Verkkosivujen fonttikoon tai zoomaustason muuttaminen Safarissa

Kun käytät Safari 10:tä macOS Sierrassa, voit nähdä verkkosivut paremmin muuttamalla niiden fonttikokoa tai zoomaustasoa.

Fonttikoon muuttaminen

Voit muuttaa tarkastelemillasi sivuilla pelkkää fonttikokoa, kun käytät Safaria macOS Sierrassa. Safari muistaa asetuksesi, kunnes tyhjennät historian. 

  • Kasvata fonttikokoa painamalla optio-komento-plusmerkki (+)
  • Pienennä fonttikokoa painamalla optio-komento-miinusmerkki (-)

Voit muuttaa kokoa myös avaamalla Näytä-valikon ja pitämällä optionäppäintä painettuna samalla, kun valitset Suurenna tekstiä- tai Pienennä tekstiä -vaihtoehdon.

Zoomaustason muuttaminen

Voit kasvattaa tai pienentää niin tekstin kuin kuvienkin zoomaustasoa Safarilla tarkastelemillasi sivuilla macOS Sierrassa. Safari muistaa asetuksesi, kunnes tyhjennät historian. 

  • Kasvata zoomaustasoa painamalla komento-plusmerkki (+)
  • Pienennä zoomaustasoa painamalla komento-miinusmerkki (-)

Voit myös avata Näytä-valikon ja valita Lähennä tai Loitonna.

Fonttikoon ja zoomaustason nollaus tyhjentämällä historia

Jos tyhjennät Safarin historian, verkkosivut palautuvat oletusfonttikokoon ja -zoomaustasolle.

Valitse Historia-valikossa Tyhjennä historia. Klikkaa sitten uudelleen Tyhjennä historia.

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: