Keynote-diojen objektien hallinta objektiluettelon avulla

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit objektiluettelon avulla valita objekteja, siirtää niitä ylös- ja alaspäin tasojärjestyksessä sekä ryhmittää tai poistaa niitä.

Näytä objektiluettelo klikkaamalla Näytä-kuvake ja valitsemalla Näytä objektiluettelo.

Kaikki valittujen diojen objektit näkyvät luettelossa.* Voit suodattaa objektiluetteloa objektityypin mukaan klikkaamalla Näytä objekti -luettelo

Käytä hakukenttää, jos haluat suodattaa objektit niiden nimien mukaan. Valitse kaikki haettavat diat ja kirjoita sitten niiden nimet osittain tai kokonaan hakukenttään.

Jos haluat nimetä objektin uudelleen, kaksoisklikkaa nimeä ja syötä uusi nimi.

Jos objektiluettelosta puuttuu objekti, varmista, että objektia ei ole suodatettu pois.

Voit valita useita objekteja pitämällä komento-näppäintä painettuna klikkauksen aikana. Kun valittuna on useita objekteja, voit oikealla painikkeella klikkaamalla valita Tasaa objektit tai Jaa objektit. Järjestä objektit ryhmään valitsemalla useita objekteja ja klikkaamalla oikealla painikkeella. Valitse Ryhmitä.

Jos haluat siirtää objektia tasojärjestyksessä, vedä objekti toisen objektin ylä- tai alapuolelle luettelossa. Voit vetää objektin myös toiseen diaan.

Lukitse objekti asettamalla osoitin sen päälle objektiluettelossa ja klikkaamalla Poista lukitus -kuvake. Poista lukitus klikkaamalla Lukkokuvake.

Lue lisätietoja objektien luomisesta ja käyttämisestä dioissa.

* Objektiluettelossa eivät näy päädian objektit, jotka eivät ole paikanvaraajia, ääniobjekteja ja kelluvia kommentteja.

Julkaisupäivämäärä: