Nykyisten osakekurssien ja valuutan vaihtokurssien lisääminen laskentataulukoihin Numbersissa

Jos tarkkailet sijoituksia eläkettä varten, säästät opiskeluihin tai teet taloustutkimusta, Numbersin avulla voit luoda laskentataulukoita, jotka hakevat osakekursseja ja tietoja sekä vaihtokursseja suoraan internetistä. 

Osaketietojen lisääminen laskentataulukkoon

 1. Napauta tai klikkaa solua, johon haluat lisätä osaketietoja.*
  • Valitse iPhonesta, iPadista tai iPod touchista Solu > Pörssikurssi. Sinun pitää ehkä pyyhkäistä ylöspäin, jotta näet valinnan.
  • Klikkaa Macissa Lisää-painiketta  ja valitse Pörssikurssi.
 2. Valitse osake luettelosta. Jos haluat hakea tiettyä osaketta, anna yrityksen nimi tai osakkeen symboli. 
 3. Valitse seurattava attribuutti. 
  • Napauta iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa attribuuttia, jota haluat seurata tässä solussa. Seurattavan määritteen vasemmalla puolella on . Napauta Valmis.
  • Valitse Macin Attribuutti-ponnahdusvalikosta tiedot, joita haluat seurata tässä solussa. Klikkaa jotain kohtaa valintaikkunan ulkopuolelta.

Kaksoisnapauta tai kaksoisklikkaa, jos haluat nähdä edellisen päivän päivitetyt päätöshintatiedot tai vaihtaa seurattavaa attribuuttia.

Voit myös käyttää PÖRSSI-kaavaa, kun haluat syöttää soluun osaketietoja tai muokata niitä. Näin voit muokata PÖRSSI-kohtaa kaavana:

 • Napauta iPhonessa, iPadissa tai iPod touchissa solua, napauta  Solu ja sitten Muokkaa kaavaa.
 • Kaksoisklikkaa Macissa solua ja klikkaa Muokkaa kaavana.

* Osaketietojen lisääminen edellyttää internet-yhteyttä. Jos Pörssikurssi-valinta näkyy harmaana, internet-yhteys ei ole ehkä käytettävissä. Tarkista verkkoyhteys. Offline-tilassa kaikki aktiivisesti tietoja internetistä hakevat solut ovat tyhjiä.


Seurattavat osakeattribuutit

PÖRSSI-kaavaa muokatessasi voit käyttää seuraavia merkkijonoja tai numeroita nähdäksesi eri osia tiedoista: 

 • ”hinta” (0 tai ohitettu): Osakkeesta maksettu hinta edellisen kaupankäyntipäivän sulkeutuessa.
 • ”nimi” (1): Osakkeen tai yhtiön koko nimi.
 • ”muutos” (2): Ero osakkeen hinnassa edellisen päivän viimeisten kauppojen ja edellistä päivää edeltäneen päivän sulkeutumisen välillä. Jos tällä välillä ei ole tehty kauppoja, muutoksena näytetään 0.
 • ”muutos-%” (3): Muutosprosentti osakkeen hinnassa kahden viimeisimmän sulkeutumisen jälkeen.
 • ”avaus” (4): Alkuhinta, jolla osakkeella käytiin kauppaa edellisen kaupankäyntipäivän alussa.
 • ”ylin” (5): Korkein osakkeesta maksettu hinta edellisenä kaupankäyntipäivänä.
 • ”alin” (6): Alin osakkeesta maksettu hinta edellisenä kaupankäyntipäivänä.
 • ”markkina-arvo” (7): Kaikkien liikkeellä olevien osakkeiden yhteenlaskettu markkina-arvo edellisenä kaupankäyntipäivänä. Lasketaan kertomalla liikkeellä olevien osakkeiden määrä osakkeen hinnalla.
 • ”volyymi” (8): Edellisenä kaupankäyntipäivänä vaihdettujen osakkeiden määrä.
 • ”tuotto” (9): Osakkeen vuosittaisen osingon ja osakkeen hinnan välinen suhde ilmaistuna prosentteina.
 • ”1 v tavoite” (10): Yhden vuoden kohdehinta-arvio, joka on osaketta seuraavien analyytikoiden ennusteiden kohdehinnan mediaani.
 • ”52 viikon ylin” (11): Osakkeen korkein kauppahinta viimeisten 12 kuukauden aikana.
 • ”52 viikon alin” (12): Osakkeen alin kauppahinta viimeisten 12 kuukauden aikana.
 • ”keskim. 3 kk volyymi” (15): Kuukausittainen keskiarvo kumulatiivisesta kauppojen volyymistä viimeisen 3 kuukauden aikana jaettuna 22 päivällä.
 • ”beeta” (16): Arvopaperin volatiliteetti (systemaattinen riski) verrattuna markkinoihin kokonaisuudessaan.
 • ”valuutta” (19): Valuutta, jolla osake noteerataan.
 • ”vuotuinen osinko” (20): Osakekohtainen vuotuinen osinko.
 • ”eps” (21): Osakekohtainen tuotto: Yhtiön kokonaistuotto jaettuna liikkeellä olevien osakkeiden määrällä (kaikkien osakkaiden omistamien osakkeiden kokonaismäärä).
 • ”pörssi” (22): Pörssi, jossa osake noteerataan (esimerkiksi NYSE, NASDAQ, Euronext jne.).
 • ”P/E-luku” (23): Hinta/tuotto-suhde, joka lasketaan jakamalla osakkeen markkina-arvo edeltävän 12 kuukauden tuotolla osaketta kohti.
 • ”edellinen loppuhinta” (24): Osakkeen päätöshinta kaupantekopäivänä ennen viimeistä raportoitua kauppaa.
 • ”symboli” (25): Osakesymboli, joka yksilöi osakkeen.


Osakekannan historian seuraaminen

Jos haluat seurata tietyn osakekannan historiaa, käytä PÖRSSIH:ta. Kun lisäät kaavan, sinun on määritettävä seuraavat attribuutit:

 • Symboli: Yksilöity lyhenne lainausmerkeissä julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakekannan osakkeille tietyillä arvopaperimarkkinoilla tai viite soluun, joka sisältää symbolin.
 • Attribuutti: Valinnainen arvo, joka määrittää palautettavan osakeattribuutin. Numbersin automaattinen ehdotus on ”päätös”. ”Päätös”-arvon sijaan voit valita myös ”avaus”, ”ylin”, ”alin” tai ”volyymi”.
 • Päivämäärä: Päivämäärä, jolta haluat osakekannan hintahistorian tiedot.


Valuutan vaihtokurssien lisääminen laskentataulukkoon

VAIHTOKURSSI-kaavan avulla voit noutaa internetistä tietoja valuutan vaihtokursseista ja käyttää niitä laskentataulukossasi. Kun lisäät kaavan, sinun on määritettävä seuraavat attribuutit:

 • Valuutta-1: Tämä on valuuttakoodi valuutalle, josta muunnetaan. Käytä merkkijonon ympärillä lainausmerkkejä.
 • Valuutta-2: Tämä on valuuttakoodi valuutalle, johon muunnetaan. Käytä merkkijonon ympärillä lainausmerkkejä.

Numbers ehdottaa kolmanneksi attribuutiksi automaattisesti ”hinta”-arvoa. Jos syötät arvoksi 0 tai jätät tämän kohdan kokonaan pois, solussa näkyy vaihtokurssi valuutta-1:n ja valuutta-2:n välillä ilmaistuna valuutta-2-valuuttana.
 

Seurattavat valuutta-attribuutit

Kaavaa muokatessasi voit käyttää seuraavia merkkijonoja tai numeroita nähdäksesi eri osia tiedoista:

 • ”nimi” (1): Määritettyjen valuuttojen valuuttakoodit, jotka näytetään kaavassa vaihtokurssin laskemista varten.
 • ”muutos” (2): Ero vaihtokurssissa kahden viimeisimmän kaupankäyntipäivän sulkeutumishintojen välillä.
 • ”muutos-%” (3): Muutosprosentti vaihtokurssissa kahden viimeisimmän päätöksen jälkeen.
 • ”avaus” (4): Vaihtokurssi, kun edellisen kaupankäyntipäivän kaupankäynti alkoi.
 • ”ylin” (5): Korkein vaihtokurssi edellisenä kaupankäyntipäivänä.
 • ”alin” (6): Alin vaihtokurssi edellisenä kaupankäyntipäivänä.
 • ”52 viikon ylin” (7): Korkein vaihtokurssi viimeisten 12 kuukauden aikana.
 • ”52 viikon alin” (8): Alin vaihtokurssi viimeisten 12 kuukauden aikana.
   

Valuuttahistorian seuraaminen

Jos haluat seurata tietyn valuutan historiaa, käytä VALUUTTAKURSSIH:ta. Kun lisäät kaavan, sinun on määritettävä seuraavat attribuutit:

 • Valuutta-1: Valuuttakoodi valuutalle, josta muunnetaan. Valuutta‑1 on merkkijono lainausmerkeissä.
 • Valuutta-2: Valuuttakoodi valuutalle, johon muunnetaan. Valuutta‑2 on merkkijono lainausmerkeissä.
 • Attribuutti: Valinnainen arvo, joka määrittää palautettavan valuutta-attribuutin. Numbersin automaattinen ehdotus on ”päätös”. Päätös-attribuutin sijaan voit käyttää esimerkiksi attribuutteja avoin, ylin tai alin tai mitä tahansa muuta valuutta-attribuuttia (lisätietoja on kohdassa Seurattavat valuutta-attribuutit). 
 • Päivämäärä: Päivämäärä, jolta haluat vaihtokurssin historian tiedot.

Julkaisupäivämäärä: