Linkittäminen dokumentin muihin osiin Pagesissa

Voit linkittää tekstinkäsittelydokumentin tekstiin kirjanmerkeillä ja linkittää sivuasetteludokumentin muille sivuille iPhonella, iPadilla, iPod touchilla ja Macilla.

Linkittäminen dokumentin osasta toiseen iPhonen ja iPadin Pagesissa

Tekstinkäsittelydokumentissa voi kirjanmerkkien avulla luoda linkin dokumentin leipätekstin yhdestä osasta tekstiin dokumentin muissa osissa. Tekstilaatikoissa ja kuvioissa olevaa tekstiä ei voi käyttää kirjanmerkeissä.

Sivuasetteludokumentissa voi luoda linkin dokumentin tekstistä dokumentin muille sivuille.

Linkittäminen tekstinkäsittelydokumentin osasta toiseen

Jos et näe Kirjanmerkki-valintaa, kun yrität lisätä kirjanmerkin, dokumenttisi saattaa olla sivuasetteludokumentti.

 1. Valitse teksti, johon haluat linkittää.
 2. Napauta ponnahdusvalikosta Kirjanmerkki. Sinun täytyy ehkä napauttaa oikealle osoittavaa nuolta , jotta näet Kirjanmerkki-kohdan.
 3. Valitse teksti, josta haluat tehdä linkin.
 4. Napauta Linkki.  Sinun täytyy ehkä napauttaa oikealle osoittavaa nuolta , jotta näet Linkki-kohdan.
 5. Napauta Kohde ja valitse Kirjanmerkki.
 6. Napauta Kirjanmerkki ja valitse juuri luomasi kirjanmerkki tai jokin toinen kirjanmerkki. Pages ehdottaa kirjanmerkkejä dokumentissa käyttämiesi kappaletyylien perusteella. Lue ohjeet näiden kappaletyyliehdotusten muuttamiseen iPhonella ja iPadilla.
 7. Sulje asetukset napauttamalla dokumenttia. 

Jos haluat antaa kirjanmerkille lempinimen tai poistaa sen kokonaan, napauta Lisää-painiketta , napauta Kirjanmerkit ja napauta sitten Muokkaa. Jos haluat nimetä kirjanmerkin uudelleen, napauta sitä. Jos haluat poistaa sen, napauta Poista-painiketta . Tallenna muutokset napauttamalla Valmis.

Linkittäminen toiselle sivuasetteludokumentin sivulle

 1. Valitse teksti, josta haluat tehdä linkin. 
 2. Napauta Linkki. Joudut ehkä napauttamaan nuolta oikealle , jotta Linkki tulee näkyviin.
 3. Napauta Kohde ja valitse Sivu.
 4. Napauta sivun miniatyyria ja valitse sitten sivunumero, johon haluat luoda linkin.
 5. Sulje asetukset napauttamalla dokumenttia. 


Linkittäminen dokumentin muihin osiin Pagesin Mac-versiossa

Tekstinkäsittelydokumentissa voi kirjanmerkkien avulla luoda linkin dokumentin leipätekstin yhdestä osasta tekstiin dokumentin muissa osissa. Tekstilaatikoissa ja kuvioissa olevaa tekstiä ei voi käyttää kirjanmerkeissä.

Sivuasetteludokumentissa voi luoda linkin dokumentin tekstistä dokumentin muille sivuille.

Linkittäminen tekstinkäsittelydokumentin osasta toiseen

 1. Klikkaa dokumentissa kohtaa, johon haluat lisätä kirjanmerkin. Tai valitse teksti, jota haluat käyttää kirjanmerkissä.
 2. Klikkaa Dokumentti-painiketta  ja sitten Kirjanmerkit-välilehteä. Jos Kirjanmerkki-valintaa ei näy, dokumenttisi saattaa olla sivuasetteludokumentti.
 3. Klikkaa Lisää kirjanmerkki. Kirjanmerkki tulee näkyviin Kirjanmerkit-luettelossa.
 4. Valitse teksti, josta haluat tehdä linkin. 
 5. Ctrl-klikkaa valittua tekstiä. Valitse Lisää linkki > Kirjanmerkki.
 6. Klikkaa Kirjanmerkki-ponnahdusvalikkoa ja valitse kirjanmerkki, jolle haluat määrittää linkin. Pages myös ehdottaa kirjanmerkkejä dokumentissa käyttämiesi kappaletyylien perusteella. Voit muuttaa Pagesin ehdottamia kappaletyylejä.
 7. Klikkaa Siirry kirjanmerkkiin. Dokumentin näkymä siirtyy linkatun kirjanmerkin sijaintiin.

Kirjanmerkit-luettelossa voi seurata kunkin kirjanmerkin linkkiä. Ctrl-klikkaa kirjanmerkin nimeä ja valitse Siirry linkkiin.

Jos haluat poistaa linkin, Ctrl-klikkaa linkkiä, valitse Muokkaa linkkiä ja klikkaa sitten Poista.

Linkittäminen toiselle sivuasetteludokumentin sivulle

 1. Valitse teksti, josta haluat tehdä linkin. 
 2. Ctrl-klikkaa valittua tekstiä. Valitse Lisää linkki > Sivu.
 3. Klikkaa Sivu-ponnahdusvalikkoa ja valitse sivu, jolle haluat luoda linkin. 
 4. Klikkaa Siirry sivulle. Dokumentti siirtyy kyseiselle sivulle.
Julkaisupäivämäärä: