Pages-, Numbers- ja Keynote-tiedostojen selaaminen iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa

Selaa, järjestele ja hallitse dokumentteja, laskentataulukoita ja esityksiä dokumenttien hallinnan avulla.

Pagesin, Numbersin tai Keynoten dokumenttien hallinta toimii yhdessä Tiedostot-apin kanssa ja pitää dokumentit ajan tasalla kaikissa laitteissa ja apeissa. Voit käyttää dokumenttien hallintaa dokumentin ollessa auki seuraavasti:

 • Napauta iPadissa Dokumentit, Laskentataulukot tai Esitykset sen mukaan, mitä appia käytät.
 • Napauta iPhonessa Dokumentit-, Laskentataulukot- tai Esitykset-painiketta Takaisin-painike.

Dokumenttien selaaminen

Jos haluat selata muissa sijainneissa olevia dokumentteja, laajenna Sijainnit-luettelo dokumenttien hallinnassa napauttamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa linkkiä. Saatat joutua napauttamaan useammin kuin kerran.

Avaa sijainti dokumenttien hallinnassa napauttamalla sijaintia Sijainnit-luettelossa. Mahdollisia sijainteja ovat oma laitteesi, iCloud Drive ja kolmannen osapuolen pilvipalvelut. Jos et näe sijaintia, jota haluat selata, voit laittaa sen päälle, jotta se ilmestyy Selaa-valikkoon.

Voit selata dokumentteja myös jollakin seuraavista tavoista:

 • Jos haluat tarkastella äskettäin muokattuja dokumentteja juuri käyttämälläsi iWork-apilla, napauta Äskeiset.
 • Jos haluat etsiä tietyn dokumentin, napauta ikkunan ylälaidassa olevaa hakukenttää ja kirjoita siihen sitten dokumentin nimi osittain tai kokonaan.
 • Jos haluat järjestellä dokumentteja dokumenttien hallinnassa nimen, päivämäärän, koon tai tunnisteen mukaan, pyyhkäise dokumenttien hallinnassa alaspäin, kunnes painikkeet tulevat näyttöön, ja napauta sitten yhtä niistä, jos käytät iPadia, tai napauta Lisää-painiketta  ja valitse jokin vaihtoehto, jos käytät iPhonea.
 • Jos haluat nähdä dokumentit, joilla on yhteinen tunniste, napauta tunnistetta Selaa-valikossa. Perehdy tunnisteiden käyttöön.

Voit myös muuttaa kohteiden tarkastelutapaa dokumenttien hallinnassa:

 • Napauta iPadissa Kuvakkeet-painiketta , Luettelo-painiketta Luettelo-painike tai Sarakkeet-painiketta  käytössä olevan näkymän mukaan ja valitse sitten toinen vaihtoehto valikosta.
 • Napauta iPhonessa Lisää-painiketta  ja napauta sitten Kuvakkeet tai Luettelo.

Dokumenttien järjestäminen kansioiden ja tunnisteiden avulla

Voit pitää dokumenttisi järjestyksessä luomalla kansioita ja tallentamalla dokumentit niihin.

 1. Laajenna Sijainnit-luettelo dokumenttien hallinnassa ja napauta sitten sijaintia, johon haluat tallentaa kansion, kuten iCloud Drivea tai Omaa iPadia.
  iPad Pro, jossa on Pagesin tiedostoselain avattuna
 2. Napauta iPadissa Uusi kansio -painiketta . Napauta iPhonessa Lisää-painiketta  ja napauta sitten Uusi kansio. 
 3. Anna uudelle kansiolle nimi ja napauta sitten Valmis.
 4. Jos haluat luoda uuden dokumentin kyseiseen kansioon, avaa kansio ja napauta sitten Luo dokumentti. Dokumentti tallennetaan kyseiseen kansioon, kunnes siirrät sen.

Voit järjestää tiedostot myös tunnisteiden avulla. Tunnisteet helpottavat etsimäsi dokumentin löytämistä.

Dokumentin merkitseminen tunnisteella

 1. Napauta Valitse ja napauta sitten dokumentin miniatyyriä, jolloin sen päälle ilmestyy valintamerkki.
 2. Napauta iPadissa Jaa tai iPhonessa Jaa-painiketta  ja napauta sitten Lisää tunniste. 
 3. Voit valita olemassa olevan tunnisteen tai luoda oman tunnisteen. Voit luoda oman tunnisteen seuraavasti:
  • Napauta Lisää uusi tunniste.
  • Anna tunnisteelle nimi ja valitse väri.
  • Napauta Lisää tunniste. Voit merkitä dokumentit uudella tunnisteella, ja tunniste ilmestyy myös Selaa-valikkoon.

Tunnisteiden hallinta

 1. Laajenna Sijainnit-luettelo dokumenttien hallinnassa.
 2. Napauta Sijainnit-luettelon Lisää-painiketta ja napauta sitten iPadissa Muokkaa sivupalkkia tai iPhonessa Muokkaa.
 3. Napauta olemassa olevan tunnisteen nimeä.
 4. Anna sitten uuden tunnisteen nimi.
 5. Napauta Valmis.


Dokumenttien hallinta

Dokumenttien hallinnassa voit jakaa, siirtää, kopioida ja poistaa dokumentteja. Napauta Valitse, napauta dokumentin miniatyyriä, jolloin sen päälle ilmestyy valintamerkki, ja napauta sen jälkeen haluamaasi vaihtoehtoa näytön alalaidassa.

iPad Pro, jossa on Pagesin tiedostoselain avattuna ja yksi tiedosto valittuna

 • Jos haluat jakaa dokumentin, napauta iPadissa Jaa tai iPhonessa Jaa-painiketta  ja valitse sitten dokumentin jakotapa. Jos haluat jakaa tai tallentaa dokumentin toisessa muodossa, kuten PDF-tiedostona, napauta Vie.
 • Jos haluat kopioida tai siirtää dokumentin toiseen kansioon tai sijaintiin, napauta iPadissa Siirrä tai iPhonessa Siirrä-painiketta , valitse uusi sijainti ja napauta sitten Kopioi tai Siirrä.
 • Jos haluat poistaa dokumentin, napauta iPadissa Poista tai iPhonessa Poista-painiketta .

Dokumentin nimeäminen uudelleen

Varmista, että tarkastelet dokumentteja miniatyyreinä, ennen kuin nimeät dokumentit uudelleen.

 1. Napauta dokumenttien hallinnassa dokumentin nimeä ja poista sitten nykyinen nimi napauttamalla tekstikentässä x-kuvaketta.
 2. Kirjoita uusi nimi ja napauta sitten Valmis.

Äskettäin poistettujen dokumenttien ja dokumenttien aiempien versioiden selaaminen ja avaaminen

 1. Laajenna Sijainnit-luettelo dokumenttien hallinnassa.
 2. Napauta Äskettäin poistetut. Äskettäin poistetut dokumentit ilmestyvät dokumenttien hallintaan. 
 3. Napauta Valitse, napauta yhtä tai useampaa dokumenttia ja napauta sitten Palauta. 
 4. Jos haluat lisätietoja äskettäin poistetusta kohteesta, pidä dokumentin tai kansion nimeä painettuna, nosta sormesi ja napauta sitten valikossa Tiedot.

Voit myös selata dokumentin aiempia versioita, jotka olet tallentanut iCloud Driveen, ja palauttaa ne:

 1. Laajenna Sijainnit-luettelo dokumenttien hallinnassa ja napauta sitten iCloud Drive.
 2. Napauta dokumenttien hallinnassa Valitse, napauta dokumenttia ja tee sitten jokin seuraavista:
  • Napauta iPadissa Versiot. 
  • Napauta iPhonessa Versiot-painiketta .
 3. Valitse haluamasi versio napauttamalla sitä. 
  • Voit esikatsella version napauttamalla Esikatselu. Esikatselussa voi hakea tekstiä sekä kopioida tekstiä ja objekteja. Esikatselussa ei kuitenkaan voi muokata sisältöä. 
  • Jos haluat avata version, jotta voit muokata sitä, napauta Tallenna kopio.
  • Jos haluat korvata nykyisen version esikatseluversiolla, napauta Palauta.
  • Jos haluat palata nykyiseen versioon, napauta Sulje.


Selaa-valikon muokkaaminen

Voit laittaa dokumenttien tallennussijainteja päälle tai pois päältä, järjestellä kohteita ja muokata tunnistekategorioita. Dokumenttien hallinnassa tekemäsi Selaa-valikon muutokset vaikuttavat myös Tiedostot-apin Selaa-valikkoon. Jos käytät dokumenttiesi tallennukseen ja jakamiseen kolmannen osapuolen pilvipalvelua, kuten Boxia, lataa palvelun appi laitteeseesi, asenna se, ota se käyttöön ja käynnistä se, jotta voit käyttää sitä dokumenttien hallinnan ja Tiedostot-apin kanssa.

 1. Laajenna Sijainnit-luettelo dokumenttien hallinnassa.
 2. Napauta Selaa-valikossa Muokkaa ja suorita sitten jokin seuraavista toimista:
  • Ota käytettävä sijainti käyttöön.
  • Jos haluat järjestellä luettelossa olevia kohteita, pidä Järjestä uudelleen -painiketta  painettuna ja vedä sitten sijainnin tai tunnisteen nimiö uuteen paikkaan.
  • Jos haluat poistaa tunnistekategorian, napauta Poista-painiketta .
 3. Napauta Valmis. 

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: