Mac-huoltosertifiointikokeen (9L0-012) aiheet

Tässä artikkelissa kerrotaan Mac-huoltosertifiointikokeen (9L0-012) aiheet.

Mitä kokeeseen kuuluu?

Mac-huoltosertifiointikoe (9L0-012) on tietokonepohjainen osaamistesti, jonka voi suorittaa verkossa Pearson VUE:ssa. Testi perustuu avoimiin resursseihin, ja siihen osallistujia kannustetaan käyttämään Applen viitemateriaaleja apuna vastaamisessa.

Hyväksytty Mac-huoltosertifiointikoe täyttää Apple Certified Mac Technician (ACMT) 2015 -sertifikaatin laitteistovaatimuksen.

Kokeen yhteenveto

 • Osioita: 18
 • Tavoitteita: 38
 • Kohtia yhteensä: 70
 • Läpäisemiseen vaadittava tulos: 80 prosenttia koko kokeesta (vähintään 55 kohtaa 70:sta on läpäistävä) 
 • Kokeen aikaraja: 2 tuntia

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tässä kokeessa on kaksi erikseen pisteytettävää osiota. Koko kokeen läpäiseminen edellyttää, että molemmat osiot on suoritettu hyväksytysti. Edellä mainitun kokonaistuloksen lisäksi läpäisyyn vaaditaan seuraavaa:

 • Sähköstaattisten purkausten varotoimia koskeva osio täytyy läpäistä (vähintään neljä kohtaa viidestä on läpäistävä). 
 • Teknikkojen turvallisuutta koskeva osio täytyy läpäistä (vähintään neljä kohtaa viidestä on läpäistävä). 

Jos et läpäise molempia vaadittuja osioita, et läpäise koetta, vaikka kokonaistulos näyttäisi tulosraportin mukaan oikeuttavan läpäisyyn.

9L0-012 ACMT MAC-HUOLTOSERTIFIOINTIKOE – OSIOT JA AIHEET

   

Vianmääritys (5 kohtaa)

 • Määritä avoimet ja suljetut kysymykset.
 • Määritä järjestelmällisen vianmäärityksen komponentit ja menettelytavat.

Sähköstaattisten purkausten varotoimet (5 kohtaa)

 • Kuvaile Applen ohjeet sähköstaattisten purkausten varotoimille.
 • Kuvaile tarvittavat komponentit, joiden avulla varustat sähköstaattisilta purkauksilta suojatun työaseman.
 • Kuvaile välineet, laitteet ja menettelytavat, joiden avulla varustat sähköstaattisilta purkauksilta suojatun työaseman ja käytät sitä asianmukaisesti.
 • Kuvaile, miten tunnistat sähköstaattisesta purkauksesta aiheutuneiden vahinkojen vaikutukset tietyssä tuotteessa.

Teknikkojen turvallisuus (5 kohtaa)

 • Määritä tiettyjä Apple-tuotteita koskevat turvallisuusongelmat.
 • Kuvaile turvatoimet, jotka liittyvät tiettyjen Apple-tuotteiden huolto-osien vaihtamiseen.
 • Kuvaile, miten reagoit asianmukaisesti turvallisuusongelmiin, joita saattaa ilmetä tietyn Apple-tuotteen huollon yhteydessä.
 • Määritä tiettyjen tuoteongelmien turvallisuusongelmat ja niihin reagointi annettujen asiakaskuvausten perusteella.

Vahingosta johtuvat vauriot (2 kohtaa)

 • Kuvaile tiettyjen Apple-tuotteiden silmämääräisen/mekaanisen tutkimisen menettelytavat.
 • Määritä tiettyjen Apple-tuotteiden korjausvaihtoehdot ja takuun kattavuus annettujen kuvien ja kuvausten perusteella.

Tuoteosaaminen ja viitemateriaalit (6 kohtaa)

 • Määritä Apple-tuotteen AppleCare-nimi sarjanumeron perusteella.
 • Määritä tiettyjen Apple-tuotteiden tekniset tiedot ja ominaisuudet Applen dokumentaation perusteella.
 • Kuvaile tietyn Apple-tuotteen korjauksessa käytetyt erikoistyökalut.

Diagnostiikka (4 kohtaa)

 • Määritä käytettävä ohjelmistodiagnostiikka tietyssä huoltoskenaariossa.

Virranhallinta (4 kohtaa)

 • Kuvaile, miten arvioit ja rajaat virranhallintaongelmat OS X -pohjaisissa järjestelmissä.
 • Määritä oikea virtalähde tiettyyn Apple-tuotteeseen.
 • Kuvaile, miten tiettyjen Apple-tuotteiden akun keston voi maksimoida.

Oheislaitteet (4 kohtaa)

 • Skenaariona on oheislaitteen yhteysongelma. Kuvaile suositellut vianmääritystoimet ongelman ratkaisemiseen.
 • Skenaariona on ulkoisen näytön yhteysongelma. Kuvaile suositellut vianmääritystoimet ongelman ratkaisemiseen.

Langattomat verkkoyhteydet (4 kohtaa)

 • Kuvaile oikeat menettelytavat tiettyjen langattomaan verkkoyhteyteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.
 • Kuvaile, miten langaton verkko määritetään käytettäessä Applen langatonta tuotetta.

iMacin huoltaminen (5 kohtaa)

 • Kuvaile oikeat menettelytavat tietyn huolto-ongelman ratkaisemiseen iMac-tietokoneessa.
 • Kuvaile järjestelmällisen vianmäärityksen vaiheet.
 • Määritä iMac-tietokoneiden turvallisuusongelmat.

Mac minin huoltaminen (2 kohtaa)

 • Kuvaile oikeat menettelytavat tietyn huolto-ongelman ratkaisemiseen Mac mini -tietokoneessa.
 • Kuvaile järjestelmällisen vianmäärityksen vaiheet.

MacBook Pron huoltaminen (9 kohtaa)

 • Kuvaile oikeat menettelytavat tietyn huolto-ongelman ratkaisemiseen MacBook Pro -tietokoneessa.
 • Kuvaile järjestelmällisen vianmäärityksen vaiheet.
 • Määritä MacBook Pro -tietokoneiden turvallisuusongelmat.

MacBook Airin huoltaminen (8 kohtaa)

 • Kuvaile oikeat menettelytavat tietyn huolto-ongelman ratkaisemiseen MacBook Air -tietokoneessa.
 • Kuvaile järjestelmällisen vianmäärityksen vaiheet.
 • Määritä MacBook Air -tietokoneiden turvallisuusongelmat.

Mac Pron huoltaminen (7 kohtaa)

 • Kuvaile oikeat menettelytavat tietyn huolto-ongelman ratkaisemiseen Mac Pro -tietokoneessa.
 • Kuvaile järjestelmällisen vianmäärityksen vaiheet.
 • Määritä Mac Pro -tietokoneiden turvallisuusongelmat.
Julkaisupäivämäärä: