Useiden näyttöjen liittäminen iMac Prohon

iMac Prossa on neljä sisäänrakennettua Thunderbolt 3 -porttia, ja se tukee enintään neljää 4K-näyttöä tai enintään kahta 5K-näyttöä.

Voit liittää jopa neljä näyttöä seuraavina kokoonpanoina:

  • Kaksi 5K-näyttöä, joiden resoluutiot ovat 5 120 x 2 880 ja virkistystaajuus 60 Hz
  • Neljä SST 4K -näyttöä, joiden resoluutio on 4 096 x 2 304 ja virkistystaajuus 60 Hz
  • Kaksi MST 4K -näyttöä, joiden enimmäisresoluutiot ovat 4 096 x 2 304 ja virkistystaajuus 60 Hz
  • Yksi 5K-näyttö, jonka resoluutio on 5 120 x 2 880 ja virkistystaajuus 60 Hz, sekä enintään kolme SST 4K -näyttöä, joiden resoluutio on 4 096 x 2 304 ja virkistystaajuus 60 Hz*

Voit liittää LG:n UltraFine 4K -näyttöjä ja LG:n UltraFine 5K -näyttöjä seuraavina kokoonpanoina:

  • Kaksi LG:n UltraFine 5K -näyttöä Dual-Link SST:llä yhdistettynä, resoluutio 5 120 x 2 880, värisyvyys 10 bpc ja virkistystaajuus 60 Hz
  • Neljä LG:n UltraFine 4K -näyttöä SST:llä, resoluutio 4 096 x 2 304, värisyvyys 8 bpc ja virkistystaajuus 60 Hz
  • Yksi LG:n UltraFine 5K -näyttö porttiin 1 tai 2 liitettynä ja kaksi LG:n UltraFine 4K -näyttöä portteihin 3 ja 4 liitettyinä (katso seuraavan osion kuva)

*Liitä 5K-näyttö viimeisenä.

Eri väylien Thunderbolt-porttiliitännät

Liitä näytöt iMac Pron Thunderbolt-portteihin. Käytä eri Thunderbolt-väyliä aina, kun sen on mahdollista (katso kuva). Liitä yhteen väylään enintään kaksi näyttöä. Jos liität 5K- tai MST 4K -näytön, kullekin näytölle on käytettävä eri väylää.

Kaavio, jossa on havainnollistettu iMac Pron portteja ja niiden väyliä.

Kun käynnistät iMac Pron, sisäänrakennettu näyttö kytkeytyy päälle. Muihin liitettyihin näyttöihin tulee kuva, kun Mac on käynnistynyt kokonaan. Jos yhdessä tai useammassa näytössä ei näy kuvaa tietokoneen käynnistyttyä kokonaan, varmista, että näytöt ja näyttösovittimet on liitetty kunnolla.

Lisätietoja

Muita kuin Applen valmistamia tuotteita sekä itsenäisiä verkkosivustoja (joita Apple ei hallitse tai joita se ei ole testannut) koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue niitä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, suorituskyvystä tai käytöstä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivuston oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Internetin käyttöön liittyy riskejä. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Muut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Julkaisupäivämäärä: