AirPodsien asetusten muokkaaminen

Tietoja AirPodsien nimen vaihtamisesta ja AirPod-kuulokkeen kaksoisnapauttamisen tai AirPods Pron painettuna pitämisen tekemien toimintojen muuttamisesta.

Avaa AirPods-kotelo ja siirry iOS- tai iPadOS-laitteellasi kohtaan Asetukset > Bluetooth. Napauta laiteluettelossa AirPodsien vieressä olevaa tietopainiketta . Voit suorittaa seuraavia toimintoja:


AirPodsien nimeäminen

Napauta nykyistä nimeä. Anna sitten AirPodsiesi uusi nimi ja napauta Valmis.

AirPods Pro -kuulokkeiden painettuna pitämisestä seuraavien toimintojen muuttaminen

AirPods Pro -kuulokkeissa on kolme äänenhallintatilaa: aktiivinen taustamelun vaimennus, läpikuulumistila ja pois päältä. Kun painat vasemman tai oikean AirPodin varressa olevaa painoanturia ja pidät sitä painettuna, AirPods Pro vaihtelee oletusarvoisesti aktiivisen taustamelun vaimennuksen ja läpikuulumistilan välillä.* Voit vaihtaa äänenhallintatilat, joihin painettuna pitäminen vaikuttaa:

  1. Siirry AirPods Pron asetusnäyttöön.
  2. Valitse AirPods-kuulokkeiden pito painettuna, napauta Vasen tai Oikea ja varmista, että Melunhallinta on valittuna.
  3. Valitse kaksi tai kolme äänenhallintatilaa, joita voi valita pitämällä kuuloketta painettuna. Jos molemmat AirPods-kuulokkeet on määritetty vaihtamaan äänenhallintatilaa, yhden AirPod-kuulokkeen painettuna pitämisen asetuksiin tehty muutos tulee voimaan molempiin kuulokkeisiin.

Voit myös määrittää painettuna pitämisen valitsemaan Sirin käyttöön. Napauta AirPods Pro -asetusnäytössä Vasen tai Oikea ja valitse sitten Siri. Voit määrittää toisen AirPod-kuulokkeen Siri-käyttöön ja toisen melunhallintatilan vaihtamiseen.

* Voit vaihdella kaikkien kolmen äänenhallintatilan välillä Ohjauskeskuksessa tai asetuksissa.

Kaksoisnapauttamisen tekemän toiminnon vaihtaminen AirPods-kuulokkeissa

Valitse (1. ja 2. sukupolven) AirPods-kuulokkeissa AirPod-asetusnäytössä vasen tai oikea AirPod ja valitse sitten toiminto, jonka haluat tapahtuvan, kun AirPod-kuuloketta kaksoisnapautetaan:

  • Sirin käyttö äänisisällön säätämiseen, äänenvoimakkuuden muuttamiseen tai Sirin käyttö muihin toimintoihin
  • äänisisällön toistaminen, keskeyttäminen tai pysäyttäminen
  • seuraavaan raitaan siirtyminen
  • edelliseen raitaan palaaminen.

Automaattisen korvan tunnistuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Oletusasetuksen mukaisesti AirPodsit havaitsevat, kun ne ovat korvissasi ja vastaanottavat ääntä laitteeltasi. Lisäksi AirPodsit keskeyttävät toiston, kun poistat toisen niistä korvastasi, ja jatkavat toistoa, kun laitat AirPodin takaisin. Jos poistat molemmat, ne lopettavat toiston eivätkä jatka sitä. Kun automaattinen korvan tunnistus on käytössä ja AirPodsit eivät ole korvissasi, ääntä toistetaan laitteesi kaiuttimien kautta.

Kun poistat automaattisen korvan tunnistuksen käytöstä, näitä toimintoja ei käytetä, ja kaikki ääni toistetaan AirPodsien kautta riippumatta siitä, ovatko ne korvissasi.

Mikrofonin määrittäminen vasemmalle, oikealle tai automaattisesti

Kummassakin AirPodissa on mikrofoni, jonka avulla voit soittaa puheluita ja käyttää Siriä. Oletusasetuksen mukaisesti mikrofonin määritys on automaattinen, jolloin kumpi tahansa AirPod voi toimia mikrofonina. Jos käytät vain yhtä AirPodia, se toimii mikrofonina.

Voit määrittää mikrofonin asetukseksi myös Aina vasen tai Aina oikea. Tämä asettaa joko vasemman tai oikean AirPodin toimimaan mikrofonina. Valittu AirPod toimii mikrofonina, vaikka poistaisit sen korvastasi tai asettaisit sen koteloon.

Julkaisupäivämäärä: