Hallittujen appien, dokumenttien ja tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen

Ota selvää, mitä vaihtoehtoja voit valita MDM:llä määritettyjen appien, dokumenttien ja tietojen varmuuskopiointia ja palauttamista varten.

Voit määrittää apin tietylle käyttäjälle tai laitteelle mobiililaitteiden hallinnan (MDM) avulla. Kun käytät MDM:ää apin asennukseen, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

  • estää apin dokumenttien ja tietojen varmuuskopiointi
  • poistaa appi, kun MDM-profiili poistetaan.

Nämä asetukset auttavat sinua määrittämään, voiko apit ja appien tiedot varmuuskopioida, ja jos voi, miten tämä pitää tehdä.

Apin dokumenttien ja tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen

Tietosisällöt, profiilit ja hallitut asetukset varmuuskopioidaan iCloudiin ja iTunesiin. Kun palautat varmuuskopion samaan laitteeseen, jokainen appi palautetaan, vaikka sen tietoja ei palautettaisikaan.

Kun asennat apin Profiilinhallinnalla, dokumentit ja tiedot varmuuskopioidaan aina, ja appi poistetaan aina, kun MDM-profiili poistetaan. Jos et halua varmuuskopioida käyttäjätietoja, voit käyttää seuraavia rajoituksia:

  • Valitse MDM:ssä Prevent backup of the app data (Estä appitietojen varmuuskopiointi), jos haluat estää käyttäjiä varmuuskopioimasta tai palauttamasta kyseisen apin dokumentteja ja tietoja.
  • Valitse Remove app when MDM profile is removed (Poista appi, kun MDM-profiili poistetaan), jos haluat varmuuskopioida kyseisen apin tiedot. Voit palauttaa tiedot vain silloin, jos palautat varmuuskopion samaan laitteeseen. Jos palautat varmuuskopion uuteen laitteeseen, tietoja ei palauteta.
  • Jos haluat varmuuskopioida ja palauttaa tiedot uuteen laitteeseen, älä estä apin dokumenttien ja tietojen varmuuskopiointia äläkä poista appia, kun MDM-profiili poistetaan.

Lisätietoja on MDM-ratkaisusi dokumentaatiossa.

Apin varmuuskopiointi ja palauttaminen

Jos palautat varmuuskopion samaan laitteeseen, jokainen appi palautetaan, vaikka sen tietoja ei palautettaisikaan.

Jos palautat varmuuskopion uuteen laitteeseen, joitakin appeja ei ehkä palauteta. Tämä vaihtelee sen mukaan, määritätkö apin käyttäjälle vai laitteeseen:

  • Jos määrität apin laitteeseen, appia ei palauteta, kun palautat varmuuskopion uuteen laitteeseen. Appi on asennettava uudelleen uuteen laitteeseen.
  • Jos määrität apin käyttäjälle, appi palautetaan, kun palautat varmuuskopion uuteen laitteeseen, paitsi jos valitset Remove app when MDM profile is removed (Poista appi, kun MDM-profiili poistetaan).
Julkaisupäivämäärä: