Ydintehtävä käyttää suuren prosenttimäärän Macin prosessorin kapasiteetista

Yksi ydintehtäväprosessin tehtävistä on tukea prosessorin lämpötilan hallintaa.

Järjestelmän valvonnassa saattaa näkyä, että kernel_task-järjestelmäprosessi käyttää runsaasti prosessorin kapasiteettia. Samalla myös tuulettimet saattavat pyöriä tavallista nopeammin. 

Yksi kernel_task-prosessin tehtävistä on auttaa prosessorin lämpötilan hallinnassa, sillä se vähentää prosessoria intensiivisesti käyttävien prosessien mahdollisuutta käyttää prosessorin kapasiteettia. Kernel_task reagoi siis olosuhteisiin, jotka saavat prosessorin ylikuumentumaan, myös silloin, kun Mac ei tunnu kuumalta. Se ei itse aiheuta näitä olosuhteita. Kun prosessorin lämpötila laskee, kernel_taskin toiminta vähenee automaattisesti.

Julkaisupäivämäärä: