iPhonen akku ja suorituskyky

Lue iPhonen suorituskyvystä ja sen suhteesta puhelimen akkuun.

Tarkoituksenamme on luoda helppo ja vaivaton iPhone-käyttökokemus. Siihen tarvitaan paljon teknistä osaamista ja runsaasti edistyksellistä tekniikkaa. Yksi tärkeä tekninen alue on akku ja suorituskyky. Akut edustavat monimutkaista tekniikkaa, ja akun suorituskykyyn ja sen myötä iPhonen suorituskykyyn vaikuttavat useat tekijät. Kaikki ladattavat akut ovat kulutustarvikkeita, ja niiden käyttöikä on rajallinen. Ennen pitkää niiden kapasiteetti ja suorituskyky heikkenevät, jolloin ne on huollettava tai kierrätettävä. Kun näin käy, se voi vaikuttaa iPhonen suorituskykyyn. Laadimme nämä tiedot käyttäjille, jotka haluavat tietää lisää.

Tietoja litiumioniakuista

iPhonen akuissa käytetään litiumionitekniikkaa. Vanhempiin akkutekniikan sukupolviin verrattuna litiumioniakut latautuvat nopeammin ja kestävät pitempään ja niiden tehotiheys on suurempi, mikä mahdollistaa akun pidemmän keston kevyemmässä paketissa. Ladattava litiumionitekniikka on tällä hetkellä parasta laitteeseesi saatavilla olevaa tekniikkaa. Lue lisää litiumioniakuista.

Akun suorituskyvyn maksimointi

Akun kestolla tarkoitetaan sitä, miten kauan laitetta voidaan käyttää, kunnes se on ladattava uudelleen. Akun käyttöiällä tarkoitetaan sitä, miten kauan akku kestää, ennen kuin se on vaihdettava. Yksi akun kestoon ja käyttöikään vaikuttava tekijä on se, millä erilaisilla tavoilla laitetta käytetään. Riippumatta siitä, miten laitetta käytetään, asioita voi aina parantaa. Akun käyttöikä liittyy sen ”kemialliseen ikään”, joka ei tarkoita pelkästään ajan kulumista. Se käsittää erilaisia tekijöitä, kuten lataussyklien määrän ja sen, miten akusta on pidetty huolta. Noudattamalla näitä vinkkejä voit maksimoida akun suorituskyvyn ja pidentää akun käyttöikää. Voit vaikuttaa asiaan esimerkiksi pitämällä iPhonen puoliksi ladattuna, kun pidät sitä pitkäaikaisessa säilytyksessä. Lisäksi kannattaa välttää iPhonen lataamista ja pitämistä pitkiä aikoja kuumissa ympäristöissä, kuten suorassa auringonpaisteessa.

Akkujen kemiallinen ikääntyminen

Kaikki ladattavat akut ovat kulutusosia, joiden teho heikkenee kemiallisen ikääntymisen myötä.

Kun litiumioniakut ikääntyvät kemiallisesti, niiden kyky säilyttää lataus heikkenee. Tästä voi olla seurauksena lyhyemmät välit laitteen latauskertojen välillä. Lisäksi akun kyky antaa virtaa nopeasti voi heiketä. Jotta puhelin toimisi asianmukaisesti, sen elektroniikan täytyy saada akusta virtaa nopeasti. Yksi tähän nopeaan virranottoon vaikuttava tekijä on akun impedanssi. Jos akun impedanssi on korkea, se ei pysty antamaan virtaa riittävän nopeasti virtaa tarvitsevaan järjestelmään. Akun impedanssi voi kohota, jos akun kemiallinen ikä on korkea. Akun impedanssi kohoaa tilapäisesti, jos varaustaso on alhainen tai jos akku on kylmässä ympäristössä. Yhdistettynä korkeaan kemialliseen ikään impedanssin nousu on merkittävämpi. Nämä akun kemiaan liittyvät ominaisuudet ovat yhteisiä kaikille alalla käytössä oleville litiumioniakuille.

Kun järjestelmä ottaa virtaa akusta, jonka impedanssi on korkea, akun jännite putoaa normaalia enemmän. Elektroniset komponentit tarvitsevat vähimmäisjännitteen toimiakseen. Näitä osia ovat laitteen sisäinen tallennustila, virtapiirit ja itse akku. Virranhallintajärjestelmä määrittää akun kyvyn antaa virtaa ja hallitsee kuormia toimintojen ylläpitämistä varten. Kun toimintoja ei enää voida ylläpitää virranhallintajärjestelmän täysillä ominaisuuksilla, järjestelmä sammuttaa itsensä näiden elektronisten komponenttien suojaamiseksi. Vaikka tämä sammutus on laitteen näkökulmasta tarkoituksellinen, käyttäjä ei välttämättä ole varautunut siihen.

Odottamattomien sammumisten estäminen

Odottamattomia sammumisia tapahtuu todennäköisemmin, kun akun varauksen taso on alhainen, akun kemiallinen ikä on korkea tai ympäristön lämpötila on alhainen. Äärimmäisissä tapauksissa sammumisia voi tapahtua niin usein, että laite toimii epäluotettavasti tai on käyttökelvoton. iOS 10.2.1 (julkaistu tammikuussa 2017) sisältää aiempia iPhone-malleja varten päivityksiä, jotka estävät puhelimen sammumisen odottamatta. Tähän sisältyy malleihin iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ja iPhone SE kuuluva toiminto, joka hallitsee äkillisiä suorituskykypiikkejä dynaamisesti ja vain tarvittaessa laitteen odottamattoman sammumisen estämiseksi. Tämä ominaisuus lisättiin myös iPhone 7:ään ja iPhone 7 Plusiin iOS 11.2:n myötä, ja kehitämme virranhallintatoimintoamme jatkossakin. Tämän ominaisuuden ainoa tarkoitus on estää odottamattomat sammumiset, jotta iPhonen käyttöä voidaan jatkaa. Tämä virranhallintatoiminto on kehitetty iPhonea varten, eikä se koske muita Apple-tuotteita.

Tämä virranhallinta perustuu laitteen lämpötilan, akun varauksen tason ja akun impedanssin yhdistelmän tarkkailuun. Vain siinä tapauksessa, että nämä muuttujat edellyttävät sitä, iOS hallitsee dynaamisesti prosessorin, näytönohjaimen ja joidenkin muiden järjestelmäkomponenttien enimmäissuorituskykyä odottamattomien sammumisien estämiseksi. Tämän seurauksena laitteen kuormitus tasapainottuu automaattisesti, mikä mahdollistaa järjestelmän tehtävien tasaisemman jakautumisen sen sijaan, että suuria ja nopeita suorituskykypiikkejä esiintyy samanaikaisesti. Joissain tapauksissa käyttäjä ei välttämättä huomaa mitään eroa laitteen suorituskyvyssä. Havaitun muutoksen taso määräytyy sen mukaan, miten paljon virranhallintaa tietty laite tarvitsee.

Jos tarvitaan äärimmäisen suurta virranhallintaa, käyttäjä voi huomata esimerkiksi seuraavia vaikutuksia:

 • appien käynnistyminen hidastuu
 • alhaisempi kehysnopeus vieritettäessä
 • taustavalo himmenee (mikä voidaan ohittaa Ohjauskeskuksessa)
 • jopa –3 dB alhaisempi kaiuttimen äänenvoimakkuus
 • asteittain alhaisemmat kehysnopeudet joissain apeissa
 • äärimmäisissä tapauksissa kameran salama poistuu käytöstä kameran käyttöliittymässä
 • taustalla päivittyvät apit saattavat edellyttää käynnistyksen yhteydessä lataamista uudelleen.

Tämä virranhallintatoiminto ei vaikuta useisiin keskeisiin alueisiin. Näitä ovat esimerkiksi:

 • puheluiden laatu ja verkkosiirron suorituskyky
 • kuvattavien valokuvien ja videoiden laatu
 • GPS-suorituskyky
 • paikannustarkkuus
 • gyroskooppi, kiihtyvyysanturi, barometri ja muut anturit
 • Apple Pay.

Hae lisäohjeita

Akun varauksen ollessa alhainen ja kylmissä lämpötiloissa virranhallinnan muutokset ovat tilapäisiä. Jos laitteen akku on ikääntynyt kemiallisesti riittävän paljon, virranhallinnan muutoksista voi tulla pysyviä. Tämä johtuu siitä, että kaikki ladattavat akut ovat kulutustarvikkeita ja niiden käyttöikä on rajallinen. Siksi ne on huollettava tai kierrätettävä ennen pitkää. Jos asia häiritsee ja haluat parantaa laitteesi suorituskykyä, laitteen akun vaihtaminen voi auttaa.

Lue lisää akkujen huollosta ja kierrättämisestä.

Jos haluat vaihdattaa iPhonen akun, tee varaus Apple Storessa tai Applen valtuuttamassa huoltoliikkeessä. Ota muissa huoltoon tai tukeen liittyvissä kysymyksissä yhteys Apple-tukeen.

Julkaisupäivämäärä: