Jaetun Fusion Driven korjaaminen

Jos Fusion Drive näkyy Finderissa yhden aseman sijaan kahtena asemana, se ei enää toimi Fusion Drivena. Voit korjata sen toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan.

Fusion Drive on joissakin iMac- ja Mac mini -tietokoneissa käytettävä tallennusvaihtoehto, jossa kovalevy ja flash-muisti on yhdistetty yhdeksi taltioksi suorituskyvyn ja tallennuskapasiteetin parantamiseksi. Jos Fusion Drive näkyy Finderissa yhden aseman sijaan kahtena asemana, se ei enää toimi Fusion Drivena. Näin voi käydä, jos vaihdat Fusion Driven jommankumman aseman tai jaat Fusion Driven tarkoituksella ohjelmiston avulla kahdeksi erilliseksi taltioksi. 

Voit jatkaa kahden erillisen aseman käyttöä tai hyödyntää Fusion Driven yhden loogisen taltion etuja toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan.

Ennen kuin aloitat

Jos et ole varma, että onko Macissasi Fusion Drivea tai että onko asema jaettu, voit tarkistaa asian seuraavalla tavalla:

  1. Irrota kaikki ulkoiset tallennuslaitteet, jotka on liitetty Maciin.
  2. Valitse Omenavalikko () > Tietoja tästä Macista ja klikkaa sitten Tallennus-välilehteä. 
    • Jos näet Fusion Drive -nimisen aseman, Fusion Drive toimii, eikä tämä artikkeli koske sinua.
    • Jos sinulla on Apple Fusion Drive, joka on jaettu, sinun pitäisi nähdä kaksi asemaa. Niistä yhden pitäisi olla flash-muisti, jonka kapasiteetti on 24 Gt, 32 Gt tai 128 Gt. Toisen aseman pitäisi olla vähintään 1 Tt:n kokoinen.

Fusion Driven uudelleenluonti Päätteen avulla

Kun suoritat nämä toimet, Fusion Driven muodostavissa asemissa olevat kaikki tiedot poistetaan lopullisesti. Varmista ennen jatkamista, että olet tehnyt varmuuskopion. 

1. Käynnistä Mac ja paina välittömästi komento-R- tai optio-komento-R-näppäimiä, jolloin macOS:n palautustoiminto käynnistyy. Vapauta näppäimet, kun näet Applen logon tai pyörivän maapallon.

2. Kun näet macOS-lisäohjelmat-ikkunan, valitse valikkoriviltä Lisäohjelmat > Pääte.

3. Kirjoita tämä komento Pääte-ikkunaan ja paina sitten rivinvaihtonäppäintä:

diskutil list

4. Päätteeseen ilmestyy taulukko, jossa on tietoja asemista. Etsi TUNNISTE-sarakkeesta Fusion Driven muodostavan kahden sisäisen, fyysisen aseman tunnisteet. Tunnisteet ovat yleensä disk0 ja disk1. Yhden niistä pitäisi olla enintään 128 Gt:n kokoinen. Toisen pitäisi olla vähintään 1 Tt:n kokoinen.

5. Kirjoita seuraava komento, jossa tunniste1 ja tunniste2 on korvattu edellisessä vaiheessa löytämilläsi tunnisteilla. Paina lopuksi rivinvaihtonäppäintä.

diskutil cs create Macintosh\ HD identifier1 identifier2

Esimerkki:
diskutil cs create Macintosh\ HD disk0 disk1

Jos saat levyn näytöstä poistamiseen liittyvän virheilmoituksen, kirjoita diskutil unmountDisk tunniste, käyttämällä aikaisemmin hakemaasi tunnistetta. Kirjoita sitten sama komento käyttämällä toista tunnistetta.

6. Kirjoita tämä komento ja paina sitten rivinvaihtonäppäintä:

diskutil cs list

7. Päätteeseen ilmestyy lisätietoja asemista (taltioista). Etsi Macintosh HD -taltion Logical Volume Group -sanojen perässä oleva numerosarja. Se on numero, kuten 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A.

Esimerkki:
+-- Logical Volume Group 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A
|   =========================================================
|   Name:         Macintosh HD

8. Kirjoita seuraava komento, jossa logicalvolumegroup on korvattu edellisessä vaiheessa löytämälläsi numerolla. Paina lopuksi rivinvaihtonäppäintä.

diskutil cs createVolume logicalvolumegroup jhfs+ Macintosh\ HD 100%

Esimerkki:
diskutil cs createVolume 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A jhfs+ Macintosh\ HD 100%

9. Sulje Pääte, niin palaat macOS-lisäohjelmat-ikkunaan.

10. Valitse Asenna macOS uudelleen ja sitten Jatka, niin Mac-käyttöjärjestelmän uudelleenasennus aloitetaan. Mac käynnistyy tämän jälkeen automaattisesti uudelleen Fusion Drivesta.

Julkaisupäivämäärä: