Television tai vastaanottimen ohjaaminen Siri Remotella tai Apple TV Remotella

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit esimerkiksi kytkeä tai katkaista television tai vastaanottimen virran ja säätää äänenvoimakkuutta Siri Remoten tai Apple TV Remoten avulla.

Ennen kuin aloitat

 • Apple TV 4K:n tai Apple TV:n (4. sukupolvi) pitäisi automaattisesti tunnistaa TV tai vastaanotin, johon kytket sen, ja ohjelmoida Siri Remote tai Apple TV Remote1 ohjaamaan virran kytkentää ja katkaisua sekä HDMI-tuloa.
 • Poista esteet kaukosäätimen ja television tai vastaanottimen reitiltä. Äänenvoimakkuus toimii yleensä laitteen etuosassa olevan infrapunatunnistimen2 kautta.

Jos äänenvoimakkuus, virta tai HDMI ei toimi automaattisesti, joudut ehkä ohjelmoimaan kaukosäätimen, jotta sillä voi säätää äänenvoimakkuutta, tai ottamaan käyttöön HDMI-CEC:n TV:ssä tai vastaanottimessa.

 


 

 

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta painamalla Siri Remoten äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta tai Siri Remoten äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta Siri Remotessa tai Apple TV Remotessa. Jos äänenvoimakkuus ei reagoi, noudata Siri Remoten tai Apple TV Remoten manuaalisen ohjelmoinnin vaiheita, jotta saat äänenvoimakkuuden säätämisen toimimaan niillä

Siri Remotella tai Apple TV Remotella voidaan säätää joko television tai vastaanottimen äänenvoimakkuutta, ei yhtäaikaisesti kummankin äänenvoimakkuutta.

Television tai vastaanottimen virran kytkeminen ja oikeaan HDMI:hin vaihtaminen

Voit kytkeä television tai vastaanottimen virran ja vaihtaa automaattisesti oikeaan HDMI-liitäntään herättämällä Apple TV:n: herätä Apple TV ja kytke kotiteatterijärjestelmän virta painamalla mitä tahansa Siri Remoten tai Apple TV Remoten painiketta. Näin saat apua.

Television tai vastaanottimen virran katkaiseminen

Pidä Apple TV:n (4. sukupolvi) Koti-painiketta painettuna ja valitse sitten Nuku. Tämä laittaa Apple TV:n nukkumaan ja katkaisee television tai vastaanottimen virran automaattisesti. Näin saat apua.

HDMI-CEC- ja äänenvoimakkuusasetusten säätäminen Apple TV:ssä

Kohdassa Asetukset > Kaukosäätimet ja laitteet voit valita seuraavia vaihtoehtoja:

 • Ohjaa televisioita ja vastaanottimia: voit päättää, kytketäänkö television tai vastaanottimen virta automaattisesti Siri Remotella tai Apple TV Remotella.
 • Äänenvoimakkuus: voit päättää, ohjataanko television tai vastaanottimen äänenvoimakkuutta Siri Remotella tai Apple TV Remotella. Valitsemalla tämän voit myös ohjelmoida, muokata tai poistaa ohjelmoituja äänenvoimakkuuksia.

Näin saat apua

Jos tarvitset apua äänenvoimakkuuden tai muiden ominaisuuksien säätämiseen, joudut ehkä ohjelmoimaan Siri Remoten tai Apple TV Remoten manuaalisesti tai varmistamaan, että HDMI-CEC on otettu käyttöön.

Kaukosäätimen äänenvoimakkuuden ohjelmointi

Jos äänenvoimakkuuden säätö ei toimi automaattisesti, voit ohjelmoida Siri Remoten tai Apple TV Remoten manuaalisesti:

 1. Valitse Apple TV 4K:ssa tai Apple TV:ssä (4. sukupolvi) Asetukset > Kaukosäätimet ja laitteet > Äänenvoimakkuuden säätö.
 2. Valitse Opi uusi laite.
 3. Ohjelmoi Siri Remote tai Apple TV Remote ohjaamaan television tai vastaanottimen äänenvoimakkuutta noudattamalla näytön vaiheita.

Varmista, että HDMI-CEC on käytössä

Jos jotkin ominaisuudet eivät toimi, tarkasta seuraavat kohdat:

 1. Varmista, että televisio tai vastaanotin tukee HDMI-CEC:tä. Pyydä lisätietoja television valmistajalta tai tarkasta käyttöoppaasta.
 2. Tarkasta, että HDMI-CEC on otettu käyttöön television tai vastaanottimen valikossa. Käytä laitteiston mukana toimitettua kaukosäädintä. Koska valmistajat saattavat käyttää eri termejä HDMI-CEC:lle, etsi asetusta, joka päättyy sanoihin Link tai Sync. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:
 • LG: SimpLink
 • Philips: EasyLink
 • Samsung: Anynet+
 • Sharp: Aquos Link
 • Sony: BRAVIA Sync

 1. Apple TV 4K:n ja Apple TV:n (4. sukupolvi) mukana toimitetaan sama kaukosäädin kaikkialla. Kaukosäädintä kutsutaan Siri Remoteksi maissa ja alueilla, joissa Siriä tuetaan. Muualla siitä käytetään nimitystä Apple TV Remote -kaukosäädin. Siri toimii kummassakin kaukosäätimessä, kunhan olet maassa tai alueella, jossa Siriä tuetaan.
 2. Vaikka äänenvoimakkuus toimii yleensä television tai vastaanottimen etuosassa olevan infrapunatunnistimen kautta, joissakin vastaanottimissa käytetään HDMI-CEC:tä. Kun äänenvoimakkuus toimii HDMI-CEC:n kautta, et joudu poistamaan esteitä kaukosäätimen ja vastaanottimen etuosan reitiltä.

Muita kuin Applen valmistamia tuotteita sekä itsenäisiä verkkosivustoja (joita Apple ei hallitse tai joita se ei ole testannut) koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue niitä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, suorituskyvystä tai käytöstä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivuston oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Internetin käyttöön liittyy riskejä. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Muut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Julkaisupäivämäärä: