GarageBandin macOS-version julkaisutiedot

Lue lisää GarageBandin nykyisistä ja aiemmista macOS-versioista.

GarageBandin macOS 10.4.6 -version julkaisutiedot

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Siirtyminen kappaleprojektissa valitsemalla vasempaan ja oikeaan paikantimeen siirtymisen komentoja voidaan nyt toteuttaa näppäinkomennoilla.
 • Lisätietoja Applen ohjelmistopäivitysten turvallisuussisällöstä on osoitteessa https://support.apple.com/fi-fi/HT201222.

Vakaus/luotettavuus

 • GarageBand ei enää sulkeudu odottamatta SoundCloudiin jaettaessa.

Käyttöapu

 • VoiceOver ilmoittaa nyt oikein tallennuspainikkeen tilan.

Liitännäiset

 • PACE-kopiosuojausta käyttävät Audio Units -liitännäiset toimivat nyt GarageBandissa.
 • Kanavan taajuuskorjaimen kaaviossa näkyy nyt koko Vahvistus-asetuksen vaikutus.

Flex

 • Näppäinkomento Show/Hide Flex (Näytä/piilota Flex) toimii nyt odotetulla tavalla.

Smart Controlit

 • Smart Controlit näkyvät nyt heti aktiivisina raidassa, kun raidan lukitus avataan.

Tuonti

 • Tiedostot voidaan nyt vetää suoraan Musicista GarageBandiin.

MIDI-ohjaimet/ohjauspinnat

 • Ulkoisten MIDI-ohjaimien lua-skriptit toimivat nyt edelleen, kun Logic Remote yhdistetään GarageBandiin.

Editointi

 • Kvantisointiarvoon tehdyt muutokset säilyvät nyt Pianorullan nuotit -välilehdellä, kun kappale tallennetaan, suljetaan ja avataan uudelleen.


Aiemmat versiot

GarageBand 10.4.5

Käyttöapu

 • VoiceOver ilmoittaa nyt luotettavasti säätimien tilan GarageBandin Asetukset-ikkunassa.

Liitännäiset

 • PACE-kopiosuojausta käyttävät liitännäiset toimivat nyt oikein GarageBandissa.
 • Alchemyn syntetisaattorisäätimien arvot päivittyvät nyt, kun säätimiä säädetään.

Editointi

 • Smart Controlit -ikkunan tai editori-ikkunan koon muuttaminen ei enää aiheuta sitä, että kohdistus poistuu valituista kappaleista.
 • Articulation Set (Artikulaatiosarja) -ponnahdusvalikosta voidaan nyt valita Ei mitään.

Peruminen

 • Peru-toiminto toimii nyt myös pianorullainspektorin kvantisointiarvon muuttamisen jälkeen.

Yleistä

 • Editori-ikkunoiden kokoa on nyt entistä helpompi muuttaa.
 • Korjaa ongelman, jonka takia GarageBandin käynnistysnäyttö oli joskus tyhjä käynnistyksessä.

GarageBand 10.4.4

Uudet ominaisuudet

 • Kahdeksan tuottajapakettia, jotka sisältävät rojaltivapaita soundeja tämän hetken suurimpien hittien tekijöiltä, kuten Boys Noizelta, Mark Lettieriltä, Mark Ronsonilta, Oak Felderiltä, Soulectionilta, Take A Daytripiltä, Tom Mischiltä ja TRAKGIRLiltä.
 • Äänipaketit sisältävät slap housea, modernia ambient-musiikkia, 808-rumpusettikokoelman, bassonäytteitä ja silmukoita.
 • Uusi versio tuo käyttöön yhteensä 2 800 silmukkaa, 50 settiä ja 120 patchia.

Vakaus ja luotettavuus

 • GarageBand ei enää jumiudu, jos Opi soittamaan -ikkuna avataan, kun verkkoyhteyttä ei ole.

Suorituskyky

 • GarageBand ei enää näytä pyörivää odotuskohdistinta, kun silmukoita vedetään Finderista raitaan.

Sampleri

 • GarageBandin iOS- ja iPadOS-versioissa luotujen kappaleiden sampleriesiintymät latautuvat nyt oikein, kun kappale avataan GarageBandin macOS-versiossa.

Sisältö

 • Ohjelmistoinstrumenttien patchit voidaan nyt suodattaa äänipaketin nimen mukaan Patch-kirjastossa.

Automaatio

 • Show/Hide Automation (Näytä/kätke automaatio) -painike toimii nyt oikein, kun raidassa ei ole automaatiopisteitä.
 • Pianorullaeditorin alueeseen perustuva automaatio näkyy nyt himmennettynä, kun automaatio poistetaan käytöstä.

Opi soittamaan

 • Ratkaisee ongelman, jonka takia artistioppitunnit eivät ehkä tuottaneet ääntä, kun perusoppitunti avattiin ja toistettiin ensin.

Peruminen

 • Kun elokuvatiedosto korvataan ja sen jälkeen suoritetaan Peru-toiminto, ääntä ei enää jätetä pois vasta korvatusta tiedostosta.

Ohjauspinnat ja MIDI-ohjaimet

 • GarageBand sisältää nyt LUA-skriptin tuen kolmannen osapuolen MIDI-ohjaimien kehittäjille.

Yleistä

 • GarageBand ei enää näytä käyttöaputapahtumien käyttöä (Accessibility Access Event) koskevaa varoitusviestiä, kun VoiceOveria käytetään pianorullan koskettimiston koskettimen painamiseen.
 • Master-kaiku-painike ei enää vilku odottamattomasti, kun Master-painiketta klikataan.
 • MIDI Sustain -tapahtumat vastaavat nyt oikein, kun toisto aloitetaan mistä tahansa aikajanan sijainnista.

GarageBand 10.4.3

 • Tämä päivitys sisältää vakauteen liittyviä parannuksia ja suojauspäivityksiä. Lue lisätietoja Applen suojauspäivityksistä.
 • Rajoitin-tason parametrin säätäminen Smart Controleissa ei enää aiheuta odottamatonta tasonlaskua.

GarageBand 10.4.2

Käyttöapu

 • Liitännäiset voidaan nyt avata Säätimet-näkymässä, joten niiden toiminnot ovat käytettävissä VoiceOveria käytettäessä.

Editointi

 • Alueen otsake päivittyy nyt Äänieditorissa oikein, kun raita mykistetään.

Sisältö

 • 808 Bass -kokoelman äänet soivat, ja ne toistetaan nyt oikein.

Yleistä

 • Ajan kvantisointitoiminto näkyy Äänieditorin Alue-välilehdessä odotetulla tavalla sen jälkeen, kun otoskansion valinta poistetaan ja kansio valitaan uudelleen.

 

GarageBand 10.4.1

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Uusi viimeistelty ulkoasu macOS Big Surissa.
 • Suorituskykyä ja tehokkuutta on parannettu Applen sirulla varustettuja Mac-tietokoneita käytettäessä.
 • Mahdollistaa raitojen aluevärien mukauttamisen.
 • Lisätty 1 800 eri genrejä edustavaa Apple Loops -silmukkaa, jotka sisältävät muun muassa hiphopia, chill rapia, future bassia, new discoa ja bass housea.
 • Lisätty yli 190 instrumentti-patchia sekä 50 vanhaa ja modernia rumpusettiä.

Vakaus ja luotettavuus

 • GarageBand ei enää lakkaa vastaamasta joskus, kun vedetään Smart Controlit -näytön ylälaidasta.

Suorituskyky

 • Kun GarageBand on toissijaisessa näytössä, appi näkyy nyt välittömästi koko näytön tilasta poistuttaessa.

Käyttöapu

 • VoiceOver antaa nyt äänipalautteen, kun master-raita tuodaan näkyviin tai kätketään. 
 • VoiceOver antaa nyt äänipalautteen, kun automaatio tuodaan näkyviin tai kätketään. 
 • VoiceOver antaa nyt äänipalautteen, kun kirjasto tuodaan näkyviin tai kätketään. 
 • VoiceOver antaa nyt äänipalautteen, kun tasausohjaimet tuodaan näkyviin tai kätketään. 
 • VoiceOver antaa nyt äänipalautteen, kun kohdistusta ruudukkoon vaihdetaan. 
 • VoiceOver antaa nyt äänipalautteen, kun zoomataan. 

Apple Loops -silmukat

 • Transponointi toimii nyt luotettavasti, kun Apple Loops -äänisilmukka vedetään Raidat-alueen tyhjään osaan.
 • Apple Loops -silmukoiden luonti alueilta toimii nyt tapauksissa, joissa alueen loppu on lähellä kappaleen loppua.

Flex Time

 • Kun äänialueen kvantisointi on otettu käyttöön, Voimakkuus-asetukseksi asetetaan automaattisesti 100.

Smart Controlit

 • Toisen välilehden valinta kahden välilehden Smart Control -näytössä toimii nyt luotettavasti.

Liitännäiset

 • Space Designerin äskettäin lisätyt esiintymät näyttävät nyt oikean jälkikaiun pituuden.
 • Jos liitännäinen vedetään uuteen sijaintiin tai tyhjään paikkaan, muokattuja asetuksia ei enää palauteta oletuksiksi.

Tuonti

 • GarageBand näyttää nyt ilmoituksen, kun tuotavassa äänitiedostossa ei ole tempotietoja.
 • GarageBand näyttää nyt valintaikkunan, kun tempotietoja sisältävä äänitiedosto tuodaan tyhjään projektiin.

Yleistä

 • GarageBand avaa nyt Sanelimella luodut ja Finderin tai Mailin kanssa jaetut .CAF-tiedostot oikein.
 • Kun Luo ottoja -tila on käytössä, GarageBand ei enää näytä ympyränmuotoisen rakenteen virhettä, kun MIDI-tiedosto tallennetaan toisen alueen olemassa olevaan Otto-kansioon.
 • Kvantisointivalikko pysyy nyt näkyvissä, kun Flex Time poistetaan käytöstä ja sitten otetaan uudelleen käyttöön.
 • Säädinpalkin master-lähdön tasomittarit toimivat nyt edelleen, kun lähdöksi asetetaan mono.
 • Elokuvaa sisältävää kappaletta tallennettaessa GarageBand ei enää avaa valintaikkunaa, jossa pyydetään korvaamaan elokuvatiedosto.
 • Olemassa olevaa tiedostoa ei enää korvata, kun tuodaan äänitiedosto, jolla on sama nimi kuin kappaleessa olevalla tiedostolla.

GarageBand 10.3.5

• Tämä päivitys sisältää vakauteen liittyviä parannuksia ja virheenkorjauksia.

GarageBand 10.3.4

GarageBand 10.3.3

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Voit nyt suodattaa silmukkatyypin mukaan silmukkaselaimella.

Vakaus/luotettavuus

 • GarageBand ei enää sulkeudu odottamatta, kun kitaratunnin esittely avataan toisen kerran samassa Opi soittamaan -istunnossa.

Editointi

 • Pianorullan koskettimiston koskettimet ovat nyt oletetun kokoisia.

Yleistä

 • Avoimeen järjestelmään perustuvat GarageBandin ikkunat vaihtuvat nyt välittömästi vaalean ja tumman tilan välillä, kun tilaa vaihdetaan Järjestelmäasetuksissa.
 • Syöttötasomittari toimii nyt Opi soittamaan -asetusikkunassa.

GarageBand 10.3.2

Suorituskyky

 • GarageBand ei enää jumiudu äänikirjastoa, muistivihkoa, silmukkaselainta tai mediaselainta avattaessa, kun Smart Controlit ovat päällä.

Äänikirjasto

 • Kun GarageBand avataan Macissa, jossa äänikirjasto on siirretty Logic Prolla tai MainStagella, ja kun kirjaston sisältävää ulkoista asemaa ei ole yhdistetty, GarageBandissa näkyy nyt ilmoitus, jonka mukaan aseman täytyy olla yhdistettynä äänien käytön mahdollistamiseksi.
 • Äänikirjasto on nyt mahdollista asentaa uudelleen GarageBandiin sen jälkeen, kun se on siirretty Logic Prohon tai MainStageen ja yhteys kirjaston sisältäneeseen ulkoiseen asemaan on katkaistu.
 • Kiinalaisten ja japanilaisten perinteisten soittimien impulssivastetiedostot löytyvät nyt oikein, kun GarageBandin iOS-version projekti avataan macOS:ssä.

Opi soittamaan

 • Tuning Hint (Viritysvinkki) -ikkuna avautuu nyt Opi soittamaan -oppitunneilla, jotka sisältävät vakiosta poikkeavia virityksiä.
 • Soinnut näkyvät nyt sointuvalmentajan oikeissa kohdissa.
 • Sointuvalmentaja antaa jälleen visuaalista palautetta, kun oikeita ja vääriä sointuja soitetaan.

Yleistä

 • GarageBand tukee nyt vetämistä ja pudottamista sanelimesta.
 • Smart Controlit -inspektori näkyy nyt oikein äskettäin luoduissa projekteissa.
 • LCD-näyttö päivittyy nyt välittömästi vastaamaan sävellajin muutoksen perumista tai uudelleen suorittamista.
 • GarageBand-ikkuna pysyy nyt näkyvissä koko näytön tilasta poistumisen jälkeen.
 • Kappaleen lopetuksen merkki on nyt mahdollista asettaa tarkemmin.

GarageBandin macOS-versio 10.3.1

 • Päivitys ratkaisee ongelman, jonka vuoksi muiden valmistajien Audio Units- ja PlatinumVerb-liitännäisiä ei voitu käyttää.

GarageBandin macOS-versio 10.3

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Kaksi uutta Drummeria, jotka soittavat roots- ja jazz-vaikutteisia vispilätyylejä.
 • Yli 20 ilmaista ladattavaa artistioppituntia, joissa näytetään, miten hittikappaleita soitetaan pianolla ja kitaralla. Opettajina on kappaleet kuuluisiksi tehneitä artisteja.
 • Sisältää 1 000 uutta elektronista ja urbaania silmukkaa, jotka sisältävät reggaetonia, future bassia ja chill rapia.
 • Sisältää 400 eläin-, liikenne- ja puheäänitehostetta. Lue, miten voit ladata uudet äänet.
 • Soita ja äänitä käyttämällä Manner-Kiinasta ja Japanista peräisin olevia perinteisiä instrumentteja, kuten guzhengia, kotoa ja taiko-rumpuja.
 • Lisää klassisia ääniä kappaleisiisi viidellä Vintage Mellotron -korjauspäivityksellä.
 • GarageBandin iOS-version päivitysten yhteensopivuus on lisätty.

Vakaus ja luotettavuus

 • GarageBand ei enää sulkeudu odottamatta, kun tiettyjä Logic Prossa luotuja patcheja ladataan.

Editointi

 • MIDI Pan -tietoja voi nyt editoida GarageBandissa.
 • Valintatyökalun ohjeteksti näyttää nyt nykyisen valinnan kokonaispituuden sekä sen alku- ja loppukohdat.
 • Automaation askeleditointi on nyt mahdollista pianorullaeditorissa painamalla komento-optio.

Käyttöapu 

 • VoiceOver ilmoittaa nyt Uusi raita -valintaikkunassa valittuna olevan raidan tyypin.
 • VoiceOver sanoo nyt raitojen nimet, kun Raidat-alueella käytetään alueita.

Liitännäiset

 • Liitännäisikkunoiden koko ei enää joskus muutu odottamattomasti vaihdettaessa esiasetuksiin, joissa on eri määrä säätimiä.

Flex

 • Seuraa tempoa ja sävelkorkeutta -valinnan ottaminen käyttöön Alue-editorissa ottaa nyt myös Flexin käyttöön raitaeditorissa, jos se ei ole jo aktiivisena.

Yleistä

 • GarageBand ei enää odottamatta pidätä nuotteja sävelnäppäilyä käytettäessä.
 • Metronomin äänenvoimakkuutta ja sävyä voidaan säätää GarageBand-asetuksissa.
 • GarageBandin LCD-näytössä näkyy taas aika millisekunteihin asti.
 • Master-kaiun ja master-jälkikaiun ohitusasetukset tallennetaan nyt GarageBand-projekteihin.
 • Peru-toiminnon käyttäminen projektin sävellajin muuttamisen jälkeen palauttaa Apple Loops -silmukat nyt oikein alkuperäiseen sävellajiin.
 • Ohjelmistoinstrumenttiraidat reagoivat nyt oikein MIDI-tuloon, kun raitalukko on poistettu käytöstä.
 • Toiston aikana on nyt mahdollista tallentaa ääntä.
Julkaisupäivämäärä: