketta ja valitse sitten Tallenna ääntä.
 2. Aloita tallentaminen klikkaamalla Tallenna-painiketta . Uusi tallenne ilmestyy Tallenna ääntä -ikkunaan.
 3. Lopeta tallennus klikkaamalla Lopeta-painiketta .
 4. Jos haluat lisätä olemassa olevaan tallenteeseen, klikkaa Tallenna-painiketta  uudelleen.
 5. Esikuuntele tallenne klikkaamalla Näyte.

Tallenteen muokkaaminen ja korvaaminen

Tallennuksen jälkeen voit korvata tallenteen kokonaan tai osittain, trimmata tallenteen osia sekä poistaa tallenteen osia tai koko tallenteen.

Jos haluat tallentaa uudelleen tietyn kohdan, klikkaa Muokkaa, valitse haluamasi kohta vetämällä kahvat tallenteessa haluamiisi kohtiin ja tallenna sitten kyseinen kohta uudelleen napauttamalla Tallenna-painiketta .

Voit trimmata tallennetta niin, että vain haluamasi osa jää jäljelle:

 1. Klikkaa Muokkaa ja valitse sitten osa, jonka haluat säilyttää, vetämällä kahvat tallenteessa haluamiisi kohtiin.
 2. Poista kahvojen ulkopuolelle jäävät kohdat klikkaamalla Trimmaa-painiketta .

Jos haluat poistaa tallenteen kokonaan tai osittain, valitse haluamasi kohta kahvoista vetämällä ja klikkaa sitten Poista-painiketta .

Tallenteen lisääminen dokumenttiin ja sen toistaminen

Kun tallenne on valmis, klikkaa Lisää. Tämä kuvake , joka edustaa tallentamaasi äänitiedostoa, näkyy sivulla, diassa tai laskentataulukossa. Klikkaamalla äänitallennetta  voit toistaa tallenteen ja suorittaa muita toimintoja:

 • Jos haluat toistaa tallenteen, valitse äänitallenne klikkaamalla sitä ja klikkaa sitten äänitallennetta uudelleen.
 • Jos haluat siirtää tallenteen dokumentissa toiseen kohtaan, vedä äänitallennetta. 
 • Jos haluat poistaa tallenteen, klikkaa äänitallennetta ja paina sitten Delete-näppäintä.
 • Jos haluat jakaa tallenteen äänitiedostona, valitse äänitallenne ctrl-klikkaamalla sitä, Jaa äänitys ja valitse sitten, miten haluat jakaa tallenteen.
 • Keynotessa voit toistaa tallenteen äänen useissa dioissa ja säätää tallenteen äänenvoimakkuutta kussakin diassa erikseen.
Julkaisupäivämäärä: