Tietoja Apple TV 7.2:n turvallisuussisällöstä

Tässä asiakirjassa kerrotaan Apple TV 7.2:n turvallisuussisällöstä.

Suojellakseen asiakkaitaan Apple ei paljasta tietoturvaongelmia eikä anna niistä tietoja tai vahvista niitä, ennen kuin täydellinen tutkinta on tehty ja tarpeelliset korjauspäivitykset tai uudet versiot ovat saatavilla. Lisätietoja Applen tuoteturvallisuudesta on Applen tuoteturvallisuussivustolla.

Lisätietoja Applen tuoteturvallisuuden PGP-avaimesta on artikkelissa Applen tuoteturvallisuuden PGP-avaimen käyttäminen.

CVE-tunnuksia käytetään mahdollisuuksien mukaan viittaamaan lisätietoihin haavoittuvuuksista.

Tietoja muista suojauspäivityksistä on artikkelissa Applen suojauspäivitykset.

Apple TV 7.2

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: haittaohjelma saattoi pystyä suorittamaan mielivaltaista koodia järjestelmän käyttöoikeuksilla.

  Kuvaus: Ääniajurin käyttämissä IOKit-objekteissa oli validointiongelma. Ongelma on ratkaistu parantamalla metadatan validointia.

  CVE-ID

  CVE-2015-1086

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: NSXMLParseria käyttävää ohjelmaa saatettiin käyttää väärin tietojen paljastamiseen.

  Kuvaus: NSXMLParserin tavassa käsitellä XML-tietoja oli ulkoisia XML-entiteettejä koskeva ongelma. Ongelma on ratkaistu olemalla lataamatta ulkoisia entiteettejä eri alkuperien välillä.

  CVE-ID

  CVE-2015-1092: Ikuya Fukumoto

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haitallinen ohjelma saattoi pystyä päättelemään kernel-muistin asettelun.

  Kuvaus: IOAcceleratorFamilyssa oli ongelma, joka aiheutti kernel-muistisisällön paljastumisen. Ongelma on ratkaistu poistamalla tarpeeton koodi.

  CVE-ID

  CVE-2015-1094: Alibaba Mobile Security Teamin Cererdlong

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haitallinen HID-laite saattoi pystyä aiheuttamaan mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  Kuvaus: IOHIDFamily API:ssa oli muistin vioittumisongelma. Ongelma on korjattu parantamalla muistin käsittelyä.

  CVE-ID

  CVE-2015-1095: Andrew Church

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haitallinen ohjelma saattoi pystyä päättelemään kernel-muistin asettelun.

  Kuvaus: IOHIDFamilyssa oli ongelma, joka aiheutti kernel-muistisisällön paljastumisen. Ongelma on ratkaistu parantamalla rajojen tarkistusta.

  CVE-ID

  CVE-2015-1096: IOActiven Ilja van Sprundel

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haittaohjelma saattoi pystyä päättelemään kernel-muistin asettelun.

  Kuvaus: MobileFrameBufferissa oli ongelma, joka aiheutti kernel-muistisisällön paljastumisen. Ongelma on ratkaistu parantamalla rajojen tarkistusta.

  CVE-ID

  CVE-2015-1097: IBM X-Force Application Security Research Teamin Barak Gabai

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haittaohjelma saattoi pystyä aiheuttamaan järjestelmän palveluneston.

  Kuvaus: Kernelin setreuid-järjestelmäkutsussa oli kilpailutilanne. Ongelma on ratkaistu parantamalla tilanhallintaa.

  CVE-tunnus

  CVE-2015-1099: Google Inc:n Mark Mentovai

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haitallinen ohjelma saattoi pystyä laajentamaan käyttöoikeuksia käyttämällä vaarantunutta palvelua, joka oli tarkoitettu suoritettavaksi suppeammilla käyttöoikeuksilla.

  Kuvaus: setreuid- ja setregid-järjestelmäkutsut eivät luopuneet käyttöoikeuksista pysyvästi. Ongelma on ratkaistu luopumalla käyttöoikeuksista oikein.

  CVE-ID

  CVE-2015-1117: Google Inc:n Mark Mentovai

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haitallinen ohjelma saattoi pystyä aiheuttamaan järjestelmän odottamattoman sulkeutumisen tai lukemaan kernel-muistia.

  Kuvaus: Kernelissä oli rajojen ulkopuolisen muistin käyttöongelma. Ongelma on korjattu parantamalla muistin käsittelyä.

  CVE-ID

  CVE-2015-1100: m00nbsd:n Maxime Villard

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haittaohjelma saattoi pystyä suorittamaan mielivaltaista koodia järjestelmän käyttöoikeuksilla.

  Kuvaus: Kernelissä oli muistin vioittumisongelma. Ongelma on korjattu parantamalla muistin käsittelyä.

  CVE-ID

  CVE-2015-1101: HP:n Zero Day Initiativen parissa työskentelevä lokihardt@ASRT

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Etuoikeutetussa verkkoasemassa ollut hyökkääjä saattoi pystyä aiheuttamaan palveluneston.

  Kuvaus: TCP-otsakkeiden käsittelyssä oli tilan epäjohdonmukaisuus. Ongelma on ratkaistu parantamalla tilan käsittelyä.

  CVE-ID

  CVE-2015-1102: Kaspersky Labin Andrey Khudyakov ja Maxim Zhuravlev

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Etuoikeutetussa verkkoasemassa ollut hyökkääjä saattoi pystyä uudelleenohjaamaan käyttäjäliikennettä mielivaltaisille palvelimille.

  Kuvaus: ICMP-uudelleenohjaukset olivat oletusarvoisesti käytössä iOS:ssä. Ongelma on ratkaistu poistamalla ICMP-uudelleenohjaukset käytöstä.

  CVE-ID

  CVE-2015-1103: Zimperium Mobile Security Labs

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Etähyökkääjä saattoi pystyä ohittamaan verkkosuodattimet.

  Kuvaus: Järjestelmä käsitteli joitakin etäverkkoliittymistä peräisin olevia IPv6-paketteja paikallisina paketteina. Ongelma on ratkaistu hylkäämällä nämä paketit.

  CVE-ID

  CVE-2015-1104: Google Security Teamin Stephen Roettger

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: etähyökkääjä saattaa pystyä aiheuttamaan palvelun eston

  Kuvaus: Kaistan ulkopuolisen TCP-datan käsittelyssä oli tilan epäjohdonmukaisuusongelma. Ongelma on ratkaistu parantamalla tilanhallintaa.

  CVE-tunnus

  CVE-2015-1105: Sandstorm.ion Kenton Varda

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haitallisen asetusprofiilin käsittely saattoi aiheuttaa ohjelman odottamattoman sulkeutumisen.

  Kuvaus: Asetusprofiilien käsittelyssä oli muistin vioittumisongelma. Ongelma on ratkaistu parantamalla rajojen tarkistusta.

  CVE-ID

  CVE-2015-1118: FireEye Inc:n Zhaofeng Chen, Hui Xue, Yulong Zhang ja Tao Wei.

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Tarpeettomia tietoja saatettiin lähettää ulkoisille palvelimille podcast-resurssien lataamisen yhteydessä.

  Kuvaus: Kun käyttäjän tilaaman podcastin resursseja ladattiin, yksilölliset tunnisteet lähetettiin ulkoisiin palvelimiin. Ongelma on ratkaistu poistamalla nämä tunnisteet.

  CVE-ID

  CVE-2015-1110: Alex Selivanov

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Muun valmistajan ohjelmat saattoivat pystyä käyttämään laitteistotunnisteita.

  Kuvaus: Muun valmistajan ohjelman eristyksessä oli tietojen paljastumiseen liittyvä ongelma. Ongelma on ratkaistu parantamalla eristysprofiilia.

  CVE-ID

  CVE-2015-1114

 • Apple TV

  Saatavuus: Apple TV (3. sukupolvi tai uudempi).

  Vaikutus: Haitallisella verkkosivustolla käynti saattoi aiheuttaa mielivaltaisen koodin suorittamisen.

  Kuvaus: WebKitissä oli useita muistin vioittumiseen liittyviä ongelmia. Ongelmat on ratkaistu parantamalla muistin käsittelyä.

  CVE-ID

  CVE-2015-1068: Apple

  CVE-2015-1069: HP:n Zero Day Initiativen parissa työskentelevä lokihardt@ASRT

  CVE-2015-1070: Apple

  CVE-2015-1071: Apple

  CVE-2015-1072

  CVE-2015-1073: Apple

  CVE-2015-1074: Apple

  CVE-2015-1076

  CVE-2015-1077: Apple

  CVE-2015-1078: Apple

  CVE-2015-1079: Apple

  CVE-2015-1080: Apple

  CVE-2015-1081: Apple

  CVE-2015-1082: Apple

  CVE-2015-1083: Apple

  CVE-2015-1119: Szegedin yliopiston / Samsung Electronicsin Renata Hodovan

  CVE-2015-1120: Apple

  CVE-2015-1121: Apple

  CVE-2015-1122: Apple

  CVE-2015-1123: Google Inc:n Randy Luecke ja Anoop Menon

  CVE-2015-1124: Apple

Tiedot tuotteista, jotka eivät ole Applen valmistamia, sekä tiedot itsenäisistä verkkosivustoista, jotka eivät ole Applen hallinnoimia tai testaamia, eivät sisällä suosituksia. Apple ei vastaa muiden valmistajien verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, toimivuudesta tai käytöstä. Apple ei takaa muiden valmistajien verkkosivustojen tarkkuutta tai luotettavuutta. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä myyjään.

Julkaisupäivämäärä: