Oppilas-, henkilöstö- ja luokkatietojen lähettäminen Apple School Manageriin SFTP:n avulla

Jos Apple School Manager ei tällä hetkellä tue opiskelijatietojärjestelmää (SIS) tai sitä ei ole käytössä, voit lähettää oppilas-, henkilöstö- ja luokkatietoja Apple School Manageriin SFTP:n avulla.

Kun määrität SFTP:n SIS/SFTP-apurissa, saat yksityisen SFTP-palvelimen CSV-mallipohjatiedostot ja käyttötiedot Apple School Managerilta. Voit tuoda tietoja tuetusta SIS:stä tai luoda tiedostot laskentataulukkoapilla, kuten Numbersilla. Ennen kuin viet tiedot SIS:stä, ota yhteyttä SIS:ään ja varmista, että ne ovat Apple School Managerin tukemassa muodossa.

SFTP-lähetystä varten tarvitaan muun valmistajan appi macOS:ssä. Jos SFTP-asiakasappia ei ole asennettu, se on saatavana Mac App Storesta.

Voit hankkia apua SFTP-tiedostojen määrittämiseen alla olevilla painikkeilla. Jos et ole vielä käyttänyt SFTP:tä tiedostojen lähettämiseen Apple School Manageriin, sinun kannattaa aloittaa Määritä ensimmäinen SFTP-lähetys -osalla.

Määritä ensimmäinen SFTP-lähetys

 1. Kirjaudu Apple School Manageriin järjestelmänvalvojana, toimipisteen johtajana tai henkilöhallinnan vastuuhenkilönä.
 2. Klikkaa vasemmasta alakulmasta Asetukset, valitse Tietolähde ja klikkaa sitten Yhdistä. Sinun on vahvistettava domain ennen SFTP:n määrittämistä.
 3. Klikkaa Etsi opiskelijoita, henkilökuntaa, luokkia ja kursseja.
 4. Klikkaa Ota käyttöön SFTP.
 5. Apple School Manager luo URL:n, käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita käytetään tiedostojen lähettämiseen. Määritä SFTP-asiakasappi näiden tietojen avulla.
 6. Klikkaa Lataa mallit.
 7. Lue mallien käyttöohjeet kohdassa Datatiedostojen täyttäminen.
 8. Täytettyäsi datatiedostot luo zip-arkistotiedosto jokaisesta kuudesta tiedostosta. Valitse tiedostot Finderissa, siirry Arkisto-valikkoon ja valitse Pakkaa 6 kohdetta. Voit nimetä zip-arkistotiedoston minkä nimiseksi tahansa.
 9. Lähetä zip-tiedosto Apple School Manageriin. Yhdistä SIS/SFTP-apurissa ilmoitettuun URL-osoitteeseen SFTP-asiakkaan avulla. Anna kirjautumistietoja pyydettäessä käyttäjätunnus ja salasana, jotka sait klikkaamalla Ota käyttöön SFTP -kohtaa. Kopioi zip-tiedosto Dropbox-hakemistoon.
 10. Klikkaa SIS/SFTP-apurissa Jatka. Jos lähetys sisältää virheitä, voit tarkastella lokia, jossa ilmoitetaan virheitä sisältävät tiedostot ja rivit. Korjaa datatiedostojen virheet ja toista vaiheet 8 ja 9. Edellistä tiedostoa ei tarvitse poistaa SFTP-palvelimesta.
 11. Kun SFTP-vienti on valmis, klikkaa Tarkista SFTP-tiedot. Jos löydät virheitä, klikkaa Kumoa. Korjaa virheet datatiedostoissa ja toista sitten lähetys. Jos tiedot ovat oikein ja täydelliset, klikkaa Jatka.
 12. Valitse Luo tilejä ja luokkia -kohdassa hallitun Apple ID:n muoto oppilaille, opettajille ja henkilökunnalle. Klikkaa Esikatsele tilejä ja luokkia. Kun ID:t on muotoiltu oikein, klikkaa Luo tilejä ja luokkia. Vain vahvistettuja domaineja voidaan käyttää Hallittu Apple ID -muodossa.
 13. Luotuasi tilit jaa kirjautumistiedot käyttäjille ja määritä roolit henkilökunnalle.

Täytä datatiedostot

Mallin lataukseen sisältyy kuusi CSV-tiedostoa luokille, kursseille, sijainneille, osallistujaluetteloille, oppilaille ja henkilökunnalle. Jos mallit eivät ole käytettävissä Apple School Managerissa tai jos alkuperäisten mallien kopio on kadonnut, voit ladata ne uudelleen.

Voit viedä tietoja SISin avulla malleissa ja tässä artikkelissa kuvatussa muodossa tai voit muokata malleja laskentataulukko-ohjelmalla, kuten Numbers.

Varmista tässä artikkelissa annetun taulukon avulla, että tiedot ovat oikein. Tallenna sitten kukin tiedosto muuttamatta sen nimeä.

Muotoile arvot

Jos muokkaat malleja, korvaa esimerkkitiedot haluamillasi tiedoilla. Älä muuta tiedostojen otsakesolujen sisältöä. Älä lisää tiedostoihin sarakkeita, paitsi alla kuvatuissa tapauksissa.

Kaikissa malleissa jokaisen rivin on edustettava yksilöllistä arvoa. Esimerkiksi tiedostossa students.csv jokaisen rivin on oltava yksilöllinen oppilas. Jotkin kyseisen oppilaan arvot voivat olla tyhjiä. Literaaliarvot, kuten nimessä oleva rivinvaihto tai lainausmerkki, on erotettava kenoviivalla (\), esimerkiksi (\”). Lisättyjen tunnisteiden täytyy olla aakkosnumeerisia ja ne saavat sisältää merkin ”-”.

Jos arvo sisältää välilyönnin ( ) tai pilkun (,), käytä sen ympärillä pystylainausmerkkejä ("). Jos arvo ei sisällä mitään näistä erikoismerkeistä, älä käytä lainausmerkkejä. Jos et käytä lainausmerkkejä, kun niitä tarvitaan, tai käytät kaarevia lainausmerkkejä, tämä johtaa lähetysprosessissa virheisiin.

Tiedostoissa olevat arvot on erotettava pilkuilla (,) tai puolipisteillä (;) tiedoston luontitavasta riippumatta. Älä käytä välilyöntejä tai sarkaimia pilkun tai puolipisteen ja seuraavan arvon välillä. Jokainen tiedosto on koodattava UTF-8-muodossa, ja niissä on käytettävä Unixin uuden rivin merkkejä (\n). 

Jos muutoin valinnainen kenttä, kuten person_number tai sis_username, on osa Hallittu Apple ID -muotoa, siitä tulee pakollinen kenttä. Jos jätät sen tyhjäksi, lähetys epäonnistuu virheellä MANAGED_ID_GENERATION_FAILED.

Sijainnit-tiedosto

location_id Yksilöllinen tunniste, joka koostuu numeroista ja/tai kirjaimista ilman välilyöntejä. Pakollinen
location_name Sijainnin nimi.  Pakollinen

Sinun on määritettävä Sijainnit-tiedostossa vähintään yksi sijainti. SFTP:llä ei voi luoda oppilas- tai henkilökuntatilejä ensisijaisessa ”pääkonttorisijainnissa”.

Oppilaat-tiedosto

Jos käytät SFTP:tä uuden henkilön lähettämiseen ja määrittämäsi person_id-tunniste on jo olemassa Apple School Managerissa, nykyinen käyttäjä korvataan Apple School Managerissa uudella henkilöllä. Kun korvaus on suoritettu, kyseisen käyttäjän voi päivittää vain SFTP:llä. 

 

person_id

Yksilöllinen tietyn oppilaan tunniste. person_id-arvon täytyy vastata yksilöllistä tunnistetta SISissä, jos se on käytössä. person_id on yksilöllinen tunniste oppilaalle Apple School Managerissa. Tällä arvolla viitataan oppilaaseen Osallistujaluettelot-tiedostossa ja opettajiin Luokat-tiedostossa. 

Pakollinen
person_number Toinen arvo, jolla voidaan tunnistaa koulun oppilas. Se saattaa olla opiskelijan tunnistenumero.  Valinnainen
first_name Oppilaan etunimi. Pakollinen
middle_name Oppilaan toinen nimi. Valinnainen
last_name Oppilaan sukunimi. Pakollinen
grade_level Oppilaan luokka-aste. Valinnainen
email_address* Oppilaan sähköpostiosoite. Valinnainen
sis_username Oppilaan käyttäjätunnus SISissä.  Valinnainen
password_policy Käytä password_policy-kenttää jokaisen oppilaan salasanakäytännön määrittämiseen. password_policy-kentän arvoksi on annettava numero 4, numero 6 tai numero 8, tai kenttä on jätettävä tyhjäksi. Jos valitset numeron 8, siitä tulee salasanojen vakiokäytäntö (8+ aakkosnumeerista merkkiä). Tämä arvo korvaa sijainnin salasanakäytännön ja muut oppilaalle viimeksi määrittämäsi salasanakäytännöt. Jos jätät password_policy-kentän tyhjäksi, sijainnin oletussalasanakäytäntöä käytetään uuden oppilaan kohdalla eikä nykyisten opiskelijoiden tietoihin tehdä muutoksia. Valinnainen
location_id Oppilaan location_id. Tämän täytyy vastata Sijainnit-tiedoston location_id-arvoa. Jos tämä arvo ei vastaa Sijainnit-tiedostossa olevaa arvoa, lähetysprosessissa ilmenee ongelmia. Pakollinen

* Jos yhdistetty todennus on otettu käyttöön, tarvitaan sähköpostiosoite. Jos sähköpostiosoite on yhdistetyllä domainilla, käyttäjätili yhdistetään.

Useiden sijaintien määrittäminen

Voit määrittää oppilaalle useita sijainteja lisäämällä Opiskelijat-tiedostoon lisää sijaintisarakkeita. Voit lisätä vielä 998 sijaintisaraketta, joiden nimet ovat location_id_2, location_id_3 jne. aina sarakkeeseen location_id_999 asti. Voit halutessasi lisätä jokaiselle oppilaalle toisen location_id-arvon kuhunkin sarakkeeseen. Tämän täytyy vastata Sijainnit-tiedoston location_id-arvoa. Jos tämä arvo ei vastaa Sijainnit-tiedostossa olevaa arvoa, lähetysprosessissa ilmenee ongelmia.

Henkilökunta-tiedosto

Jos käytät SFTP:tä uuden henkilön lähettämiseen ja määrittämäsi person_id-tunniste on jo olemassa Apple School Managerissa, nykyinen käyttäjä korvataan Apple School Managerissa uudella henkilöllä. Kun korvaus on suoritettu, kyseisen käyttäjän voi päivittää vain SFTP:llä. Henkilökunnan kaikille jäsenille käytetään salasanojen vakiokäytäntöä (8+ aakkosnumeerista merkkiä).

person_id

Henkilökunnan tietyn jäsenen yksilöllinen tunniste. person_id-arvon täytyy vastata yksilöllistä tunnistetta SISissä, jos se on käytössä. person_id-arvo on henkilökunnan jäsenen ainutkertainen tunnistetieto Apple School Managerissa. Käytä tätä arvoa viittaamaan opettajiin Luokat-tiedostossa. 

Pakollinen
person_number Toinen arvo, jolla voidaan tunnistaa koulun henkilökunnan jäsen. Tämä voi olla esimerkiksi henkilökortin numero.  Valinnainen
first_name Henkilökunnan jäsenen etunimi. Pakollinen
middle_name Henkilökunnan jäsenen toinen nimi. Valinnainen
last_name Henkilökunnan jäsenen sukunimi. Pakollinen
email_address* Tämän henkilökunnan jäsenen sähköpostiosoite.  Valinnainen
sis_username Henkilökunnan jäsenen käyttäjätunnus SISissä. Valinnainen
location_id Henkilökunnan jäsenen location_id. Tämän täytyy vastata Sijainnit-tiedoston location_id-arvoa. Jos tämä arvo ei vastaa Sijainnit-tiedostossa olevaa arvoa, lähetysprosessissa ilmenee ongelmia. Pakollinen

* Jos yhdistetty todennus on otettu käyttöön, tarvitaan sähköpostiosoite. Jos sähköpostiosoite on yhdistetyllä domainilla, käyttäjätili yhdistetään.

Useiden sijaintien määrittäminen

Voit määrittää henkilöstön jäsenelle useita sijainteja lisäämällä Henkilökunta-tiedostoon lisää sijaintisarakkeita. Voit lisätä vielä 998 sijaintisaraketta, joiden nimet ovat location_id_2, location_id_3 jne. aina sarakkeeseen location_id_999 asti. Voit halutessasi lisätä jokaiselle henkilökunnan jäsenelle toisen location_id-arvon kuhunkin sarakkeeseen. Tämän täytyy vastata Sijainnit-tiedoston location_id-arvoa. Jos tämä arvo ei vastaa Sijainnit-tiedostossa olevaa arvoa, lähetysprosessissa ilmenee ongelmia.

Kurssit-tiedosto

course_id Kurssin yksilöllinen tunniste. Tämän täytyy vastata Luokat-tiedoston vastaavaa course_id-arvoa.   Pakollinen
course_number Kurssin numero. Tämä numero saattaa olla kurssinumero SISissä tai opetussuunnitelmaoppaassa. Valinnainen
course_name Kurssin nimi. Valinnainen
location_id Kurssin location_id. Tämän täytyy vastata Sijainnit-tiedoston location_id-arvoa. Jos tämä arvo ei vastaa Sijainnit-tiedostossa olevaa arvoa, lähetysprosessissa ilmenee ongelmia.
Pakollinen

Luokat-tiedosto

class_id Luokan yksilöllinen tunniste.    Pakollinen
class_number Numero tai koodi, jonka perusteella tämä luokka tunnistetaan organisaatiossa. class_id-arvosta poiketen class_number-arvolla ei viitata tähän luokkaan CSV-oppilasluetteloissa.  Valinnainen
course_id Sen kurssin course_id-arvo, johon tämä luokka kuuluu. Tämän täytyy vastata Kurssit-tiedoston course_id-arvoa. Pakollinen
instructor_id Opettajan person_id-arvo. Tämän täytyy vastata Henkilökunta-tiedoston person_id-arvoa. Valinnainen
instructor_id_2 Opettajan person_id-arvo. Tämän täytyy vastata Henkilökunta-tiedoston person_id-arvoa. Valinnainen
instructor_id_3 Opettajan person_id-arvo. Tämän täytyy vastata Henkilökunta-tiedoston person_id-arvoa. Valinnainen
location_id Luokan location_id. Tämän täytyy vastata Sijainnit-tiedoston location_id-arvoa. Jos tämä arvo ei vastaa Sijainnit-tiedostossa olevaa arvoa, lähetysprosessissa ilmenee ongelmia. Pakollinen

Useiden opettajien määrittäminen

Voit määrittää luokalle enemmän kuin kolme opettajaa lisäämällä Luokat-tiedostoon lisää opettajasarakkeita. Voit lisätä vielä 12 opettajasaraketta, joiden nimet ovat instructor_id_4, instructor_id_5 jne. aina sarakkeeseen instructor_id_15 asti. Voit halutessasi lisätä jokaiselle luokalle toisen person_id-arvon opettajaa varten. Tämän täytyy vastata Henkilökunta-tiedoston person_id-arvoa.

Oppilasluettelot-tiedosto

roster_id Yksilöllinen oppilasluettelon tunniste SISissä tai jossakin muussa kurssitietokannassa (jos se on käytössä).  Pakollinen
class_id Luokan yksilöllinen aakkosnumeerinen tunniste. Tämän täytyy vastata Luokka-tiedoston class_id-arvoa.
Pakollinen
student_id Oppilaan person_id-arvo.  Pakollinen

Oppilasluettelot-tiedostoa käytetään oppilaiden lisäämiseen luokkiinsa. Tiedoston kullakin rivillä täytyy olla yksilöllinen roster_id-arvo sekä vain yksi class_id- ja yksi person_id-arvo.

Päivitä tiedostot

Kun haluat lisätä tai muokata oppilaita, henkilökuntaa tai luokkia, muokkaa datatiedostoja ja lähetä niiden uudet kopiot. Kun lähetät tiedostoja, joudut lähettämään kaikki kuusi tiedostoa. Kunkin tiedoston täytyy sisältää kunkin luokan täydellinen luettelo, ei vain lisättävät kohteet. Voit tarkistaa SFTP-tilin tiedot valitsemalla Asetukset > Tietolähde.

Jos katkaiset SFTP-yhteyden Apple School Manageriin, tilisi ja luokkasi muuttuvat manuaalisiksi. Voit ratkaista tämän ongelman palauttamalla SFTP-yhteyden ja suorittamalla uuden lähetyksen.

Uudet tilit ja luokat luodaan ensimmäisen lähetyksen jälkeen automaattisesti, kun lähetät tiedostoja. Jos virheitä tapahtuu, Apple School Manager lähettää niistä sähköpostiviestin.

Jos jokin aiemman lähetyksen merkintä puuttuu

Jos jokin aiemman lähetyksen merkintä puuttuu, tili poistetaan käytöstä ja poistetaan automaattisesti 120 päivän kuluttua, paitsi jos tili on ostanut määrälisenssisisältöä.

Jos kurssi tai luokka poistetaan

Jos lähetyksestä poistetaan kurssi tai luokka, opiskelijat poistetaan luokasta, ja lähde muuttuu Manuaalinen-tilaan. Jos kurssit olivat käytössä iTunes U:ssa tai Koulutyöt-apissa, oppilasluettelo poistetaan, ja uudelleenrekisteröintiä varten on luotava uusi kurssi. Jos luokat olivat käytössä Koulutyöt-apissa, edistymistiedot poistetaan automaattisesti, eivätkä ne enää ole opettajan tai opiskelijan käytettävissä.

Kurssit ja luokat, joilla on manuaalinen lähde, synkronoidaan edelleen MDM-ratkaisun kanssa, mutta ne eivät ehkä enää näy Oppitunti-apissa. Manuaaliset luokat voidaan poistaa Apple School Managerissa, jos et halua synkronoida niitä.

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: