Kommenttien lisääminen ja niihin vastaaminen Pagesissa, Numbersissa ja Keynotessa

Viestiketjun avulla voit keskustella muiden osallistujien kanssa dokumenttisi, laskentataulukkosi tai esityksesi muutoksista.

Kun luot tai tarkistat dokumenttia, voit lisätä kommentteja ja vastata niihin. Näin voit viestiä muiden kanssa dokumenttiin liittyen poistumatta Pagesista, Numbersista tai Keynotesta. Kaikkien kommentit näkyvät omalla värillään ja sisältävät laatijan nimen. Voit myös tulostaa dokumentin kommenttien kanssa tai ilman niitä.

Kommenttien lisääminen

Voit lisätä kommentin nopeasti valitsemalla tekstin, solun, objektin tai dian, jota haluat kommentoida. Toimi sitten seuraavasti:

 • Klikkaa Macissa Kommentti-painiketta , lisää kommentti ja klikkaa Valmis.
 • Napauta iPhonessa tai iPadissa näyttöön avautuvassa valikossa Kommentti. Sinun on ehkä napautettava , jotta näet Kommentti-kohdan. Jos olet kommentoimassa Numbersin solua, napauta Solu-toimintovalikkoa ja napauta sitten Lisää kommentti -vaihtoehtoa. Lisää kommenttisi ja napauta Valmis.
  iPad Pro, jossa on avoinna Numbers-dokumentti ja sen kaaviovaihtoehdot

Kuka tahansa voi vastata kommentteihisi Pagesin, Numbersin ja Keynoten uusimmissa versioissa. Kun teet yhteistyötä muiden kanssa, kommentit ja vastaukset näkyvät reaaliaikaisesti, joten sinun ei tarvitse sulkea dokumenttia. 

Vastaa kommenttiin tarkastelemalla kommenttia ja klikkaamalla tai napauttamalla sitten Vastaa.

Kommenttien näyttäminen

Kun Pagesissa tai Keynotessa on kommentti, sisällön vieressä näkyy keltainen neliö. Numbersissa näkyy keltainen kolmio solun kulmassa. Voit tarkastella kommenttia seuraavasti:  

 • Klikkaa tai napauta Macin, iPhonen ja iPadin Pagesissa tai Keynotessa keltaista neliötä.
 • Klikkaa Macin Numbersissa solua. Napauta iPhonen ja iPadin Numbersissa solua, napauta solun toimintovalikkoa ja napauta sitten Näytä kommentti.

Jos haluat siirtyä dokumentissa seuraavaan tai edelliseen kommenttiin, klikkaa tai napauta kommentin nuolia.

Lue ohjeet siihen, miten toimia, jos et voi tarkastella kommentteja.


Kommenttien muokkaaminen

iPad Pro, jossa on avoinna Numbers-dokumentti ja sen kommentit

Jos haluat muokata kommenttia, avaa kommentti ja klikkaa tai napauta sitä kommentin osaa, jota haluat muokata. Tallenna muutokset klikkaamalla tai napauttamalla Valmis. Jos kommenttiisi on lisätty vastauksia, klikkaa aikaleimaa tai napauta Lisää-painiketta  ja klikkaa tai napauta sitten Muokkaa kommenttia. Voit muokata vain omia kommenttejasi ja vastauksiasi.


Kommenttien tulostaminen

Lue, miten voit tulostaa dokumentin, laskentataulukon tai esityksen kommenttien kanssa.

Kommenttien tulostaminen iPadin tai iPhonen Pagesissa, Numbersissa ja Keynotessa

 1. Napauta Lisää-painiketta  ja napauta sitten Tulosta.
 2. Ota kommentit käyttöön:
  • Ota Pagesissa Tulosta kommentit käyttöön ja napauta sitten Seuraava.
  • Napauta Numbersissa Tulostusasetukset-painiketta , ota Kommentit käyttöön ja napauta sitten Tulosta.
  • Napauta Keynotessa Koko sivun dian asettelu tai Dian yksityiskohta-asettelu, ota Tulosta kommentit käyttöön ja napauta sitten Seuraava.
 3. Valitse tulostin ja kopioiden määrä ja napauta sitten Tulosta.

Kommenttien tulostaminen Macin Pagesissa, Numbersissa ja Keynotessa

 1. Valitse Arkisto > Tulosta.
 2. Valitse sivunvalintasäätimien alla olevasta ponnahdusvalikosta Pages, Numbers tai Keynote.
  Jos et näe ponnahdusvalikkoa, klikkaa Näytä lisätiedot.
 3. Ota kommentit käyttöön:
  • Valitse Pagesissa tai Numbersissa Tulosta kommentit -valintaneliö.
  • Klikkaa Keynotessa Dian asettelu ja valitse sitten Sisällytä kommentit -valintaneliö.
 4. Klikkaa Tulosta.


Kommenttien poistaminen

Jos haluat poistaa kommentin, tarkastele kommenttia ja klikkaa tai napauta sitten Poista. Voit poistaa vastauksen klikkaamalla aikaleimaa tai napauttamalla Lisää-painiketta  ja klikkaamalla tai napauttamalla sitten Poista vastaus.


Kommenttien näyttäminen ja kätkeminen

Jos et näe kommenttejasi, varmista, että olet määrittänyt niiden näkymisen apissa: 

 • Klikkaa Macissa Näytä-valikkoa  ja klikkaa sitten Näytä kommentit tai Kätke kommentit. Jos haluat tarkastella kommenttipaneelia, klikkaa Näytä-valikkoa  ja klikkaa sitten Näytä kommenttipaneeli.
 • Napauta iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa Lisää-painiketta , napauta Asetukset ja ota sitten Kommentit käyttöön.
Julkaisupäivämäärä: