iPadin näppäimistön jakaminen ja siirtäminen

Voit käyttää iPadissa jaettua näppäimistöä ja siirtää sitä näytössä kirjoittamisen helpottamiseksi ylös- tai alaspäin.

Näppäimistön jakaminen

  1. Avaa appi ja napauta tekstikenttää.
  2. Kosketa  näytön oikeassa alakulmassa ja pidä sitä painettuna.
  3. Liu’uta ylöspäin ja napauta Jaa.

iPad Prossa (12,9-tuumainen) ei voi käyttää jaettua näppäimistöä.

Jaetun näppäimistön yhdistäminen

  1. Napauta tekstikenttää.
  2. Kosketa  näytön oikeassa alakulmassa ja pidä sitä painettuna.
  3. Liu’uta ylöspäin ja napauta Yhdistä.

Voit ottaa Jaettu näppäimistö -toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla Asetukset > Yleiset > Näppäimistö > Jaettu näppäimistö.

Näppäimistön siirtäminen

Voit vapauttaa näppäimistön näytön alaosasta ja siirtää sen näytössä toiseen paikkaan. Toimi seuraavasti:

  1. Kosketa ja pidä sitä painettuna.
  2. Liu’uta ylöspäin ja napauta Vapauta.
  3. Paina kevyesti , pidä sitä painettuna ja vedä sitten näppäimistöä välittömästi näytössä ylös- tai alaspäin.

Voit siirtää näytössä myös jaettua näppäimistöä ylös- tai alaspäin. Paina kevyesti , pidä sitä painettuna ja vedä sitten näppäimistöä välittömästi näytössä ylös- tai alaspäin.

Jos haluat siirtää koko näppäimistön takaisin näytön alaosaan, kosketa , pidä sitä painettuna, liu’uta ylöspäin ja napauta Kiinnitä.

Jos haluat yhdistää jaetun näppäimistön ja siirtää sen takaisin näytön alaosaan, kosketa , pidä sitä painettuna, liu’uta ylöspäin ja napauta Yhdistä ja kiinnitä.

Julkaisupäivämäärä: