Arabian ja heprean kaksisuuntaisen tuen käyttäminen Pagesissa, Numbersissa ja Keynotessa

Lue, miten oikealta vasemmalle kirjoitettavaa tekstiä sisältäviä dokumentteja luodaan ja muokataan.

Kun käytät kaksisuuntaista kieltä, tekstin, tekstilaatikoiden ja taulukoiden vakiona oleva kirjoitussuunta on oikealta vasemmalle. Kun syötät tekstiä dokumenttiin, näppäimistön kieli määrittää kirjoitussuunnan. 

Näppäimistön lisääminen

Voit käyttää kaksisuuntaisia kieliä, kuten arabiaa ja hepreaa, Pagesissa, Numbersissa ja Keynotessa. Jos haluat käyttää kaksisuuntaisia kieliä, vaihda näppäimistöasetukset.

Mac:

 1. Valitse Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Näppäimistö.
 2. Klikkaa Syöttölähteet.
 3. Klikkaa lisäyspainiketta Lisää-painike
 4. Valitse kieli ja näppäimistö.
 5. Klikkaa Lisää.

iPhone, iPad tai iPod touch: 

 1. Siirry kohtaan Asetukset.
 2. Napauta Yleiset.
 3. Napauta Näppäimistö.
 4. Napauta Näppäimistöt.
 5. Napauta Lisää uusi näppäimistö, ja valitse sitten kieli.


Dokumentin luominen

Kun olet lisännyt kaksisuuntaisen kielen, luo dokumentti valitsemalla työpohja. 

 • Mac: Valitse Tiedosto > Uusi, ja valitse sitten työpohja. Valitse kaksisuuntainen kieli oikeasta alakulmasta ja klikkaa sitten Valitse.
 • iPhone, iPad tai iPod touch: Napauta Lisää-painike, valitse kaksisuuntainen kieli vasemmasta yläkulmasta ja napauta sitten työpohjaa.
 • iCloud.com: Klikkaa Lisää-painike, valitse kaksisuuntainen kieli oikeasta yläkulmasta, valitse työpohja ja klikkaa sitten Valitse.

Aiemmin luodun dokumentin kielen vaihtaminen

Kun luot uuden dokumentin, siinä käytetään laitteessasi käytettyä kieltä. Lue, miten kieli vaihdetaan Macissa ja iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa

Jos haluat vaihtaa aiemmin luodun dokumentin kielen, noudata seuraavia laitteesi ohjeita.

Macissa:

 1. Valitse Tiedosto > Lisävalinnat > Kieli ja alue.
 2. Valitse kieli.
 3. Klikkaa OK.

iPhone, iPad tai iPod touch:

 1. Napauta Lisää-painike ja sitten Kieli ja alue.
 2. Napauta Kieli ja valitse sitten kieli.
 3. Napauta Alue ja valitse sitten alue.
 4. Napauta Valmis.


Kaksisuuntaisten tekstien ja taulukoiden parissa työskenteleminen

Voit käyttää sekä oikealta vasemmalle että vasemmalta oikealle luettavia tekstejä samassa dokumentissa. Lue, miten taulukon suunta käännetään ja kirjoitussuunta vaihdetaan.

Kirjoitussuunnan vaihtaminen

 • Mac tai iCloud.com: Klikkaa Muoto-painike ja sitten Oikealta vasemmalle -painike
 • iPhone, iPad tai iPod touch: Napauta Muoto-painike ja sitten Oikealta vasemmalle -painike.

Taulukon suunnan kääntäminen

 • Mac tai iCloud.com:: Klikkaa taulukkoa, klikkaa Muoto-painike ja klikkaa sitten Käännä taulukon suunta tai Käännä taulukon suunta.
 • iPhone, iPad tai iPod touch: Napauta taulukkoa, napauta Muoto-painike, vieritä alaspäin ja napauta Käännä taulukon suunta.

Välilehden suunnan kääntäminen

Välilehden kaikkien taulukoiden suunnan kääntäminen Numbers-dokumentissa:

 1. Napauta tai klikkaa välilehteä.
 2. Napauta tai klikkaa Käännä välilehden suunta.

Aukeaman käyttäminen

Voit määrittää Pages-dokumentin kaksisivuiseksi aukeamaksi, ja kun otat kaksisuuntaisen kielen käyttöön, sivujen asettelu on oikealta vasemmalle.

Jos haluat käyttää aukeamaa uudessa dokumentissa, valitse kirjan työpohja työpohjan valitsijasta. Jos haluat käyttää aukeamaa aiemmin luodussa dokumentissa, noudata laitteesi ohjeita:

 • Mac: Klikkaa Dokumentin valinnat oikeassa yläkulmassa ja valitse sitten Aukeama.
 • iPhone, iPad tai iPod touch: Napauta Lisää-painike, napauta Dokumentin asetukset , napauta Dokumentti-inspektori-painike, vieritä sitten alas ja ota Aukeama käyttöön.


Kaavioissa olevien kaksisuuntaisten tekstien kanssa työskenteleminen

Kun määrität kaksisuuntaisen kielen, tekstin suunta, muotoillut numerot, päivämäärät ja kaavioiden nimikkeet näkyvät oikealta vasemmalle.

Julkaisupäivämäärä: