Oikeinkirjoituksen tarkistustoiminnon ja määritelmähakutoiminnon rajoitukset iOS-laitteissa

iOS 8.1.3 sisältää uusia määritysprofiiliasetuksia, joiden avulla voit rajoittaa oikeinkirjoituksen tarkistustoiminnon ja määritelmätoiminnon käyttöä valvotuissa laitteissa.

Voit estää seuraavien toimintojen käytön valvotuissa laitteissa avainarvojen avulla:

  • korostettujen sanojen määritelmien hakeminen
  • oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja automaattinen korjaaminen kirjoittamisen yhteydessä
  • ennakoiva tekstinsyöttö.

Nämä avaimet määritetään Rajoitukset-profiilissa. Ne on dokumentoitu määritysprofiilien avainten tiedoissa.

Avain Tyyppi Arvo
allowDefinitionLookup Totuusarvo Tämä koskee vain valvottuja laitteita.
Jos arvoksi määritetään false, määritelmien haku poistetaan käytöstä.
Asetuksen oletusarvo on true.
allowSpellCheck Totuusarvo Tämä koskee vain valvottuja laitteita.
Jos arvoksi määritetään false, oikeinkirjoituksen tarkistus poistetaan käytöstä.
Asetuksen oletusarvo on true.
allowAutoCorrection Totuusarvo Tämä koskee vain valvottuja laitteita.
Jos arvoksi määritetään false, näppäimistön automaattinen korjaus poistetaan käytöstä.
Asetuksen oletusarvo on true.
allowPredictiveKeyboard Totuusarvo Tämä koskee vain valvottuja laitteita.
Jos arvoksi määritetään false, ennakoiva tekstinsyöttö poistetaan käytöstä.
Asetuksen oletusarvo on true.

Saat lisätietoja määritysprofiileiden käytöstä iOS-käyttöönoton lisäohjeista.

Huomautus: näitä asetuksia ei tällä hetkellä luetella Apple Configuratorissa tai Profiilinhallinta-toiminnossa. Jos käytät jonkin muun ohjelmistovalmistajan mobiililaitteiden hallintaratkaisua ja haluat lisätietoja näiden asetusten käytöstä, ota yhteyttä kyseiseen ohjelmistovalmistajaan.

Mukautetun profiilin asentaminen

Vaikka näitä rajoituksia ei tällä hetkellä luetellakaan Apple Configuratorissa tai Profiilinhallinta-toiminnossa, voit silti luoda profiilin ja asentaa sen valvottuun laitteeseen Apple Configuratorin avulla. Jotkin muiden ohjelmistovalmistajien mobiililaitteiden hallintaratkaisut mahdollistavat myös näiden asetusten hallinnan joko suoraan tai tuomalla mukautetun profiilin, esimerkiksi alla kuvatun kaltaisen profiilin. Jos haluat lisätietoja näiden asetusten käytöstä, ota yhteyttä mobiililaitehallintaratkaisusi ohjelmistovalmistajaan.

Esimerkkiprofiili

Voit luoda mukautetun profiilin tekstinkäsittelyohjelmalla, esimerkiksi TeXturilla.

Tässä esimerkissä kaikki neljä asetusta poistetaan käytöstä – ja profiili on poistettavissa. Jos haluat jättää jonkin asetuksen tai jotkin asetukset käyttöön, vaihda haluamasi asetuksen <false/>-asetus <true/>-asetukseksi oikeassa avaimessa ennen tallentamista.

Jos haluat, että käyttäjät eivät voi poistaa profiilia, vaihda PayloadRemovalDisallowed-avaimen <false/>-asetus <true/>-asetukseksi.

  1. Kopioi teksti, joka alkaa kohdasta <?xml ja päättyy kohtaan </plist>.
  2. Avaa uusi dokumentti TeXturissa.
  3. Valitse Muoto > Pelkkä teksti.
  4. Liitä kopioimasi teksti tyhjään TeXturi-ikkunaan.
  5. Tallenna dokumentti nimellä Disable Lookup and Spelling Features.mobileconfig.
  6. Vahvista pyydettäessä, että haluat käyttää tiedostomuotoa .mobileconfig.

Kun tuot määritysprofiilin Apple Configuratoriin, voit asentaa sen valvottuun laitteeseen. Jos käytät jonkin muun ohjelmistovalmistajan mobiililaitteiden hallintaratkaisua, joka tukee mukautettuja profiileja, kysy kyseiseltä valmistajalta ohjeet profiilin tuomiseen ja asentamiseen.

Esimerkki

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
   <dict>
       <key>PayloadContent</key>
       <array>
           <dict>
               <key>PayloadDescription</key>
               <string>Configures restrictions</string>
               <key>PayloadDisplayName</key>
               <string>Restrictions</string>
               <key>PayloadIdentifier</key>
               <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D.com.apple.applicationaccess.4B4C1A25-AD68-44FF-93B3-904F5269705C</string>
               <key>PayloadType</key>
               <string>com.apple.applicationaccess</string>
               <key>PayloadUUID</key>
               <string>E4BAF61C-FE19-4777-8494-432357829A03</string>
               <key>PayloadVersion</key>
               <integer>1</integer>
               <key>allowSpellCheck</key>
               <false/>
               <key>allowDefinitionLookup</key>
               <false/>
               <key>allowAutoCorrection</key>
               <false/>
               <key>allowPredictiveKeyboard</key>
               <false/>
           </dict>
       </array>
       <key>PayloadDisplayName</key>
       <string>Disable Lookup and Spelling Features</string>
       <key>PayloadIdentifier</key>
       <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D</string>
       <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
       <false/>
       <key>PayloadType</key>
       <string>Configuration</string>
       <key>PayloadUUID</key>
       <string>0CB19A15-A94A-433E-B897-099150FF55BE</string>
       <key>PayloadVersion</key>
       <integer>1</integer>
   </dict>
</plist>

Tätä asiakirjaa päivitetään sitä mukaa kuin lisätietoja tulee saataville.

Julkaisupäivämäärä: