Merkintä-toiminnon käyttö iPhonen, iPadin tai iPod touchin Mail-apissa

Mail-apin Merkintä-toiminnolla voit lisätä kuva- ja PDF-liitteisiin muun muassa piirroksia, tekstiä ja allekirjoituksen.

Aloittaminen

Liitteiden merkitseminen

Merkintä-toiminnolla voit allekirjoittaa PDF-tiedoston ja lähettää sen nopeasti jollekulle. Voit myös kirjoittaa viestin tai piirtää kuvaan ja lähettää sen. Voit käyttää Merkintä-toimintoa, kun lisäät liitteen uuteen sähköpostiviestiin tai kun vastaat saapuneeseen sähköpostiviestiin.

Voit käyttää Merkintä-toimintoa vain kuvissa ja PDF-tiedostoissa.

     

Muokattavan kuvan tai PDF-tiedoston liittäminen Merkintä-toiminnolla muokkaamista varten

  1. Avaa Mail ja napauta .
  2. Kaksoisnapauta uuden sähköpostiviestin tekstiä ja napauta Lisää kuva tai video tai napauta Lisää liite.
  3. Etsi kuva tai PDF-tiedosto, jonka haluat liittää ja merkitä, ja napauta sitten Valitse.
  4. Napauta liitettä ja napauta sitten Merkitse.
  5. Valitse työkalu, merkitse liite ja napauta Valmis.
  6. Kirjoita viestisi ja napauta Lähetä.

Vastaanotetun valokuvan tai PDF-tiedoston muokkaaminen Merkintä-toiminnolla

Kun saat sähköpostiliitteen, voit tehdä siihen muutoksia ja lähettää sen takaisin Mail-apista poistumatta. Toimi seuraavasti:

  1. Napauta liitettä ja napauta sitten .
  2. Valitse työkalu, merkitse liite ja napauta Valmis.
  3. Kirjoita viestisi ja napauta Lähetä.

Merkintä-toiminnon työkalut

Luonnostele, lisää tekstiä, lähennä tai lisää allekirjoituksesi kuviin tai PDF-tiedostoihin Mail-apissa. Jos teet virheen, voit kumota muutoksen napauttamalla . Voit poistaa merkinnän napauttamalla  ja napauttamalla sitten poistettavaa osuutta.

Luonnosteleminen

Kynällä voit piirtää suoraan kuvaan tai PDF-tiedostoon. Napauta , napauta väriä ja piirrä sitten liitteeseen sormellasi. Voit vaihtaa viivan paksuutta napauttamalla jotakin toista kynää.

Lähentäminen

Voit lähentää kuvaa tai PDF-tiedoston jotakin osaa napauttamalla ja sitten . Voit suurentaa lähennettävää aluetta vetämällä ympyrän reunassa olevaa sinistä pistettä. Voit lähentää tai loitontaa vetämällä vihreää pistettä.

Tekstin lisääminen

Voit lisätä tekstiä napauttamalla  ja sitten . Valitse tekstin väri. Tuo näppäimistö näkyviin kaksoisnapauttamalla tekstiruudun sisällä. Jos haluat muuttaa tekstin fonttia tai kokoa, napauta  . Voit siirtää tekstiruutua vetämällä sitä.

Dokumentin allekirjoittaminen

Napauta ja sitten , allekirjoita nimesi sormellasi ja napauta Valmis. Jos sinulla on jo allekirjoitus, napauta ja napauta sitten allekirjoitustasi. Vedä allekirjoitustasi, jos haluat siirtää sitä, tai vedä ruudun kulmaa sisään- tai ulospäin, jos haluat muuttaa allekirjoituksesi kokoa. Jos haluat lisätä tai poistaa allekirjoituksia, napauta ja napauta sitten Lisää tai poista allekirjoitus.

Julkaisupäivämäärä: