Terveystietojen hallinta iPhonessa, iPod touchissa ja Apple Watchissa

Voit määrittää apit ja lisälaitteet lähettämään tietoja Terveys-appiin, syöttää tietoja manuaalisesti sekä vaihtaa tapaa, jolla Terveys-appi priorisoi tietoja eri lähteistä.

Useista lähteistä peräisin olevien tietojen käsittely Terveys-apissa

Terveys-appi kerää samankaltaisia tietoja useista lähteistä, kuten askeleita iPhonestasi ja kuntoilurannekkeestasi, ja järjestää ne sen perusteella, mistä ne ovat peräisin. Terveys-appi priorisoi tietoja oletusarvoisesti seuraavassa järjestyksessä:

 1. Terveystiedot, jotka syötät manuaalisesti.
 2. tiedot iPhonesta, iPod touchista ja Apple Watchista 
 3. Tiedot apeista ja Bluetooth-laitteista.

Kun lisäät uuden tietolähteen, esimerkiksi askelmittariapin, se näytetään Terveys-apissa kaikkien muiden askeltietoja tarjoavien appien ja laitteiden yläpuolella. Voit muuttaa lähteiden järjestystä milloin tahansa

     

Tietolähteiden tarkastelu

Seuraavien ohjeiden avulla voit tarkastella, mitkä lähteet päivittävät minkäkin Terveys-kategorian tietoja:

 1. Avaa Terveys-appi ja napauta sitten Terveystiedot-välilehteä.
 2. Napauta kategoriaa, esimerkiksi Aktiivisuus. Voit myös avata hakupalkin pyyhkäisemällä alaspäin ja kirjoittaa sitten siihen kategorian.
 3. Napauta tietotyyppiä, esimerkiksi Askeleet.
 4. Napauta Tietolähteet ja käyttö. Näkyviin tulevat vain valittuun tietotyyppiin vaikuttavat lähteet. 

Voit tarkastella kaikkia lähteitä seuraavasti:

 1. Avaa Terveys-appi ja napauta sitten Lähteet-välilehteä. 
 2. Napauta appia tai laitetta. 
 3. Valitse Terveys-apin kategoriat, joita haluat lähteen käyttävän tai päivittävän.

     

Tietolähteiden priorisointi

Valitse Terveys-apin ensimmäiseksi käyttämät lähteet seuraavasti:

 1. Avaa Terveys-appi ja napauta sitten Terveystiedot-välilehteä.
 2. Napauta luokkaa, esimerkiksi Aktiivisuus.
 3. Napauta tietotyyppiä, esimerkiksi Askeleet.
 4. Napauta Tietolähteet ja käyttö sekä sitten Muokkaa.
 5. Napauta sitten pitkään tietolähteen vieressä  ja sitten vedä tietolähdettä luettelossa ylös- tai alaspäin. 
 6. Jos haluat poistaa tietolähteen käytöstä, jotta se ei enää tarjoa tietoja kyseiseen kategoriaan, napauta lähteen vieressä olevaa valintamerkkiä.
 7. Kun olet valmis, napauta Valmis.

Jos useat lähteet tarjoavat samaa tietotyyppiä, ylimpänä oleva tietolähde ohittaa kaikki muut lähteet. Uudet lisäämäsi apit ja laitteet lisätään automaattisesti luettelon alkuun, ennen iPhoneasi ja iPod touchiasi. 

     

Tietojen syöttäminen

Voit syöttää manuaalisesti tietoja, joita apit tai laitteet eivät seuraa. Jos saat tietää esimerkiksi verenpaineesi lääkärissä, voit syöttää sen appiin.

 1. Avaa Terveys-appi ja napauta sitten Terveystiedot-välilehteä. 
 2. Napauta terveyskategoriaa, kuten Elintoiminnot.
 3. Napauta tietotyyppiä, kuten Verenpaine.
 4. Napauta lisäyskuvake.
 5. Syötä tietojen päivämäärä, kellonaika ja tiedot.
 6. Kun olet valmis, napauta Lisää.

Lisätietoja

Ota Terveys-appi käyttöön ja käytä sitä iPhonessa tai iPod touchissa.

Muita kuin Applen valmistamia tuotteita sekä itsenäisiä verkkosivustoja (joita Apple ei hallitse tai joita se ei ole testannut) koskevat tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Apple ei suosittele tai tue niitä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivustojen tai tuotteiden valikoimasta, suorituskyvystä tai käytöstä. Apple ei vastaa muun valmistajan verkkosivuston oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Internetin käyttöön liittyy riskejä. Pyydä lisätietoja valmistajalta. Muut yritysten ja tuotteiden nimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Julkaisupäivämäärä: