Tietoja Safari 8.0.7:n, Safari 7.1.7:n ja Safari 6.2.7:n turvallisuussisällöstä

Tässä asiakirjassa kerrotaan Safari 8.0.7:n, Safari 7.1.7:n ja Safari 6.2.7:n turvallisuussisällöstä.

Suojellakseen asiakkaitaan Apple ei paljasta tietoturvaongelmia eikä anna niistä tietoja tai vahvista niitä, ennen kuin täydellinen tutkinta on tehty ja tarpeelliset korjauspäivitykset tai uudet versiot ovat saatavilla. Lisätietoja Applen tuoteturvallisuudesta on Applen tuoteturvallisuussivustolla.

Lisätietoja Applen tuoteturvallisuuden PGP-avaimesta on artikkelissa Applen tuoteturvallisuuden PGP-avaimen käyttäminen.

CVE ID -tunnuksia käytetään mahdollisuuksien mukaan viittaamaan lisätietoihin haavoittuvuuksista.

Tietoja muista suojauspäivityksistä on artikkelissa Applen suojauspäivitykset.

Safari 8.0.7, Safari 7.1.7 ja Safari 6.2.7

 • WebKit

  Saatavuus: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 ja OS X Yosemite 10.10.3.

  Vaikutus: Haitallinen verkkosivusto saattoi päästä muiden verkkosivustojen WebSQL-tietokantoihin.

  Kuvaus: WebSQL-taulukoiden uudelleennimeämisen valtuutustarkistuksissa oli ongelma, jonka vuoksi haitallinen verkkosivusto saattoi päästä muille verkkosivustoille kuuluviin tietokantoihin. Ongelma on ratkaistu parantamalla valtuutustarkistuksia.

  CVE-ID

  CVE-2015-3727: HP:n Zero Day Initiativen parissa työskentelevä Peter Rutenbar

 • WebKitin sivun lataaminen

  Saatavuus: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 ja OS X Yosemite 10.10.3.

  Vaikutus: Haitallisella verkkosivustolla käynti saattoi aiheuttaa tilin haltuunoton.

  Kuvaus: Safarissa oli ongelma, jossa Origin-pyyntöotsake säilyi eri alkuperien välisissä uudelleenohjauksissa, jolloin haitalliset verkkosivustot pystyivät kiertämään CSRF-suojaukset. Ongelma on ratkaistu parantamalla uudelleenohjausten käsittelyä.

  CVE-ID

  CVE-2015-3658: Facebookin Brad Hill

 • WebKitin PDF-tuki

  Saatavuus: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 ja OS X Yosemite 10.10.3.

  Vaikutus: Verkkosivulle upotetussa PDF-tiedostossa olevan haitallisen linkin osoittaminen saattoi aiheuttaa evästevarkauden tai käyttäjätietojen vuotamisen.

  Kuvaus: PDF-tiedostoon upotetuissa linkeissä oli ongelma, joka saattoi aiheuttaa JavaScriptin suorittamisen isännöivän verkkosivun kontekstissa. Ongelma on ratkaistu rajoittamalla JavaScript-linkkien tukea.

  CVE-ID

  CVE-2015-3660: Apple

 • WebKit-tallennus

  Saatavuus: OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 ja OS X Yosemite 10.10.3.

  Vaikutus: Haitallisella verkkosivulla käynti saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen tai mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  Kuvaus: SQLite-valtuuttajassa oli riittämättömän vertailun ongelma, joka salli mielivaltaisten SQL-funktioiden kutsumisen. Ongelma on ratkaistu parantamalla valtuutustarkistuksia.

  CVE-ID

  CVE-2015-3659: HP:n Zero Day Initiativen parissa työskentelevä Peter Rutenbar

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: