iWork-dokumenttien selaaminen iPhonella, iPadilla tai iPod touchilla

Voit selata ja hallita Pages-, Numbers- ja Keynote-dokumentteja dokumenttien hallinnalla.

iOS 11:ssä ja uudemmissa sekä iPadOS:ssä Pagesin, Numbersin tai Keynoten dokumenttien hallinta toimii yhdessä Tiedostot-apin kanssa ja pitää dokumentit ajan tasalla kaikissa laitteissa ja apeissa. Voit selata dokumentteja seuraavasti, kun jokin dokumentti on avoinna:

 • Napauta iPhonessa Dokumentit-, Laskentataulukot- tai Esitykset-painiketta Takaisin-painike.
 • Napauta iPadissa Dokumentit, Laskentataulukot tai Esitykset sen mukaan, mitä iWork-appia käytät.

Dokumenttien selaaminen

Jos haluat selata muita sijainteja, joihin olet tallentanut iWork-dokumentteja, napauta dokumenttien hallinnassa Selaa. Voit joutua napauttamaan useammin kuin kerran. Napauta näyttöön tulevassa Selaa-valikossa sijaintia, jonka haluat avata dokumenttien hallinnassa. Mahdollisia sijainteja ovat oma laitteesi, iCloud Drive ja kolmannen osapuolen pilvipalvelut. Jos et näe sijaintia, jota haluat selata, voit laittaa sen päälle, jotta se ilmestyy Selaa-valikkoon.

Voit selata dokumentteja myös jollakin seuraavista tavoista:

 • Jos haluat tarkastella äskettäin muokattuja dokumentteja juuri käyttämälläsi iWork-apilla, napauta Äskeiset.
 • Jos haluat etsiä tietyn dokumentin, napauta ikkunan ylälaidassa olevaa hakukenttää ja kirjoita siihen sitten dokumentin nimi osittain tai kokonaan.
 • Jos haluat järjestellä dokumentteja dokumenttien hallinnassa nimen, päivämäärän, koon tai tunnisteen mukaan, pyyhkäise dokumenttien hallinnassa alaspäin, kunnes painikkeet tulevat näyttöön, ja napauta sitten yhtä niistä. 
 • Jos haluat näyttää dokumentit miniatyyreinä tai luettelona, napauta dokumenttien hallinnan yläosassa olevaa Luettelonäkymä-painiketta Luettelo-painike.
 • Jos haluat nähdä dokumentit, joilla on yhteinen tunniste, napauta tunnistetta Selaa-valikossa. Perehdy tunnisteiden käyttöön.

Dokumenttien järjestäminen kansioiden ja tunnisteiden avulla

Voit pitää dokumenttisi järjestyksessä luomalla kansioita ja tallentamalla dokumentit niihin. Voit luoda kansion seuraavasti:

 1. Napauta dokumenttien hallinnassa Selaa ja napauta sitten sijaintia. 
 2. Pyyhkäise dokumenttien hallinnassa alaspäin ja napauta sitten Uusi kansio -painiketta 
 3. Anna uudelle kansiolle nimi ja napauta sitten Valmis.
 4. Jos haluat luoda uuden dokumentin kyseiseen kansioon, avaa kansio ja napauta sitten Luo dokumentti. Dokumentti tallennetaan kyseiseen kansioon, kunnes siirrät sen.

Voit järjestää tiedostot myös tunnisteiden avulla. Tunnisteet helpottavat etsimäsi dokumentin löytämistä.

Dokumentin merkitseminen tunnisteella

 1. Napauta Valitse ja napauta sitten dokumentin miniatyyriä, jolloin sen päälle ilmestyy valintamerkki.
 2. Napauta iPadissa Jaa tai iPhonessa ja iPod touchissa Jaa-painiketta  ja napauta sitten Lisää tunniste. 
 3. Voit valita olemassa olevan tunnisteen tai luoda oman tunnisteen. Voit luoda oman tunnisteen seuraavasti:
  • Napauta Lisää uusi tunniste.
  • Anna tunnisteelle nimi ja valitse väri.
  • Napauta Lisää tunniste. Voit merkitä dokumentit uudella tunnisteella, ja tunniste ilmestyy myös Selaa-valikkoon.

Tunnisteiden hallinta

 1. Avaa Selaa-valikko napauttamalla dokumenttien hallinnassa Selaa ja napauta sitten Muokkaa.
 2. Napauta olemassa olevan tunnisteen nimeä.
 3. Anna sitten uuden tunnisteen nimi.
 4. Napauta Valmis.


Dokumenttien hallinta

Dokumenttien hallinnassa voit jakaa, siirtää, kopioida ja poistaa dokumentteja. Napauta Valitse, napauta dokumentin miniatyyriä, jolloin sen päälle ilmestyy valintamerkki, ja napauta sen jälkeen haluamaasi vaihtoehtoa näytön alalaidassa.

 • Jos haluat jakaa dokumentin, napauta iPadissa Jaa tai iPhonessa tai iPod touchissa Jaa-painiketta  ja valitse sitten dokumentin jakotapa. Jos haluat jakaa tai tallentaa dokumentin toisessa muodossa, kuten PDF-tiedostona, napauta Vie.
 • Jos haluat kopioida tai siirtää dokumentin toiseen kansioon tai sijaintiin, napauta iPadissa Siirrä tai iPhonessa Siirrä-painiketta , valitse uusi sijainti ja napauta sitten Kopioi tai Siirrä.
 • Jos haluat poistaa dokumentin, napauta iPadissa Poista tai iPhonessa tai iPod touchissa Poista-painiketta .

Dokumentin nimeäminen uudelleen

Varmista, että tarkastelet dokumentteja miniatyyreinä, ennen kuin nimeät dokumentit uudelleen.

 1. Napauta dokumenttien hallinnassa dokumentin nimeä ja poista sitten nykyinen nimi napauttamalla tekstikentässä x-kuvaketta.
 2. Kirjoita uusi nimi ja napauta sitten Valmis.

Äskettäin poistettujen dokumenttien ja dokumenttien aiempien versioiden selaaminen ja avaaminen

Voit hakea äskettäin poistetun dokumentin selaamalla ja avata sen seuraavasti:

 1. Avaa Selaa-valikko napauttamalla dokumenttien hallinnassa Selaa.
 2. Napauta Äskettäin poistetut. Äskettäin poistetut dokumentit ilmestyvät dokumenttien hallintaan. 
 3. Napauta Valitse, napauta yhtä tai useampaa dokumenttia ja napauta sitten Palauta. 
 4. Jos haluat lisätietoja äskettäin poistetusta kohteesta, pidä dokumentin tai kansion nimeä painettuna, nosta sormesi ja napauta sitten valikossa Tiedot.

Voit myös selata dokumentin aiempia versioita, jotka olet tallentanut iCloud Driveen, ja palauttaa ne:

 1. Avaa Selaa-valikko napauttamalla dokumenttien hallinnassa Selaa ja napauta sitten iCloud Drive.
 2. Napauta dokumenttien hallinnassa Valitse, napauta dokumenttia ja tee sitten jokin seuraavista:
  • Napauta iPadissa Versiot. 
  • Napauta iPhonessa tai iPod touchissa Versiot-painiketta .
 3. Valitse haluamasi versio napauttamalla sitä. 
  • Voit esikatsella version napauttamalla Esikatselu. Esikatselussa voi hakea tekstiä sekä kopioida tekstiä ja objekteja. Esikatselussa ei kuitenkaan voi muokata sisältöä. 
  • Jos haluat avata version, jotta voit muokata sitä, napauta Tallenna kopio.
  • Jos haluat korvata nykyisen version esikatseluversiolla, napauta Palauta.
  • Jos haluat palata nykyiseen versioon, napauta Sulje.


Selaa-valikon muokkaaminen

Voit laittaa dokumenttien tallennussijainteja päälle tai pois päältä, järjestellä kohteita ja muokata tunnistekategorioita. Dokumenttien hallinnassa tekemäsi Selaa-valikon muutokset vaikuttavat myös Tiedostot-apin Selaa-valikkoon. Jos käytät kolmannen osapuolen pilvipalvelua, kuten Boxia, dokumenttiesi tallennukseen ja jakamiseen, lataa palvelun appi laitteeseesi, asenna se, ota se käyttöön ja käynnistä se, jotta voit käyttää sitä dokumenttien hallinnan ja Tiedostot-apin kanssa.

 1. Avaa Selaa-valikko napauttamalla dokumenttien hallinnassa Selaa.
 2. Napauta Selaa-valikossa Muokkaa ja suorita sitten jokin seuraavista toimista:
  • Ota käytettävä sijainti käyttöön.
  • Jos haluat järjestellä luettelossa olevia kohteita, pidä Järjestä uudelleen -painiketta  painettuna ja vedä sitten sijainnin tai tunnisteen nimiö uuteen paikkaan.
  • Jos haluat poistaa tunnistekategorian, napauta Poista-painiketta .
 3. Napauta Valmis. 

Muita kuin Applen valmistamia tuotteita sekä itsenäisiä verkkosivustoja (joita Apple ei hallitse tai joita se ei ole testannut) koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue niitä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, suorituskyvystä tai käytöstä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivuston oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Internetin käyttöön liittyy riskejä. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Muut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Julkaisupäivämäärä: