iPhonen akku ja suorituskyky

Lue lisätietoja iPhonen suorituskyvystä ja sen suhteesta puhelimen akkuun.

iPhonesi on suunniteltu niin, että sitä on helppo käyttää. Se on mahdollista vain kehittyneen tekniikan ja edistyneen suunnittelun ansiosta. Yksi tärkeä tekninen alue on akku ja suorituskyky. Akut sisältävät monimutkaista tekniikkaa, ja akun suorituskykyyn ja sen myötä iPhonen suorituskykyyn vaikuttavat useat tekijät. Kaikki ladattavat akut ovat kulutustuotteita ja niiden käyttöikä on rajallinen. Ennen pitkää niiden kapasiteetti ja teho heikentyvät, jolloin ne pitää vaihtaa. Akkujen ikääntyminen saattaa vaikuttaa iPhonen suorituskykyyn. Laadimme nämä tiedot käyttäjille, jotka haluavat lisätietoja.

Tietoja litiumioniakuista

iPhonen akuissa käytetään litiumionitekniikkaa. Vanhempiin akkutekniikan sukupolviin verrattuna litiumioniakut latautuvat nopeammin, kestävät pitempään ja niiden tehotiheys on suurempi, mikä mahdollistaa akun pidemmän keston kevyemmässä paketissa. Ladattava litiumionitekniikka on tällä hetkellä parasta laitteeseesi saatavilla olevaa tekniikkaa. Lue lisätietoja litiumioniakuista.

Akun suorituskyvyn maksimointi

Akun kestolla tarkoitetaan sitä, miten kauan laitetta voidaan käyttää, kunnes se on ladattava uudelleen. Akun käyttöiällä tarkoitetaan sitä, miten kauan akku kestää, ennen kuin se on vaihdettava. Yksi akun kestoon ja käyttöikään vaikuttava tekijä on se, millä erilaisilla tavoilla laitetta käytetään. Riippumatta siitä, miten käytät laitettasi, asioita voi aina parantaa. Akun käyttöikä liittyy sen kemialliseen ikään, joka ei tarkoita pelkästään ajan kulumista. Se käsittää erilaisia tekijöitä, kuten latauskertojen määrän ja sen, miten akusta on pidetty huolta. Noudattamalla näitä vinkkejä voit maksimoida akun suorituskyvyn ja pidentää akun käyttöikää. Voit vaikuttaa asiaan esimerkiksi pitämällä iPhonen puoliksi ladattuna, kun et käytä sitä pidempään aikaan. Lisäksi kannattaa välttää iPhonen lataamista ja pitämistä pitkiä aikoja kuumissa ympäristöissä, kuten suorassa auringonpaisteessa.

Akkujen kemiallinen ikääntyminen

Kaikki ladattavat akut ovat kulutusosia, joiden teho heikkenee kemiallisen ikääntymisen myötä. 

Kun litiumioniakut ikääntyvät kemiallisesti, niiden suurin varaustaso pienenee, jolloin laitteen latauskertojen välinen käyttöaika lyhenee. Tämä on akun enimmäiskapasiteetti – eli akun kapasiteetti verrattuna siihen, mitä se oli uutena. Lisäksi akun kyky tuottaa suurin mahdollinen hetkellinen teho (eli huipputeho) saattaa pienentyä. Jotta puhelin toimisi asianmukaisesti, sen elektroniikan täytyy saada akusta virtaa nopeasti. Yksi tähän nopeaan virranottoon vaikuttava tekijä on akun impedanssi. Jos akun impedanssi on korkea, se ei ehkä pysty antamaan virtaa riittävän nopeasti virtaa tarvitsevaan järjestelmään. Akun impedanssi voi kohota, jos akun kemiallinen ikä on korkea. Akun impedanssi kohoaa tilapäisesti, jos varaustaso on alhainen tai jos akku on kylmässä ympäristössä. Yhdistettynä korkeaan kemialliseen ikään impedanssin nousu on merkittävämpi. Nämä akun kemiaan liittyvät ominaisuudet ovat yhteisiä kaikille alalla käytössä oleville litiumioniakuille.

Kun järjestelmä ottaa virtaa akusta, jonka impedanssi on korkea, akun jännite putoaa normaalia enemmän. Elektroniset komponentit tarvitsevat vähimmäisjännitteen toimiakseen. Näitä osia ovat laitteen sisäinen tallennustila, virtapiirit ja itse akku. Virranhallintajärjestelmä määrittää akun kyvyn antaa virtaa ja hallitsee kuormia toimintojen ylläpitämistä varten. Kun toimintoja ei enää voida ylläpitää virranhallintajärjestelmän täysillä ominaisuuksilla, järjestelmä sammuttaa itsensä näiden elektronisten komponenttien suojaamiseksi. Vaikka tämä sammutus on laitteen näkökulmasta tarkoituksellinen, käyttäjä ei välttämättä ole varautunut siihen.

Odottamattomien sammumisten estäminen

Odottamattomia sammumisia tapahtuu todennäköisemmin, kun akun varauksen taso on alhainen, akun kemiallinen ikä on korkea tai ympäristön lämpötila on alhainen. Äärimmäisissä tapauksissa sammumisia voi tapahtua niin usein, että laite toimii epäluotettavasti tai on käyttökelvoton. iPhone 6:ssa, iPhone 6 Plussassa, iPhone 6s:ssä, iPhone 6s Plussassa, iPhone SE:ssä (1. sukupolvi), iPhone 7:ssä ja iPhone 7 Plussassa iOS hallitsee dynaamisesti huipputehon käyttöä estääkseen laitteen odottamattoman sammumisen, jotta iPhonea voidaan käyttää normaalisti. Tämä suorituskyvyn hallintatoiminto on kehitetty iPhonea varten, eikä se koske muita Apple-tuotteita. iPhone 8, iPhone 8 Plus ja iPhone X sisältävät tämän ominaisuuden iOS-versiosta 12.1 alkaen. iPhone XS, iPhone XS Max ja iPhone XR sisältävät tämän ominaisuuden iOS-versiosta 13.1 alkaen. Lue lisää iPhone 11:n ja uudempien suorituskyvyn hallinnasta. Suorituskyvyn hallinnan vaikutus näissä uudemmissa malleissa saattaa olla vaikeammin havaittavissa niiden edistyneemmän laitteisto- ja ohjelmistosuunnittelun vuoksi.

Suorituskyvyn hallinta perustuu laitteen lämpötilan, akun varauksen tason ja akun impedanssin yhdistelmän tarkkailuun. Vain siinä tapauksessa, että nämä muuttujat edellyttävät sitä, iOS hallitsee dynaamisesti prosessorin, näytönohjaimen ja joidenkin muiden järjestelmäkomponenttien enimmäissuorituskykyä odottamattomien sammumisien estämiseksi. Tämän seurauksena laitteen kuormitus tasapainottuu automaattisesti, mikä mahdollistaa järjestelmän tehtävien tasaisemman jakautumisen sen sijaan, että suuria ja nopeita suorituskykypiikkejä esiintyy samanaikaisesti. Joissain tapauksissa käyttäjä ei välttämättä huomaa mitään eroa laitteen päivittäisessä suorituskyvyssä. Havaitun muutoksen määrä riippuu siitä, miten paljon suorituskyvyn hallintaa tietty laite tarvitsee.

Jos tarvitaan äärimmäisen suurta suorituskyvyn hallintaa, käyttäjä voi huomata esimerkiksi seuraavia vaikutuksia:

 • Appien käynnistyminen hidastuu.
 • Kuvataajuus on alhaisempi vieritettäessä.
 • Taustavalo himmenee (tämän voi ohittaa Ohjauskeskuksessa).
 • Kaiuttimen äänenvoimakkuus voi olla jopa 3 dB alhaisempi.
 • Kuvataajuudet voivat olla asteittain alhaisemmat joissain apeissa.
 • Äärimmäisissä tapauksissa kameran salama poistuu käytöstä kameran käyttöliittymässä.
 • Taustalla päivittyvät apit saattavat edellyttää käynnistyksen yhteydessä uudelleenlatausta.

Suorituskyvyn hallintatoiminto ei vaikuta useisiin keskeisiin alueisiin. Näitä ovat esimerkiksi

 • puheluiden laatu ja verkkosiirron suorituskyky
 • kuvattavien valokuvien ja videoiden laatu
 • GPS-suorituskyky
 • paikannustarkkuus
 • gyroskooppi, kiihtyvyysanturi, barometri ja muut anturit
 • Apple Pay

Kylmissä lämpötiloissa ja akun varauksen ollessa alhainen suorituskyvyn hallinnan muutokset ovat tilapäisiä. Jos laitteen akku on ikääntynyt kemiallisesti riittävän paljon, suorituskyvyn hallinnan muutoksista voi tulla pysyviä. Tämä johtuu siitä, että kaikki ladattavat akut ovat kulutustuotteita ja niiden käyttöikä on rajallinen, joten ne on ennen pitkää vaihdettava. Jos asia häiritsee ja haluat parantaa laitteesi suorituskykyä, laitteen akun vaihtaminen voi auttaa.

iOS 11.3 ja uudemmat

iOS 11.3 ja tätä uudemmat versiot parantavat tätä suorituskyvyn hallintatoimintoa tarkistamalla tarvittavan suorituskyvyn hallinnan tason ajoittain, jotta odottamattomilta sammumisilta voidaan välttyä. Jos akun kunto riittää havaittuihin huipputehon vaatimuksiin, suorituskyvyn hallinnan tasoa pienennetään. Jos laite sammuu jälleen odottamattomasti, suorituskyvyn hallintaa lisätään. Tasoa tarkastellaan jatkuvasti, joten suorituskyvyn hallinta mukautuu sulavammin.

iPhone 8:ssa ja tätä uudemmissa malleissa käytetään kehittyneempää laitteistoa ja ohjelmistoa, jolloin sekä tarvittavan virran että akun kapasiteetin arviointi on tarkempaa ja järjestelmän teho voidaan maksimoida. Tämän ansiosta suorituskyvyn hallintajärjestelmä voi tarkemmin auttaa iOS-käyttöjärjestelmää ennustamaan ja välttämään odottamattomia sammumisia. Tämän vuoksi suorituskyvyn hallinnan vaikutukset saattavat olla vähemmän näkyviä iPhone 8:ssa ja tätä uudemmissa malleissa. Ajan myötä kaikkien iPhone-mallien ladattavien akkujen kapasiteetti ja huipputeho heikentyvät, jolloin akut täytyy lopulta vaihtaa.


Kuva akkuasetuksista

Akun kunto

iOS 11.3 ja tätä uudemmat lisäävät iPhone 6:een ja tätä uudempiin malleihin uusia toimintoja, jotka näyttävät akun kunnon ja kertovat, jos sinun on syytä vaihtaa akku. Löydät nämä kohdasta Asetukset > Akku > Akun kunto (iOS 16.1:ssä tai uudemmissa löydät nämä kohdasta Asetukset > Akku > Akun kunto ja lataus).

Lisäksi voit nähdä, onko käytössä suorituskyvyn hallintatoiminto, joka ehkäisee odottamattomia sammumisia hallitsemalla suorituskyvyn huippuja. Voit myös poistaa toiminnon käytöstä. Toiminto otetaan käyttöön vain silloin, kun laite on kerran sammunut odottamatta akun hetkellisesti heikentyneen virransyöttökyvyn takia. Tämä toiminto löytyy malleista iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. sukupolvi), iPhone 7 ja iPhone 7 Plus. iPhone 8, iPhone 8 Plus ja iPhone X sisältävät tämän ominaisuuden iOS-versiosta 12.1 alkaen. iPhone XS, iPhone XS Max ja iPhone XR sisältävät tämän ominaisuuden iOS-versiosta 13.1 alkaen. Lue lisää iPhone 11:n ja uudempien suorituskyvyn hallinnasta. Suorituskyvyn hallinnan vaikutus näissä uudemmissa malleissa saattaa olla vaikeammin havaittavissa niiden edistyneemmän laitteisto- ja ohjelmistosuunnittelun vuoksi.

Laitteissa, jotka on päivitetty iOS 11.2.6 -versiosta tai tätä vanhemmista versioista, suorituskyvyn hallinta on aluksi pois käytöstä. Se otetaan käyttöön, jos laite myöhemmin sammuu odottamattomasti.

Kaikki iPhone-mallit tukevat perustason suorituskyvyn hallintaa, jotta akku ja järjestelmä kokonaisuutena toimivat suunnitellusti ja sisäisiä komponentteja suojataan. Tämä vaikuttaa laitteen toimintaan kuumassa tai kylmässä sekä sisäiseen jännitteen hallintaan. Tällaista suorituskyvyn hallintaa tarvitaan, jotta laitteen käyttö on turvallista ja odotetun kaltaista, eikä sitä voi kytkeä pois päältä.

Kuva, jossa näkyy akun enimmäiskapasiteetin tiedot

Akun enimmäiskapasiteetti

Akun kunto ‑näytöstä näet tietoja akun enimmäiskapasiteetista ja huipputehovalmiudesta. 

Akun enimmäiskapasiteetti mittaa laitteen akun kapasiteettia verrattuna siihen, mikä kapasiteetti oli uutena. Akun kapasiteetti pienenee, kun akku ikääntyy kemiallisesti. Tämän myötä käyttötuntien määrä latausten välillä saattaa pienentyä. Akun kapasiteettina saattaa näkyä hieman sataa prosenttia pienempi luku. Tämä riippuu iPhonen valmistamisen ja sen aktivoinnin välillä kuluneesta ajasta.

Akku on suunniteltu säilyttämään tavallisesti 80 % alkuperäisestä kapasiteetistaan 500 täyden latauskerran jälkeen, kun sitä käytetään tavallisessa käyttöympäristössä. Vuoden takuu kattaa viallisen akun huollon. Jos laitteen takuu ei ole voimassa, Apple tarjoaa akun huoltopalveluja maksua vastaan. Lue lisää latauskerroista.

Kun akun kunto heikkenee, sen kyky tuottaa huipputehoa voi myös heikentyä. Akun kunto ‑näytössä on Huipputehovalmius-osio. Siinä saatetaan näyttää alla olevia viestejä.

Kuva, jossa näkyy tietoja huipputehovalmiudesta

Suorituskyky on normaali

Kun akun kunto pystyy tukemaan normaalia huipputehoa, eikä suorituskyvyn hallinnan ominaisuuksia ole käytössä, näet tämän viestin:

Akku tukee tällä hetkellä normaalia huipputehoa.

Kuva, jossa näkyy käytössä olevaan suorituskyvyn hallintaan liittyviä viestejä

Kun suorituskyvyn hallinta on käytössä

Kun suorituskyvyn hallinnan toiminnot ovat käytössä, näet tämän viestin:

Tämä iPhone sammui odottamattomasti, koska akku ei pystynyt antamaan tarvittavaa huipputehoa. Suorituskyvyn hallinta on käytössä, jotta tämä ei toistuisi uudelleen. Poista käytöstä…

Ota huomioon, että jos poistat suorituskyvyn hallinnan käytöstä, et voi ottaa sitä uudelleen käyttöön. Se otetaan automaattisesti uudelleen käyttöön, jos laite sammuu odottamattomasti. Voit myös silloin poistaa toiminnon käytöstä.

Kuva, jossa näkyy tärkeä akkua koskeva viesti

Akun kunto tuntematon

Jos iOS ei pysty määrittämään laitteen akun kuntoa, näet tämän viestin:

Tämä iPhone ei pysty määrittämään akun kuntoa. Applen valtuuttama huoltoliike voi huoltaa akun. Lisätietoja huoltovaihtoehdoista…

Syynä saattaa olla huonosti asennettu akku tai tuntematon akun osa.

Kuva viestistä, jossa kerrotaan, että akku ei pysty antamaan tarvittavaa huipputehoa

Suorituskyvyn hallinta pois käytöstä

Jos poistat suorituskyvyn hallinnan käytöstä, näet tämän viestin:

Tämä iPhone sammui odottamattomasti, koska akku ei pystynyt antamaan tarvittavaa huipputehoa. Olet poistanut suorituskyvyn hallintasuojaukset käytöstä käsin.

Jos laite sammuu uudelleen odottamattomasti, suorituskyvyn hallinta otetaan jälleen käyttöön. Voit myös silloin poistaa toiminnon käytöstä.

Kuva viestistä, jossa kerrotaan, että akun kunto on heikentynyt

Akun kunto heikentynyt

Jos akun kunto on heikentynyt huomattavasti, myös alla oleva viesti näkyy:

Akun kunto on heikentynyt huomattavasti. Applen valtuuttama huoltoliike voi vaihtaa akun täyden suorituskyvyn ja kapasiteetin palauttamiseksi. Lisätietoja huoltovaihtoehdoista…

Tämä viesti ei tarkoita, että turvallisuus on vaarantunut. Akkua voidaan edelleen käyttää. Saatat kuitenkin havaita huomattavampia akun ja suorituskyvyn ongelmia. Uusi akku parantaa käyttökokemustasi. Lisätietoja huoltovaihtoehdoista.

Kuva viestistä, jossa kerrotaan, että iPhone ei pysty vahvistamaan Apple-akkua aidoksi

Tärkeä akkua koskeva viesti

Jos näet alla olevan viestin, iPhonesi akun aitoutta ei voida varmistaa. Tämä viesti koskee iPhone XS:ää, iPhone XS Maxia, iPhone XR:ää ja uudempia.

Tämän iPhonen akkua ei voida vahvistaa aidoksi Apple-akuksi. Tämän akun kuntotiedot eivät ole saatavilla. Lisätietoja...

Akun kuntoa koskevia tietoja ei ole saatavilla. Voit tarkistuttaa akkusi tilan ottamalla yhteyttä Applen valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Lue lisää huoltovaihtoehdoista.

Lue lisää tästä viestistä, jos se tulee näkyviin iPhone 11:ssä tai iPhone 11 Prossa ja uudemmissa.

Lisäohjeita

Jos ikääntynyt akku on vaikuttanut laitteesi suorituskykyyn ja haluat vaihdattaa akun, ota yhteyttä Apple-tukeen ja selvitä huoltovaihtoehdot.

Lue lisää akkujen huollosta ja kierrättämisestä.

Akun kuntoa koskevan raportoimisen uudelleenkalibrointi iPhone 11:ssä, iPhone 11 Prossa ja iPhone 11 Pro Maxissa

iOS 14.5 ja uudemmat sisältävät päivityksen, jossa akun kunnon raportointijärjestelmä kalibroi akun enimmäiskapasiteetin ja huippusuorituskyvyn uudelleen iPhone 11:ssä, iPhone 11 Prossa ja iPhone 11 Pro Maxissa. Tämän tarkoituksena on korjata akun kunnon raportointia koskevat virheelliset arviot, joita jotkut käyttäjät ovat saaneet.

Lue lisätietoja akun kuntoa koskevan raportoimisen uudelleenkalibroinnista iOS 14.5:ssä.

Julkaisupäivämäärä: