iMovie ei tunnista kameraa tai videokameraa tai ei voi hallita sitä

Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä tehdä, jos kameraa ei näy iMoviessa tai jos iMovie lopettaa tuonnin, viennin tai vastaamisen odottamatta.

Tämä artikkeli on arkistoitu eikä Apple enää päivitä sitä.

Tarkista ensin seuraavat seikat

 1. Jos nopea käyttäjänvaihto on päällä OS X:ssä, varmista, ettei kukaan muu yritä käyttää samaa kameraa toisella käyttäjätilillä. Lisätietoja on artikkelissa iMovie: Nopea käyttäjänvaihto ja DV-kameran hallinta.
 2. Jos kamera käyttää nauhaa, varmista, että kyseessä ei ole Hi-8- tai Digital-8-nauha. Varmista, että tallentamasi kuvamateriaali ei ole Hi-8-muodossa. Jotkin DV-kamerat saattavat toimia Hi-8-kuvamateriaalin kanssa, mutta iMovie '08 ja sitä uudemmat versiot eivät tue sitä.

Jos ongelma ei ratkennut näiden ohjeiden avulla, etsi laitteesi tyyppi alla olevasta luettelosta ja noudata sitä koskevia ohjeita.

DV- ja HDV-kamerat

 1. Varmista, että DV-kamera on liitetty tietokoneen FireWire-porttiin ja että se on päällä.

  Huomautus: Monissa DV-kameroissa on sekä USB- että FireWire-liitäntä (josta käytetään myös nimitystä i.LINK- tai IEEE 1394 -liitäntä). DV-kameroiden USB-liitäntä on yleensä tarkoitettu still-kuvien (mutta ei videoiden) siirtämiseen. Käytä iMovien kanssa FireWire-liitäntää.

 2. Jos kamera on liitetty FireWire-liitäntään ja se on päällä, muodosta yhteys kameraan uudelleen noudattamalla seuraavia ohjeita.
  • Laita kamera pois päältä ja takaisin päälle.
  • Irrota FireWire-kaapeli tietokoneesta ja liitä se sitten uudelleen. Toimi samoin kameran kanssa. Jos kamera on liitetty FireWire-keskittimen kautta, liitä kamera suoraan tietokoneeseen.
  • Varmista, että kameran sisällä oleva nauha on toimintakunnossa. Tarkista, että nauha on asetettu oikein, poistamalla nauha kamerasta ja asettamalla se sitten uudelleen. Voit myös kokeilla toista nauhaa.
  • Lopeta iMovie ja avaa se uudelleen.
  • Käynnistä Mac uudelleen.
  • Kokeile toista FireWire-kaapelia tai liitä kamera toiseen Maciin, johon on asennettu iMovie-ohjelma.
  • Vioittunut nauha, likaiset toistopäät tai sekalaiset filmimateriaalimuodot saattavat aiheuttaa sen, että kamera lopettaa tuonnin odottamatta.
  • Jos iDVD on avoinna, lopeta se ja iMovie. Avaa sitten iMovie uudelleen.
 3. Avaa Järjestelmän tiedot ja tarkista, näkyykö kamera siellä. Jos kameraa ei näy USB- tai FireWire-osiossa, kokeile nollata liitäntä artikkelissa Mitä tehdä, jos tietokone ei tunnista USB-tai FireWire-laitetta kuvatulla tavalla ja yritä sitten uudelleen.
 4. Varmista, ettei kamera ole muiden ohjelmien (kuten iChatin, Viestien tai muiden videoeditointi- tai videokeskusteluohjelmien) käytössä. Lopeta muut ohjelmat, joista saattaa olla yhteys kameraan.
 5. Lue kameran mukana tulleesta dokumentaatiosta lisätietoja kameran liittämisestä tietokoneeseen ja ottamisesta käyttöön sen kanssa tai selvitä tiedot ottamalla yhteyttä kameran valmistajaan.
  • Kameran tai DV-laitteen mukana tulleesta dokumentaatiosta pitäisi selvitä kameran FireWire-portin sijainti. Tätä porttia kutsutaan myös nimellä iLink tai IEEE 1394.
  • Jotkin kamerat tulee asettaa VTR-, VCR- tai DV-tilaan, jotta ne voivat kommunikoida tietokoneen kanssa. Tarkista kameran dokumentaatiosta, miten kamera asetetaan tähän tilaan.
  • Jotkin analog–FireWire-muuntimet (DV-sillat) saattavat edellyttää laiteasetusten muuttamista painamalla joitakin laitteen painikkeita tai kytkimiä. Jotkin DV-sillat saattavat lisäksi edellyttää, että järjestelmään asennetaan ohjelmistoajuri tai laiteohjelmistopäivitys laitteen asianmukaista hallintaa tai tunnistamista varten. Lisätietoja on DV-sillan mukana toimitetussa dokumentaatiossa tai valmistajan verkkosivustossa.
  • Jotkin kamerat saattavat automaattisesti kytkeytyä pois päältä akkuvirran säästämiseksi. Jos kamera kytkeytyy odottamatta pois päältä tuonnin tai viennin aikana, liitä kamera virtalähteeseen.
  • Varmista, että kameran päivämäärä ja aika on asetettu oikein. Jos kamerassa on vara-akku, joka estää päivämäärän ja ajan nollautumisen, tarkista, että siinä on yhä varausta. Lisätietoja on artikkelissa iMovie: Automaattinen kohtauksen tunnistus edellyttää, että kameran kello on asetettu oikein sekä kameran dokumentaatiossa.
  • Joissakin kameroissa voi käyttää eri tallennusnopeuksia. Varmista, että kamera on asetettu käyttämään suurinta nopeutta (SP-asetus), ennen kuin se liitetään tietokoneeseen. Toimi näin, vaikka aineisto olisikin tallennettu hitaammalla nopeudella. Joissakin kameramalleissa nopeusasetus voi vaikuttaa siihen, miten kamera kommunikoi tietokoneen kanssa. Katso lisätietoja kameran ohjeista ja varmista, että tallennusnopeus on yhteensopiva, tallentamalla mallinauhoituksia eri nopeuksilla.
 6. Varmista, että ohjelmisto on ajan tasalla. Parhaan tuloksen saavutat, kun päivität Macin ohjelmiston (kuten iMovien ja OS X:n) Ohjelmiston päivityksen avulla.
 7. Paras lopputulos saavutetaan käyttämällä hyväksyttyä laitetta. iMovie toimii useimpien FireWire-liitännällä varustettujen DV-kameroiden kanssa. Lisätietoja kameroista, jotka Apple on testannut ja hyväksynyt käytettäviksi iMovien kanssa, on seuraavissa artikkeleissa:

 8. Joissakin kameramalleissa tuonti- tai vientitoiminnot eivät ehkä toimi, kun tietokoneeseen on liitetty ulkoinen FireWire-asema. Jos yhteyttä DV- tai HDV-kameraan ei saada, irrota ulkoiset FireWire-asemat.
 9. OS X Snow Leopard 10.6.8 tai aiempi: Jos kameran ja tietokoneen välinen yhteys katkeaa säännöllisesti tuonnin tai viennin aikana tai jos iMovie-esikatseluruudussa toistettava video on katkonainen, varmista, ettei iMovie-projektia ole tallennettu FileVault-hakemistoon. Lisätietoja iMoviesta ja FileVaultista on artikkelissa iMovie: FileVault-toiminnon käyttäminen saattaa vaikuttaa suorituskykyyn.
 10. Jos käytössä on HDV-kamera ja tuontitoiminto pysähtyy heti, kun yrität tuoda tietoja kamerasta iMovie-ohjelmaan, kelaa nauhaa eteenpäin muutaman sekunnin ajan ja yritä sitten tuontia uudelleen. Tuonti saattaa myös pysähtyä, jos olet tallentanut nauhalle aineistoa olemassa olevan erimuotoisen materiaalin päälle. Näin voi tapahtua, jos nauhan alussa on yhä tallennettuna erimuotoista materiaalia.

  Jos esimerkiksi olet tallentanut 720p:n HDV-materiaalia nauhalla olevan DV-materiaalin päälle, mutta nauhan alussa on yhä DV-materiaalia, se luetaan ensin. iMovie tulkitsee tämän DV-projektiksi ja pysähtyy sitten HDV-materiaalin kohdalla, koska se ei vastaa nykyisen projektin muotoa.

 11. Joissakin HDV-kameroissa on asetus FireWiren kautta lähetettävän siirtomuodon muuntamisesta tai asettamisesta. Esimerkiksi joissakin Sony-malleissa on iLink.conv-asetus, joka on poistettava käytöstä, jotta kameran ja iMovien välinen yhteys toimisi oikein. Lisätietoja on kameran mukana tulleissa ohjeissa.

DVD-, kovalevy- ja flash-muistipohjaiset kamerat

Nämä laitteet liitetään tietokoneeseen USB-kaapelilla.

USB (tietokoneen tai kameran puoli) Mini-USB (joissakin kameroissa)

Jos USB-kameraasi ei tunnisteta, noudata seuraavia suosituksia:

 1. Paras lopputulos saavutetaan käyttämällä hyväksyttyä laitetta.
 2. iMovie '08:n ja iMovie '09:n AVCHD-videotukea varten tarvitaan Intel-prosessori. iMovie '11 ja sitä uudemmat versiot toimivat vain tietokoneessa, jossa on Intel-prosessori.  AVCHD DVD-videokamerat eivät toimi iMovien kanssa.
 3. Irrota kamera tietokoneesta ja liitä se siihen uudelleen. Jos kamera on liitetty keskittimeen, liitä se sen sijaan suoraan tietokoneeseen.
 4. Varmista, ettei kamera ole muiden ohjelmien (kuten iChatin, Viestien tai muiden videoeditointi- tai videokeskusteluohjelmien) käytössä. Lopeta muut ohjelmat, joista saattaa olla yhteys kameraan.
 5. Jos kamera liitetään USB-liitännän kautta ja kameraan kytketään virta, palauta yhteys kameraan noudattamalla seuraavia ohjeita.
  • Laita kamera pois päältä ja takaisin päälle.
  • Irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja liitä se sitten uudelleen. Toimi samoin kameran kanssa. Jos kamera on liitetty USB-keskittimeen, liitä kamera suoraan tietokoneeseen.
  • Lopeta iMovie ja avaa se uudelleen.
  • Käynnistä tietokone uudelleen.
  • Kokeile toista USB-kaapelia tai liitä kamera toiseen tietokoneeseen, johon on asennettu sama iMovie-versio.
 6. Avaa Järjestelmän tiedot ja tarkista, näkyykö kamera siellä. Jos kameraa ei näy USB- tai FireWire-osiossa, kokeile nollata liitäntä artikkelissa Mitä tehdä, jos tietokone ei tunnista USB-tai FireWire-laitetta kuvatulla tavalla ja yritä sitten uudelleen.
 7. Jos käytössä on flash-, levy- tai kovalevypohjainen kamera ja iMovie tunnistaa kameran ja sen leikkeet, mutta joidenkin leikkeiden tuonti ei onnistu tai niissä ei ole ääntä, kokeile kamerassa toista flash-muistikorttia tai levyä. Voit myös varmuuskopioida kamerassa olevan materiaalin ja alustaa kameran muistikortin tai aseman uudelleen. Tallenna hieman uutta materiaalia ja tutki, toimiiko kamera oikein. (Lisätietoja kameran sisällön varmuuskopioinnista ja alustamisesta on kameran ohjeissa.)
 8. Varmista, että käytät kuvamateriaalin tallentamiseen kameran normaalia tai parasta asetusta. Joissakin kameroissa voi käyttää tavallista suurempaa pakkaussuhdetta, minkä ansiosta kameran tallennustilaan mahtuu enemmän materiaalia. iMovie ei ehkä tunnista tämänmuotoisena tallennettua materiaalia.

Sisäinen FaceTime HD -kamera tai iSight-kamera

iMovie tukee Macin sisäistä FaceTime HD- tai iSight-kameraa. Jos jompaakumpaa näistä kameroista ei tunnisteta, noudata seuraavia ohjeita.

 1. Avaa Järjestelmän tiedot ja tarkista, näkyykö kamera USB-osiossa.
 2. Varmista, ettei kamera ole muiden ohjelmien (kuten iChatin, Viestien tai muiden videoeditointi- tai videokeskusteluohjelmien) käytössä. Lopeta muut ohjelmat, joista saattaa olla yhteys kameraan.

FaceTime ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Muita kuin Applen valmistamia tuotteita sekä itsenäisiä verkkosivustoja (joita Apple ei hallitse tai joita se ei ole testannut) koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue niitä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, suorituskyvystä tai käytöstä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivuston oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Internetin käyttöön liittyy riskejä. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Muut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Julkaisupäivämäärä: