Linkittäminen dokumentin muihin osiin iPhonen, iPadin tai Macin Pagesissa

Linkitä tekstinkäsittelydokumentin sisältämään tekstiin kirjanmerkkien avulla ja linkitä sivuasetteludokumentin muille sivuille.

Linkittäminen dokumentin muihin osiin Pagesin Mac-versiossa

Tekstinkäsittelydokumentissa voi kirjanmerkkien avulla luoda linkin dokumentin leipätekstin yhdestä osasta tekstiin dokumentin muissa osissa. Tekstilaatikoissa ja kuvioissa olevaa tekstiä ei voi käyttää kirjanmerkeissä.

Sivuasetteludokumentissa voi luoda linkin dokumentin tekstistä dokumentin muille sivuille.

Linkittäminen tekstinkäsittelydokumentin osasta toiseen

 1. Klikkaa dokumentissa kohtaa, johon haluat lisätä kirjanmerkin. Tai valitse teksti, jota haluat käyttää kirjanmerkissä.
 2. Klikkaa Dokumentti-painiketta  ja sitten Kirjanmerkit-välilehteä. Jos Kirjanmerkki-valintaa ei näy, dokumenttisi saattaa olla sivuasetteludokumentti.
 3. Klikkaa Lisää kirjanmerkki. Kirjanmerkki tulee näkyviin Kirjanmerkit-luettelossa.
 4. Valitse teksti, josta haluat tehdä linkin. 
 5. Ctrl-klikkaa valittua tekstiä. Valitse Lisää linkki > Kirjanmerkki.
 6. Klikkaa Kirjanmerkki-ponnahdusvalikkoa ja valitse kirjanmerkki, jolle haluat määrittää linkin. Pages myös ehdottaa kirjanmerkkejä dokumentissa käyttämiesi kappaletyylien perusteella. Voit muuttaa Pagesin ehdottamia kappaletyylejä.
 7. Klikkaa Siirry kirjanmerkkiin. Dokumentin näkymä siirtyy linkatun kirjanmerkin sijaintiin.

Kirjanmerkit-luettelossa voi seurata kunkin kirjanmerkin linkkiä. Ctrl-klikkaa kirjanmerkin nimeä ja valitse Siirry linkkiin.

Jos haluat poistaa linkin, Ctrl-klikkaa linkkiä, valitse Muokkaa linkkiä ja klikkaa sitten Poista.

Linkittäminen toiselle sivuasetteludokumentin sivulle

 1. Valitse teksti, josta haluat tehdä linkin. 
 2. Ctrl-klikkaa valittua tekstiä. Valitse Lisää linkki > Sivu.
 3. Klikkaa Sivu-ponnahdusvalikkoa ja valitse sivu, jolle haluat luoda linkin. 
 4. Klikkaa Siirry sivulle. Dokumentti siirtyy kyseiselle sivulle.

Linkittäminen dokumentin osasta toiseen iPhonen ja iPadin Pagesissa

Tekstinkäsittelydokumentissa voi kirjanmerkkien avulla luoda linkin dokumentin leipätekstin yhdestä osasta tekstiin dokumentin muissa osissa. Tekstilaatikoissa ja kuvioissa olevaa tekstiä ei voi käyttää kirjanmerkeissä.

Sivuasetteludokumentissa voi luoda linkin dokumentin tekstistä dokumentin muille sivuille.

Linkittäminen tekstinkäsittelydokumentin osasta toiseen

Jos et näe Kirjanmerkki-valintaa, kun yrität lisätä kirjanmerkin, dokumenttisi saattaa olla sivuasetteludokumentti.

 1. Napauta dokumentissa kohtaa, johon haluat lisätä kirjanmerkin, tai valitse teksti, jota haluat käyttää kirjanmerkissä:
  • Napauta iPhonessa Lisää. Joudut ehkä napauttamaan nuolta oikealle , jotta Lisää tulee näkyviin. Valitse Kirjanmerkki. 
  • Napauta iPadissa näppäimistön yläpuolella olevassa oikotiepalkissa lisäyspainiketta  ja napauta sitten Kirjanmerkki.
 2. Valitse teksti, josta haluat tehdä linkin.
 3. Napauta Linkki. Joudut ehkä napauttamaan nuolta oikealle , jotta valinta tulee näkyviin.
 4. Napauta Linkitys: ja valitse Kirjanmerkki.
 5. Napauta Kirjanmerkki ja valitse kirjanmerkki, johon haluat luoda linkin. Pages ehdottaa kirjanmerkkejä dokumentissa käyttämiesi kappaletyylien perusteella. Lue, miten voit muuttaa Pagesin ehdottamia kappaletyylejä iPhonessa ja iPadissa.
 6. Sulje asetukset:
  • Napauta iPhonessa nuolta alaspäin .
  • Napauta iPadissa dokumenttia. 

Jos haluat antaa kirjanmerkille lempinimen tai poistaa sen kokonaan, napauta  > Kirjanmerkki ja sitten Muokkaa. Nimeä kirjanmerkki uudelleen napauttamalla sitä tai poista kirjanmerkki napauttamalla . Tallenna muutokset napauttamalla Valmis.

Linkittäminen toiselle sivuasetteludokumentin sivulle

 1. Valitse teksti, josta haluat tehdä linkin. 
 2. Napauta Linkki. Joudut ehkä napauttamaan nuolta oikealle , jotta Linkki tulee näkyviin.
 3. Napauta Kohde ja valitse Sivu.
 4. Napauta sivun miniatyyria ja valitse sitten sivunumero, johon haluat luoda linkin.
 5. Sulje asetukset:
  • Napauta iPhonessa nuolta alaspäin .
  • Napauta iPadissa dokumenttia. 
Julkaisupäivämäärä: