Tietoja VoiceOver-roottorista iPhonessa, iPadissa ja iPod touchissa

Voit muuttaa VoiceOverin toimintatapaa VoiceOver-roottorin avulla. Voit esimerkiksi muuttaa VoiceOverin äänenvoimakkuutta tai puhenopeutta ja siirtyä kohteesta toiseen näytöllä.

VoiceOver-roottorin käyttäminen

Jos et ole vielä laittanut VoiceOveria päälle, tee se kohdasta Asetukset > Yleiset > Käyttöapu.

Voit käyttää roottoria kääntämällä kahdella sormella iOS-laitteen näytöllä samaan tapaan kuin kääntäisit valitsinta. VoiceOver sanoo ensimmäisen roottorivaihtoehdon. Jatka kääntämistä sormilla, niin kuulet lisää vaihtoehtoja. Valitse jokin niistä nostamalla sormia.

Kun olet valinnut vaihtoehdon, pääset käyttämään sitä pyyhkäisemällä sormella ylös- tai alaspäin näytöllä. Jos esimerkiksi valitset Sanat-vaihtoehdon dokumentin ollessa auki, pyyhkäisy alas- tai ylöspäin siirtää VoiceOverin seuraavaan tai edelliseen sanaan.

Seuraavassa kerrotaan roottorivalinnoista ja niiden toiminnasta.

Navigointivaihtoehdot

Kaikissa näissä vaihtoehdoissa voit siirtyä seuraavaan kohteeseen pyyhkäisemällä näytöllä ylhäältä alas yhdellä sormella. Voit siirtää VoiceOverin edelliseen kohteeseen pyyhkäisemällä alhaalta ylös.

Merkit-, Sanat- ja Rivit-vaihtoehtojen avulla voit käydä tekstiä läpi sitä mukaa kun kirjoitat:

 • Merkit: lukee yhden merkin kerrallaan.
 • Sanat: lukee yhden sanan kerrallaan.
 • Rivit: lukee yhden rivin kerrallaan. 

Seuraavien vaihtoehtojen avulla voit siirtyä sivun tai näytön rakenteessa: 

 • Säiliöt: siirtyy seuraavaan näytöllä olevaan säiliöön. Esimerkiksi Dock ja Koti-valikko ovat säiliöitä. 
 • Otsikot: siirtyy seuraavaan otsikkoon. Kokeile käyttää tätä roottoria kohdassa Asetukset > Posti, yhteystiedot, kalenterit.
 • Maamerkit: siirtyy HTML-sisällön (esimerkiksi verkkosivun tai HTML-sähköpostiviestin) bannerien, navigointikohteiden ja painikkeiden välillä.
 • Sama kohde: siirtyy seuraavaan samantyyppiseen kohteeseen. Kokeile tätä Safari-verkkohaun tulosten linkeissä.
 • Selaus pystysuunnassa: siirtyy ylös- tai alaspäin yhden sormen pystysuuntaisilla pyyhkäisyillä. Kokeile tätä Koti-valikossa.
 • Staattinen teksti: siirtyy seuraavalle staattiselle HTML-tekstiriville. Staattinen teksti on sivun leipätekstiä, ei siis esimerkiksi linkki tai painike.

Seuraavien vaihtoehtojen avulla voit siirtyä linkistä toiseen:

 • Linkit: siirtyy seuraavaan linkkiin.
 • Vieraillut linkit: siirtyy seuraavaan linkkiin, jota olet aiemmin osoittanut.
 • Ei-käydyt linkit: siirtyy seuraavaan linkkiin, jota et ole vielä osoittanut.
 • Sisäiset linkit: siirtyy seuraavaan linkkiin verkkosivulla.

Seuraavassa on muita tapoja sivulla siirtymiseen:

 • Taulukot: siirtää VoiceOver-kursorin verkkosivulla olevan taulukon alkuun.
 • Luettelot: siirtää VoiceOver-kursorin verkkosivulla olevan luettelon alkuun.
 • Painikkeet: siirtyy seuraavaan painikkeeseen HTML-sisällössä.
 • Lomakesäätimet: siirtyy painikkeiden ja valikoiden välillä lomakkeessa.
 • Tekstikentät: siirtyy seuraavaan tekstikenttään HTML-sisällössä.
 • Hakukentät: siirtyy seuraavaan hakukenttään HTML-sisällössä.
 • Kuvat: siirtyy kuviin.

VoiceOverin puhe- ja lukutavan ja äänten muuttaminen

Puhenopeus: muuttaa VoiceOverin puhenopeutta. Voit nopeuttaa tai hidastaa puhetta pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin yhdellä sormella. Jokainen pyyhkäisy muuttaa asetusta viidellä prosentilla.

Äänenvoimakkuus: muuttaa VoiceOver-puheen äänenvoimakkuutta. Tämä ei vaikuta järjestelmän ääneen. Voit lisätä tai vähentää puheen äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin yhdellä sormella. Jokainen pyyhkäisy muuttaa asetusta viidellä prosentilla. 

Välimerkit: muuttaa tapaa, jolla VoiceOver lukee välimerkit. Pyyhkäisemällä ylös tai alas yhdellä sormella voit valita, luetaanko kaikki välimerkit vai jotkin välimerkit vai eikö niitä lueta lainkaan.

Äänet: laittaa VoiceOverin äänitehosteet (osoitukset ja kursorin äänet) päälle tai pois päältä. Pyyhkäise ylös- tai alaspäin yhdellä sormella.

Vihjeet: laittaa VoiceOverin vihjeet päälle tai pois päältä. Pyyhkäise ylös- tai alaspäin yhdellä sormella.

Äänen vaimennus: hiljentää muun äänisisällön äänenvoimakkuutta VoiceOverin puhuessa. Pyyhkäise ylös- tai alaspäin yhdellä sormella.

Kirjoitustyylin muuttaminen

Kirjoitustyyli-vaihtoehdon avulla voit vaihdella normaalin kirjoitustyylin, kosketuskirjoituksen ja suoran kosketuskirjoituksen välillä. Voit siirtyä tilasta toiseen pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin yhdellä sormella.

Roottorin käyttämisen sijaan voit valita kirjoitustyylin kohdasta Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Kirjoitustyyli.

Seuraavassa on ohjeet kirjoitustyylien käyttöön:

Normaali kirjoitustyyli

Valitse näppäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ja kirjoita merkki kaksoisnapauttamalla. Vaihtoehtoisesti voit valita näppäimen liikuttamalla sormea näppäimistöllä, koskettamalla näppäintä yhdellä sormella ja samalla napauttamalla näyttöä toisella sormella.

VoiceOver puhuu näppäimen, kun valitset sen ja kun lisäät merkin.

Kosketuskirjoitus

Valitse näppäin koskettamalla sitä ja kirjoita merkki nostamalla sormea. Jos kosketat väärää näppäintä, liu'uta sormi haluamasi näppäimen kohdalle.

VoiceOver puhuu näppäimen merkin koskettaessasi sitä. VoiceOver kirjoittaa merkin nostaessasi sormea.

Suora kosketuskirjoitus

Voit kirjoittaa samalla tavalla kuin VoiceOverin ollessa pois päältä. Tämä kirjoitustyyli laittaa VoiceOverin pois päältä vain kirjoittamisen osalta.

Syötön, toimintojen ja zoomauksen vaihtoehdot

Käsinkirjoitus: sallii tekstin kirjoittamisen käsin näppäimistön käyttämisen sijaan.

Pistesyöttö näytöllä: laittaa pistekirjoitusnäppäimistön päälle näytöllä.

Toiminnot: valitsee, mitä tapahtuu, kun kaksoisnapautat yhdellä sormella. Esimerkiksi Mailissa tällä roottorilla voi valita poistamisen, kohteen aktivoinnin, luetuksi merkitsemisen, lipulla merkitsemisen tai muun toiminnon.

Zoomaus: lähentää ja loitontaa. Pyyhkäise yhdellä sormella ylhäältä alas tai alhaalta ylös. Kokeile tätä Kamera-ohjelmassa. Tämä ei vaikuta käyttöavun zoomaustoimintoon.

Vaihtoehtojen valitseminen

Jotkin yllä mainituista vaihtoehdoista näkyvät roottorissa oletusarvoisesti ja jotkin ovat valinnaisia.

Voit valita roottorivaihtoehdot kohdasta Asetukset > Yleiset > Käyttöapu > VoiceOver > Roottori. Valitse sitten vaihtoehdot, joiden haluat näkyvän roottorissa.

Jotkin vaihtoehdot eivät aina näy roottorissa. Esimerkiksi Kirjoitustyyli näkyy roottorissa vain kun käytössä on näppäimistö.

Julkaisupäivämäärä: