Arabian ja heprean kaksisuuntaisen tuen käyttäminen Pagesissa, Numbersissa ja Keynotessa

Lue, miten oikealta vasemmalle kirjoitettavaa tekstiä sisältäviä dokumentteja luodaan ja muokataan.

Kun käytät kaksisuuntaista kieltä, tekstin, tekstilaatikoiden ja taulukoiden vakiona oleva kirjoitussuunta on oikealta vasemmalle. Kun syötät tekstiä dokumenttiin, näppäimistön kieli määrittää kirjoitussuunnan. 

Näppäimistön lisääminen

Voit käyttää kaksisuuntaisia kieliä, kuten arabiaa ja hepreaa, Pagesissa, Numbersissa ja Keynotessa. Jos haluat käyttää kaksisuuntaisia kieliä, vaihda näppäimistöasetukset.

Mac:

 1. Valitse Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Näppäimistö.
 2. Klikkaa Syöttölähteet.
 3. Klikkaa Lisää-painiketta 
 4. Valitse kieli ja näppäimistö.
 5. Klikkaa Lisää.

iPhone, iPad tai iPod touch: 

 1. Siirry kohtaan Asetukset.
 2. Napauta Yleiset.
 3. Napauta Näppäimistö.
 4. Napauta Näppäimistöt.
 5. Napauta Lisää uusi näppäimistö, ja valitse sitten kieli.


Ensisijaisen kielen lisääminen

Jos et näe kieltäsi ensisijaisten kielten luettelossa, voit lisätä sen kaikissa laitteissasi.

Mac:

 1. Valitse Omenavalikko  > Järjestelmäasetukset ja klikkaa sitten Kieli ja alue.
 2. Klikkaa Ensisijaiset kielet -kohdassa lisäyspainiketta 
 3. Valitse kieli ja näppäimistö.
 4. Klikkaa Lisää.

iPhone, iPad tai iPod touch: 

 1. Siirry kohtaan Asetukset.
 2. Napauta Yleiset.
 3. Napauta Kieli ja alue.
 4. Napauta Muut kielet ja valitse sitten kieli.

Tarkista, että kieliasetuksesi ovat oikein Kieli ja alue -kohdassa.

Dokumentin luominen

Kun olet lisännyt kaksisuuntaisen kielen, luo dokumentti valitsemalla työpohja. 

 • Valitse Macissa Tiedosto > Uusi ja valitse sitten työpohja. Valitse kaksisuuntainen kieli oikeasta alakulmasta ja klikkaa sitten Valitse.
 • Napauta iPhonella tai iPadilla uuden dokumentin painiketta , valitse kaksisuuntainen kieli työkalupalkista ja napauta sitten työpohjaa.
 • Klikkaa verkossa iCloud.comissa uuden dokumentin painiketta , valitse kaksisuuntainen kieli, valitse työpohja ja klikkaa sitten Valitse.

Aiemmin luodun dokumentin kielen vaihtaminen

Kun luot uuden dokumentin, siinä käytetään laitteessasi käytettyä kieltä. Lue, miten kieli vaihdetaan Macissa ja iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa

Jos haluat vaihtaa aiemmin luodun dokumentin kielen, noudata seuraavia laitteesi ohjeita.

Mac:

 1. Valitse Tiedosto > Lisävalinnat > Kieli ja alue.
 2. Valitse kieli.
 3. Klikkaa OK.

iPhone tai iPad:

 1. Napauta Lisää-painiketta ja napauta sitten Kieli ja alue.
 2. Napauta Kieli ja valitse sitten kieli.
 3. Napauta Alue ja valitse sitten alue.
 4. Napauta Valmis.


Kaksisuuntaisten tekstien ja taulukoiden parissa työskenteleminen

Voit käyttää sekä oikealta vasemmalle että vasemmalta oikealle luettavia tekstejä samassa dokumentissa. Lue, miten taulukon suunta käännetään ja kirjoitussuunta vaihdetaan.

Kirjoitussuunnan vaihtaminen

 • Jos käytät Macia tai olet verkossa iCloud.comissa, klikkaa Muoto-painiketta Muoto-painike ja klikkaa sitten Oikealta vasemmalta -painiketta Oikealta vasemmalle -painike.
 • Jos käytät iPhonea tai iPadia, klikkaa Muoto-painiketta ja klikkaa sitten Oikealta vasemmalta -painiketta Oikealta vasemmalle -painike.

Taulukon suunnan kääntäminen

 • Jos käytät Macia tai olet verkossa iCloud.comissa, klikkaa Muoto-painiketta Muoto-painike ja klikkaa sitten Käännä taulukon suunta -painikkeita Käännä taulukon suunta tai Käännä taulukon suunta.
 • Jos käytät iPhonea tai iPadia, napauta taulukkoa, napauta Muoto-painiketta , vieritä sitten alaspäin ja napauta Käännä taulukon suunta.

Välilehden suunnan kääntäminen

Välilehden kaikkien taulukoiden suunnan kääntäminen Numbers-dokumentissa:

 1. Napauta tai klikkaa välilehteä.
 2. Napauta tai klikkaa Käännä välilehden suunta.

Aukeaman käyttäminen

Voit määrittää Pages-dokumentin kaksisivuiseksi aukeamaksi, ja kun otat kaksisuuntaisen kielen käyttöön, sivujen asettelu on oikealta vasemmalle.

Jos haluat käyttää aukeamaa uudessa dokumentissa, valitse kirjan työpohja työpohjan valitsijasta. Jos haluat käyttää aukeamaa aiemmin luodussa dokumentissa, noudata laitteesi ohjeita:

 • Jos käytät Macia, klikkaa oikeasta yläkulmasta Dokumentin valinnat  ja valitse sitten Aukeama.
 • Jos käytät iPhonea tai iPadia, napauta Lisää-painiketta , napauta Dokumentti-inspektori-painiketta , vieritä sitten alas ja ota Aukeama-asetus käyttöön.


Kaavioissa olevien kaksisuuntaisten tekstien kanssa työskenteleminen

Kun määrität kaksisuuntaisen kielen, tekstin suunta, muotoillut numerot, päivämäärät ja kaavioiden nimikkeet näkyvät oikealta vasemmalle.


 

Julkaisupäivämäärä: