Virranotto oheislaitteisiin USB:n kautta

Lue lisätietoja Applen tietokoneiden ja näyttöjen USB-A-porttien kautta saatavilla olevasta virrasta. Ota myös selvää, miten käyttää oheislaitteita, jotka vaativat enemmän virtaa kuin USB-portista on saatavilla.

Tietoja USB-A-porttien kautta saatavilla olevasta virrasta

Applen tietokoneet ja näytöt, joissa on USB 3 -portteja, tuottavat enintään 900 milliampeeria virtaa 5 voltin jännitteellä useimpiin Applen USB-oheislaitteisiin sekä kaikkiin USB-määritysten mukaisiin USB-oheislaitteisiin.

Applen tietokoneet ja näytöt, joissa on USB 1.1- tai USB 2 -portteja, tuottavat enintään 500 milliampeeria virtaa 5 voltin jännitteellä useimpiin Applen USB-oheislaitteisiin sekä kaikkiin muiden valmistajien USB-määritysten mukaisiin USB-oheislaitteisiin.

Joissakin muun kuin Applen valmistamissa USB-oheislaitteissa voi olla muut virtavaatimukset, ja oheislaitteet voivat tarvita enemmän virtaa kuin yksi USB-portti antaa. Nämä laitteet täytyy mahdollisesti liittää useaan USB-porttiin, tai ne voivat tarvita toimintaansa varten ulkoisen virtalähteen.

Applen laitteet voivat tarvita lisävirtaa

Applen oheislaitteet voivat vaatia yli 500 milliampeeria virtaa 5 voltin jännitteellä portista, jotta ne toimisivat tai jotta lataus onnistuisi nopeammin. Tällaisia laitteita ovat muun muassa seuraavat:

 • Apple MacBook Air SuperDrive -asema (yhdistettynä tuettuihin tietokoneisiin)
 • Alumiininen langallinen näppäimistö*
 • iPod
 • iPhone
 • iPad

Jotkin Applen tietokoneet ja näytöt** voivat antaa enintään 1 100 milliampeeria virtaa 5 voltin jännitteellä sen portin kautta, johon Apple-laite on liitetty. Tämä virta on käytettävissä tietyissä olosuhteissa:

 1. Applen laite täytyy kytkeä suoraan Applen tietokoneeseen tai näyttöön. Keskittimeen liitetyt Applen laitteet eivät voi käyttää portin standardinmukaista USB-määritystä suurempaa lisävirtaa.
 2. Applen tietokoneen tai näytön tulee olla päällä ja sen täytyy olla hereillä. Jos se on nukkumassa, kaikki portit antavat normaalin enimmäisvirran.
 3. Lisävirtaa antavan portin määrittää ensimmäinen Applen laite, joka yhdistetään Applen tietokoneeseen tai näyttöön, ja joka vaatii lisävirtaa. Muut portit tuottavat edelleen normaalin enimmäisvirran. Joissakin Applen tietokoneissa ja näytöissä voidaan käyttää useampaa USB-porttia 1 100 milliampeerin virralla 5 voltin jännitteellä. Näissä tietokoneissa toinen tai kolmas portti otetaan käyttöön, kun sopiva laite liitetään.
 4. Applen tietokone, joka on käynnistetty Windowsiin Boot Campin avulla, ei anna lisävirtaa.

*Kun näppäimistö on yhdistetty tietokoneeseen, joka tukee 1 100 milliampeerin ja 5 voltin yhteyttä, kyseisen virran saa näppäimistön ensimmäinen portti, johon yhdistetään laite tai oheislaite, joka vaatii 500 mA:n vakiotehon. Tässä vaiheessa näppäimistön vapaaksi jäävän portin kautta on käytettävissä 100 milliampeeria virtaa 5 voltin jännitteellä. Näppäimistössä on kaksi porttia, eikä niistä molemmista anneta lisävirtaa samanaikaisesti. Näppäimistö pyytää tietokoneesta lisävirtaa jommallekummalle portille, ja näppäimistön toinen portti saa tavalliset 500 milliampeeria.

**Ennen vuotta 2007 julkaistujen Applen tietokoneiden ja näyttöjen portit antavat vain 500 milliampeeria virtaa 5 voltin jännitteellä, eivätkä ne tuota lisävirtaa.

Useiden laitteiden yhdistäminen

Useampi laite voi ottaa vastaan paljon virtaa samanaikaisesti, kunnes lisävirta on käytetty. Jos tietokoneeseen yhdistetään muita laitteita, jotka tarvitsevat lisävirtaa, ne käyttävät oletusarvoisesti portin enimmäisvirtaa. Voi myös olla, että laite ei toimi, kunnes ensimmäinen lisävirtaa käyttävä laite on irrotettu tietokoneesta.

Jos käytössä on useita lisävirtaa vaativia tuettuja laitteita, Applen LED Cinema Display -näyttö voi antaa lisävirtaa laitteeseen, joka on suoraan yhdistetty näyttöön.

Virrankäytön tarkistaminen Järjestelmän tiedoista

Saat lisätietoja oheislaitteiden virtavaatimuksista Järjestelmän tiedoista, mutta voit myös ottaa yhteyttä oheislaitteen valmistajaan. Tarkimmat tiedot virrankäytöstä saat varmistamalla, että laite on yhdistetty suoraan Applen tietokoneeseen tai näyttöön, ennen kuin avaat Järjestelmän tiedot.

Voit avata Järjestelmän tiedot pitämällä optionäppäintä painettuna ja valitsemalla Omenavalikko () > Järjestelmän tiedot. Voit etsiä Järjestelmän tiedot myös Spotlightin avulla tai avata sen Ohjelmat-kansion Lisäohjelmat-kansiosta. 

Yllä olevassa esimerkissä USB-portti antaa oletusarvoisen 500 milliampeeria virtaa, kuten Käytettävissä oleva virta (mA) -kohdasta näkyy. Vaadittu virta (mA) -kohdasta näkyy virta, jonka laite tarvitsee toimiakseen. Ylimääräinen käyttövirta (mA) -kohdasta käy ilmi, että USB-portti antaa ylimääräiset 1 600 milliampeeria käytettäväksi tämän laitteen kanssa.

Lisätietoja

Jos USB-oheislaite toimii odottamattomalla tavalla, esimerkiksi se ei käynnisty tai tietokone ei tunnista sitä, laite saattaa tarvita enemmän virtaa kuin on tarjolla. Voit korjata ongelman seuraavilla tavoilla:

 • Yhdistä laite keskittimen sijaan suoraan Maciin.
 • Käytä USB-keskitintä, jonka mukana on virtalähde.
 • Tarkista, että oheislaite voidaan yhdistää useampaan kuin yhteen USB-porttiin kerrallaan.
 • Selvitä, onko oheislaitteen mukana toimitettu virtalähde.

Muita kuin Applen valmistamia tuotteita sekä itsenäisiä verkkosivustoja (joita Apple ei hallitse tai joita se ei ole testannut) koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue niitä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, suorituskyvystä tai käytöstä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivuston oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Internetin käyttöön liittyy riskejä. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Muut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Julkaisupäivämäärä: